Kolik ušetříte ve výdajích za elektřinu, když si ve firmě instalujete chytrou baterii?

Na konci roku 2018 společnost AERS instalovala v podniku Fenix Jeseník bateriové úložiště o kapacitě ve výši 600 kWh a výkonu ve výši 720 kW s dynamickým řízením toku energie. „První výsledky z provozu výrazně překonaly naše očekávání“, říká ředitel společnosti AERS Ing. Petr Gaman.

AERS


Kolik úložiště firmě ušetřilo? Jak baterie reaguje na mikrovýpadky v dodávkách elektřiny z distribuční sítě? Na tyto otázky odpoví Ing. Gaman na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 19. listopadu, kdy ve své přednášce představí výsledky z reálného provozu bateriového úložiště.

SN: Od konce roku 2018 provozujete pilotní aplikaci SAS v Jeseníku. Jaké výsledky přineslo prvních 10 měsíců provozu SAS (tj. špičkovací akumulační stanice)? 

SAS, resp. BESS Jeseník provozujeme více jak půl roku a dosavadní výsledky jsou veskrze pozitivní. Postupně jsme uvedli do provozu všechny plánované funkce spojené s technologií na ukládání elektrické energie a provedli různé typy zkoušek, abychom si byli jisti, v jakých limitech lze technologii bezpečně provozovat. 

Vedle standardního ukládání elektrické energie se jedná o tzv. peak shaving, přechody do ostrovního režimu a zpět a samozřejmě filtrace mikrovýpadků. Stále probíhá optimalizace power managementu celého systému včetně spolupráce s fotovoltaickou elektrárnou, která je ve výrobním areálu instalována.  Nejzajímavějším zjištěním je rozsah dynamiky a flexibility celého systému, který umožňuje realizovat velmi široký rozsah úloh v rámci podnikového power managementu.

SN: Cílem SAS je zejména optimalizace nákladů na nákup EE pro průmyslový areál společnosti Fenix a.s.. Jaké úspory jste letos zaznamenali oproti stejnému období roku 2018?

Prakticky vzato, díky nasazení bateriového systému se podařilo snížit ¼ maximum z 607 kW na 450 kW, což jsou roční úspory řádově až v jednotkách statisíců.

Další úspory jsou realizovány díky minimalizaci mikrovýpadků a tím škod z odstavení výrobních technologií, tam jsou již úspory násobné, než optimalizace ¼ maxim. 

SN: Podařilo se Vám během 10-měsíčního zkušebního provozu SAS otestovat jeho funkcionalitu v ostrovním provozu?

Režim „off grid“ byl součástí zkoušek a testů a v reálném provozu jsme již několik takových situací zaznamenali. Důležité zjištění je, že každý přechod do ostrovního režimu a zpětné připojení k distribuční síti může nastat v různých provozních stavech, respektive při různých výpadcích nebo poruchách na napájecí síti, a je nutné tento algoritmus neustále zlepšovat, což se nám daří. 

SN: Při výrobě SAS jste vsadili na vlastní vývoj a využití zejména tuzemských komponentů. Co Vás k tomuto přístupu vedlo?

To je velmi dobrá otázka. AERS opravdu vyvinul svou vlastní technologii BESS včetně řídícího systému a kompletního SW řešení, to se týká i BMS. Tento přístup nám dává naprostou nezávislost a zároveň přináší flexibilitu, která umožňuje naši technologii dokonale přizpůsobit individuálním požadavkům každého zákazníka. 

Věříme, že toto „zákaznické naladění“ je klíčová hodnota, která nás odlišuje od konkurence. To se dále týká i možnosti dalšího rozšiřování našich instalací BESS v budoucnu, protože věříme, že část zákazníků se rozhodne po čase svoje bateriové úložiště navyšovat a upravovat na základě budoucího vývoje, a to jak na základě provozních zkušeností, tak na základě trendů na energetickém trhu.  

SN: Trh stacionární akumulace ve světě v posledních měsících zaznamenává prudký rozvoj, někteří dodavatelé měli nedávno problémy s dodávkami baterií/článků. Má vývoj trhu dopady i na Vaši společnost, popř. jak tomu čelíte?

Naši dodavatelé bateriových článků také prodloužili dodací termíny řádově o týdny, ale pro projektech, které jsou plánované, pracujeme formou rezervace výrobních kapacit u dodavatelů. 

Výhodou technologie AERS je to, že nejsme pevně spojeni s žádným konkrétním výrobcem bateriových článků nebo bateriových systémů, protože jsme vyvinuli naše vlastní BMS a umíme se flexibilně přizpůsobit různým dodavatelům bateriových článků, a tak případně rychle reagovat na aktuální situaci s dodacími termíny.

Ing. Gaman na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 19. listopadu ve své přednášce představí výsledky z reálného provozu bateriového úložiště v podniku Fenix Jeseník.