Komerční banka – finanční motor zelené transformace firem

Na první pohled by asi od banky nikdo neočekával, že se bude zajímat o životní prostředí. Musíme si ale uvědomit společenský dopad všech projektů, které banka či obecně bankovní sektor financují. Právě tyto investice totiž ovlivňují prostředí, ve kterém žijeme, v celé své šíři. Tedy od dopadů na samotnou přírodu až po všechny aspekty způsobu a kvality našeho života. Na souvislosti a nové příležitosti, které se v tomto ohledu firmám otevírají, jsme se zeptali Blanky Svobodové, zodpovědné za korporátní strategii Komerční banky (KB).

Zdroj: ČEZ

Jaké příležitosti pro firmy vidíte v souvislosti s přechodem k nízkouhlíkové energetice?

V KB si uvědomujeme nezastupitelnou roli bank, které mohou se svými firemními klienty diskutovat a ovlivňovat podobu nových investičních záměrů, a díky tomu podporovat ty bez negativních dopadů. Skutečnost, že našimi klienty je téměř 50 % korporátních firmem v ČR, je o to více zavazující. Navíc tomuto trendu nahrávají nemalé finanční prostředky z řady evropských i národních podpůrných programů.

Podle odhadů bude v ČR do roku 2027 na podporu a oživení z evropských i národních zdrojů alokováno zhruba 248 miliard Kč. Jen na rozvoj nízkouhlíkové energetiky je v rámci Modernizačního fondu připraveno cca 117 miliard korun. Pro firmy se tak otevírá řada příležitostí k transformaci jejich byznysu, která s ohledem na zpřísňující se legislativu bude v podstatě nezbytná.

V čem spatřujete hlavní výhody KB při financování „zelených“ investic?

V oblasti financování nejen zelených investic, ale i využívání dotačních zdrojů má KB potřebné know-how, expertizu a zároveň řadu příkladů dobré praxe. Máme za sebou opravdu mnohaleté zkušenosti, kdy jsme např. od Evropské unie získali pro klienty dotační podporu přesahující 3,5 mld. Kč. Zároveň jsme bankou, která i v technické oblasti disponuje vlastními energetickými specialisty, díky nimž pomáháme klientům s identifikací potenciálu energetických úspor právě v návaznosti na získání dotací či zvýhodněných úvěrů.

Stejně silnou pozici máme i v oblasti zelené energetiky při financování FVE, VTE, MVE nebo i bioplynových stanic. Loni se nám například podařilo refinancovat jednu z největších fotovoltaických elektráren v Česku o výkonu 35,1 MW. Nově rozvíjíme další oblasti naší expertízy, jako je využívání principů cirkulární ekonomiky nebo téma vodních scanů.

Připravili jste v této oblasti nějakou novinku určenou pro firemní klienty?

KB a Société Générale Equipment Finance (SGEF) ve spolupráci s ČEZ ESCO vychází vstříc rostoucímu zájmu firem o komerční instalace FVE v rámci jejich podnikových provozů. Pro firmy je hlavním benefitem fixace ceny, tedy ochrana před trendem rostoucích cen energie. Nicméně zdlouhavost celého realizačního projektu s využitím dotací staví řadu firem před rozhodnutí pořídit instalaci formou samotného úvěru či v kombinaci s vlastními prostředky.

Právě na absenci vstupních investic reaguje KB a SGEF, která nyní ve spolupráci s ČEZ ESCO spustila nový produkt, díky němuž si mohou firmy pořídit střešní panely bez vstupních investic a zároveň jim odpadne starost o provoz elektrárny, a to včetně souvisejících administrativních či technických záležitostí. Nemusí se přitom jednat pouze o firmy, ale stejnou nabídku mohou využít i municipality, které následně splácejí investiční náklady v cenách elektřiny odebrané z jejich FVE. Tato cena je minimálně stejná či nižší než při klasickém odběru, a to díky absenci síťových poplatků.

Z našeho pohledu by se o toto řešení měly zajímat zejména:

  • společnosti, které mají ve svých závazcích omezování uhlíkové stopy,
  • firmy, které řeší úspory nákladů, a např. FVE v kombinaci s bateriovým úložištěm jim může pomoci vykrývat energetické špičky,
  • firmy disponující velkými halami s enormní potřebou chlazení, např. v potravinovém průmyslu. Zde je zejména v létě symbióza mezi potřebou chlazení a výrobou potřebné energie ze slunce téměř dokonalá.