Konference PRO-ENERGY CON již tento týden

Již ve čtvrtek 7.11.2019 se v Kurdějově u Hustopečí uskuteční devátý ročník odborné energetické konference PRO-ENERGY CON. I letos je program naplněný diskusními panely na aktuální témata, která hýbou současnou energetikou.

Pro-EnergyV létě tohoto roku byly schváleny poslední předpisy tzv. Zimního energetického balíčku. Balíček přináší řadu nových příležitostí a možností, z nichž jedna z nejdiskutovanějších je uvedení úplně nových hráčů na trh s elektřinou. Jsou jimi prosumer (odběratel s vlastní výrobou), agregátor a energetická komunita. Právě naléhavost této změny na trhu zavdala příčinu, proč na toto téma bude zaměřena úvodní panelová diskuse konference. Jejími účastníky budou zástupci českého a slovenského operátora trhu, obchodníků s elektřinou, provozovatele přenosové soustavy a právník.

Na tuto přednášku navazuje druhý panelový blok, věnovaný digitalizaci energetiky. Toto vysoce aktuální téma lze pojmout z celé řady pohledů, a i díky tomu jsou v panelu zástupci z několika odvětví, jako např. z oblasti chytrého měření, chytrých měst, či zástupce provozovatel distribuční soustavy.

Hybatelem dnešní doby je masivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Ten však musí být doprovázený zajištěním rovnováhy mezi vyrobenou a spotřebovanou energií. Tuto rovnováhu lze v našich poměrech zajistit buď regulací na točivých zdrojích (zejména uhelných), nebo formou akumulace energie. A právě akumulace bude předmětem diskuse v dalším bloku konference. Pozvání do panelu přijali nejen zástupci dnes moderní bateriové akumulace, ale také zástupce provozovatele přečerpávacích vodních elektráren, či odborník na ukládání energie do plynu (Power to Gas).

Do programu se již nevešel zástupce systému ukládání energie do teplé vody (Power to Heat), a proto druhý den konference je věnovaný prohlídce takovéhoto systému na brněnské teplárně Červený Mlýn.

Poslední panelovou diskusí konference je další důležité téma, které se po schválení evropské směrnice RED II, dostává do popředí zájmu, a to emise v dopravě. Jsou elektromobily tou správnou cestou k redukci emisí CO2 v dopravě? Jaké jsou technické, ekologické a ekonomické parametry různých typů paliv a pohonů v dopravě? To jsou kardinální otázky, které budou probírány účastníky panelu, kterými jsou zástupci všech typů paliv a pohonů.

Konference je tradičně navštěvována odborníky a specialisty ze všech odvětví české a slovenské energetiky, kteří v méně formální atmosféře (předepsaný dress code je smart casual) velmi aktivně diskutují. Diskuse po skončení oficiálního programu pokračují až do pozdějších večerních hodin.

Závěrem konference je již výše zmíněná exkurze na druhý den. 

Pro poslední váhající je možnost se přihlásit zde: https://proenergycon.cz/registration/