Konference PKPO – Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi

Profesní komora požární ochrany pořádá 9. ročník mezinárodní konference „Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi“, která proběhne ve dnech 1. 6. – 2. 6. 2023 v hotelu Botanika, Horní Bezděkov 154, Horní Bezděkov (mapa).

Zdroj: EU PVSEC

 

Konference je zaměřena nejen na aktuální legislativu a její vliv na aplikační praxi, ale hlavně na novinky v oblasti požární bezpečnosti, hašení v elektromobilitě, fotovoltaiku, problematiku projektování a chyby při realizaci, speciální stavby a pokusíme se pohlédnout do budoucnosti požární prevence. Druhý den konference bude zaměřen na prohlídku UCEEB (Univerzitního výzkumného centra ČVUT) v Buštěhradě.

Konference je určená především pro cílové skupiny:

Osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany

Všichni, kdo provádějí kontroly provozuschopnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení.

Všichni, kdo se zabývající instalací a aplikací požárně bezpečnostních zařízení do staveb.

Manažeři a pracovníci stavebních či montážních firem.

Pracovníci provádějící technický či autorský dozor na stavbách a koordinaci funkčnosti PBŘ.

Projekční týmy zabývající se projektováním požární bezpečnosti staveb.

Záštitu na konferencí převzali: MV – GŘ HZS ČR a Hospodářská komora ČR

Konference je registrována v systému celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) činných ve výstavbě.

Tradiční formou setkávání bude společenský večer s rautem a kulturním programem.

Další informace a přihlášku na konferenci najdete na jejím webu.