Komplexní návod k instalaci fotovoltaické elektrárny: Jak poznat ideální firmu?

Zájmu o fotovoltaické elektrárny (FVE) v posledních dvou letech neustále přibývá, jen v roce 2022 jich bylo zprovozněno téměř 34 tisíc. Úměrně tomu roste počet dodavatelů fotovoltaiky, kteří se na trhu objevují nově a zákazník tak má omezené možnosti, jak zjistit jejich kvalitu. Poradíme vám proto, jak správně vybrat instalační firmu, na co si dát pozor a co mít připravené.

Zdroj: SGEF

Jak vybrat instalační firmu?

Vhodný kandidát na instalaci vaší FVE je taková firma, která s vámi bude ohledně financování jednat maximálně transparentně. Měla by přinejmenším umět zhodnotit návratnost vzhledem k aktuálnímu vývoji cen elektřiny.

Nechte se od firmy podrobně informovat, co se týče platby za fotovoltaiku. Cena uvedená ve smlouvě o dílo by měla být vždy finální a zahrnovat dodávku kompletní FVE s přihlédnutím k rozsahu díla. Neměly by vám být účtovány žádné další poplatky (vyjma nákladů vyhrazených ve smlouvě). 

Zálohu ve výši 10–40 % z celkové ceny zpravidla zaplatíte po podpisu smlouvy. Druhou splátku v rozmezí 50–70 % uhradíte po získání smlouvy o připojení k síti a začátku montáže tak, aby pokryla náklady za jednotlivé díly. Ověření dostupné kapacity distribuční sítě by ale mělo předcházet úvahám o pořízení fotovoltaiky. Někteří distributoři již informace o volné kapacitě uvádějí na webu, například EG.D.

Po předání dostanete konečnou fakturu a v případě nedodělků můžete zadržet menší část z ceny díla (obvykle se hovoří o 5 %). Zjednodušeně řečeno, měli byste mít detailní přehled o tom, co a kdy budete hradit a hlavně, neměly by vás čekat žádné další nečekané výdaje. 

Firma pravidelně a transparentně komunikuje

Komunikace, transparentnost a důvěra jsou vždy důležité a odhalí případné nedostatky firmy v předstihu. Instalační firma by vám měla být schopna vysvětlit, jaké informace a součinnost od vás bude potřebovat a informovat vás o dalším postupu. Měli byste mít všechny potřebné informace od detailů technického řešení, přes ovladatelnost a funkcionalitu produktu, až po možnosti odstoupení od smlouvy.

Předáním díla ale komunikace se zákazníkem nekončí. Dobrá firma i poté reaguje na vaše telefonické či písemné podněty v nejbližším možném termínu a „nenechává vás na holičkách”. V tomto ohledu je dnes trh poměrně rizikový, vzniká řada nových firem a statisticky se většina z nich „nedožije” záruční doby vaší fotovoltaiky. 

Projekt na míru a kvalitní materiály

Kvalitní firma by vám měla být schopna vypracovat projektovou dokumentaci na míru. Ta bývá zhotovena přibližně do 60 dnů od připsání první zálohy. Výjimkou jsou případy, kdy zahájení projektové dokumentace zdrží čekání na smlouvu o připojení. V takovém případě by vás ale firma měla informovat. 

Kvalitní firmu poznáte také podle toho, že před samotnou realizací provede u zákazníka místní šetření a případně projekt upraví. Připojení FVE pak dodavatel provede dle podmínek příslušného místního distributora.

Ujistěte se, že instalační firma používá kvalitní materiály, udělejte si rešerši na internetu, případně zkuste kontaktovat předchozí klienty firmy. Sledujte, zda firma nabízí společně s FVE i dodávku a instalaci chytrého řízení spotřeby, což může výrazně zvýšit podíl vyrobené elektřiny, kterou spotřebujete a tím i urychlit návratnost investice. Vše si ale nechte předem propočítat, aby se vám investice skutečně vyplatila.

Autor: Tomáš Beránek, Frank Bold