https://www.solarninovinky.cz/zmena-trendu-top-20-fotovoltaickych-panelu-pro-stresni-fotovoltaicke-elektrarny/

Nadměrná ziskovost zejména fotovoltaických elektráren (FVE) postavených v letech boomu před 10 lety byla „předvolbním evergreenem“ mnohých politiků. Podle ukončeného šetření, jenž provedlo ministerstvo průmyslu a obchodu, však FVE žádné nadměrné zisky nevykazují.

Zdroj: Solek

Co prozradilo prověrka překompenzace?

Sektorové šetření poskytované provozní podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „prověrka překompenzace“) bylo zahájeno na počátku roku 2018 ze strany prověrka překompenzace. Podle sdělení MPO  vyplývá prověrka překompenzace vyplývá z rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti této podpory s pravidly Evropské Unie platnými pro veřejnou podporu.

Následně MPO postupně rozesílalo dotčeným výrobcem dotazníky, které byly později analyzovány pro potřeby prověrky překompenzace. Ziskovost zelených elektráren měřená takzvaným vnitřním výnosovým procentem (IRR).

Na počátku dubna MPO publikovalo na svém webu  zprávu o výsledcích sektorového šetření určeného ke zjištění výše IRR pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 (dále jen „prověrka překompenzace“).

Základním cílem prověrky překompenzace bylo zjistit, zda jednotlivé sektory v jednotlivých letech z hlediska provozní podpory jako takové (a tedy bez vlivu dalších případných investičních či jiných podpor) odpovídají nastaveným limitům výnosnosti (viz ustanovení § 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 382/2021 Sb.).

Podle sdělení MPO se našel pouze jeden sektor (DUP nebo-li spalování důlního plynu) , u něhož vyhodnocená hodnota IRR v letech 2009-2010 byla hluboko nad horní hranicí intervalu hodnot IRR (10,3 %). U všech ostatních sektorů, tj. výroben (FVE, VTE či BIOM) byla vypočtená hodnota IRR hluboko pod dolní hranicí intervalu hodnot IRR.

Pokud se jedná o FVE, pak v letech 2009-2010 měly IRR podle šetření MPO na úrovni 6,0-7,61 %, což je mnohem méně než zákonem stanovený limit ve výši 8,4 %.

Dopad solární daně

V rámci ukončeného šetření prověrky překompenzace MPO informovalo, že byly vyřazeny také zdroje elektřiny, kde předané výkazy obsahovaly pouze částečná a neúplná data. Jednalo se například o tzv. „překoupené“ projekty (v době od uvedení do provozu do okamžiku provádění sektorového šetření došlo díky prodeji zdroje elektřiny ke změně jeho vlastníka), kdy byly k dispozici data pouze za menší nebo malou část z hodnoceného období.

Velký vliv na IRR pro FVE mělo zavedení tzv. solární daně (nebo- li srážkové daně z tržeb) na elektrárny uvedené do provozu v letech 2009-2010, která se státu odvádí od roku 2011. Její výše se nejprve pohybovala ve rozpětí 26-28 %, později byla snížena na 10 % pro FVE uvedené do provozu v roce 2010.

Díky solární daně stát odčerpal nadměrné zisky, které by jinak FVE zřejmě vykazovaly. Proto nyní vychází IRR v rámci zákonného limitu. Padl tak „mýtus“ o solárních baronech, o kterém dlouhodobě hovořili někteří politici, mezi nimi i prezident Miloš Zeman či bývalý premiér Andrej Babiš (ANO).

A co bude dál?

Při loňském schvalování novely zákona o podporovaných zdrojích energie v reakci na zmiňované rozhodnutí Evropské komise zákonodárci rozhodli, že maximální povolená hranici ziskovosti měřená IRR se smí pohybovat v rozpětí od 8,4 % (FVE) do 10,6 % (BIOM).

Konkrétní výši IRR pro různé typy podporovaných zdrojů má určit vláda formou příslušné vyhlášky. Text vyhlášky uvolnilo MPO do připomínkového řízení těsně před vánočními svátky. Dodnes však MPO nezaslalo finální znění vyhlášky vládě ke schválení.

Otevřenou otázkou stále zůstává, zda již uzavřené šetření  prověrky překompenzace pro výrobny z let 2006 – 2010 budou použita ze strany MPO jako základ pro stanovení sektorových IRR v rámci nové vyhlášky, nebo zda u těchto výroben proběhne sektorové šetření znovu.