Kontroly překompenzace OZE: Kteří výrobci mohou být znevýhodněni?

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE) a plánuje tzv. kontroly překompenzace vyplácené podpory. Tato opatření by představovala zásadní změny současné praxe, zároveň má navrhovaná úprava podle expertů i několik nedostatků a nejasností.

Wikipedia


Hrozí výrobcům snížení podpory?

Prostřednictvím kontrol překompenzace stát monitoruje, zda výrobci elektřiny nedosahují nadměrné výnosnosti z investovaných prostředků díky veřejné podpoře, a může přistoupit i ke snižování této podpory. Doposud proběhla pouze dobrovolná fáze šetření, v níž Ministerstvo průmyslu a obchodu rozeslalo dotazníky vybraným výrobcům energie (jednalo se o provozovatele všech výrobců energie z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v letech 2006-2009). 

K individuálním kontrolám jednotlivých elektráren bude novelou ZPOZE pověřena Státní energetická inspekce. Při zjištění nadměrné podpory bude moci inspekce zahájit řízení, které pro provozovatele elektrárny může znamenat faktické snížení podpory.

Kteří výrobci mohou být znevýhodněni?

Podle odbroníků Frank Bold Advokáti a PwC Česká republika má navržený systém kontrol od MPO několik nedostatků. 

„Navrhovaná právní úprava kontrol jednak neodůvodněně stanovuje různou úroveň výnosů pro jednotlivé typy výroben, zároveň také nezohledňuje efektivitu některých výrobců při výstavbě výroben. Kontroly překompenzací tím mohou mnoha podnikatelům způsobit zmaření investic nebo dokonce způsobit insolvenci,“ přibližuje situaci advokát Martin Maňák (Frank Bold Advokáti).

Dalším problémem je navázání kontrol na údaje z účetnictví, což může znevýhodnit některé skupiny investorů. 
„Navázání kontrol na údaje z účetnictví může znevýhodnit investory, kteří přípravu, výstavbu a provoz elektráren zajišťovali sami, ve srovnání s investory, kteří měli na tyto činnosti externí dodavatele. Zatím nevíme, jak k tomuto problému bude přistupovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, resp. Státní energetická inspekce,“ říká Jan Brázda, partner poradenské společnosti PwC Česká republika.

„Napovědět by nám měl návrh prováděcí vyhlášky k novele ZPOZE, který bude obsahovat referenční hodnoty technicko-ekonomických parametrů pro jednotlivé typy elektráren. Nevíme ale, kdy bude návrh této důležité vyhlášky zveřejněn,“ dodává Brázda.

Novelu ZPOZE připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se ji chystá v příštích měsících předložit vládě. Další důležitou změnou, kterou novela přinese, je zavedení aukcí, v nichž by žadatelé o podporu výroby elektřiny měli mezi sebou soutěžit. Podporu by tedy získali jen ti, kdo jsou schopni elektřinu vyrábět nejlevněji.

Další informace o kontrolách překompenzace OZE získáte na tomto webu.