Konec obstrukcí: Instalace veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily nebude vyžadovat územní souhlas

Poslanci na konci září schválili dopravní zákon roku. Má zrychlit stavbu dálnic a železnic v České republice. Nově také usnadňuje instalace dobíjecích stanic pro elektromobily. Uvedl to deník Mladá Fronta Dnes.

Zdroj: Siemens

Zdroj: Siemens

Urychlení výstavby

Poslanci napodruhé schválili dopravní zákon, který má urychlit stavby dálnic a železnic zhruba o třetinu. Původně jej vrátil Senát přičemž opozice normu kritizovala, že jde jen o další sliby. Takzvaný liniový zákon umožní výstavbu ještě před uzavřením sporů o pozemky.

Zákon zavádí například jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých se posuzovaly vlivy na životní prostředí. Zároveň stanovuje lhůty pro úřady k vydání rozhodnutí. Novela by měla také umožnit vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb k ocenění jejich hodnoty. Využitelné budou až tři roky.

Poslanci odmítli pozměňovací návrh horní komory, který navrhoval mimo jiné, aby vlastníci rodinných a bytových domů v místech budování dopravní nebo energetické infrastruktury dostávali za své nemovitosti, pokud v nich bydlí, až dvojnásobek odhadní ceny. Státu to umožní stavět ještě předtím, než skončí případný spor o výkupní ceny pozemku.

Nově se má rozšířit i na vodní a energetickou infrastrukturu, pokud jsou vymezeny v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje.

Podpora elektromobility

Návrh dopravního zákona dále zavádí jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. Toto stanovisko by mělo nahradit veškeré správní akty nutné k ochraně přírody, což může podle ministerstva proti současnosti urychlit přípravu staveb až o rok. Lhůta pro vydání stanovisek by navíc měla být 30 dní, ve složitých případech dvojnásobná. Pokud se úřady nevysloví, uplatní se takzvaná fikce souhlasu.

Novela také počítá i s tím, že budování veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily nebude vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Toto by mělo urychlit výstavby sítě dobíjecích stanic, které jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj elektromobility v Česku.