Klasická situace: Firma roste, musí se navýšit hlavní jistič, ale kapacita trafa už nestačí…?

Zdroj: BatteryFlow s.r.o.

Zdroj: BatteryFlow s.r.o.

 

Různé varianty řešení…

 

V lepším případě si nové trafo postaví sám Distributor, ale nebude to určitě hned, ale v časovém rozpětí v lepší případě 1 roku, v horší případě až 5 let. Každopádně za nový navýšený jistič pak začnete platit nemalé stálé měsíční poplatky.

 

Další možností je postavit si nové silnější trafo na vlastní náklady i s přívodními kabely, což znamená investici v průměru cca 1 milión Kč. A asi poslední, zatím nepříliš využívanou možností v ČR, je pořízení velkokapacitní baterie a fotovoltaické elektrárny (FVE), což sice vyjde v průměru na 3 milióny Kč, ale s dotací MPO už se dostanete na částku minimálně stejnou jako by byla investice do nového trafa.

 

U té poslední možnosti je ale oproti těm předchozím jeden podstatný rozdíl. Díky investici do vlastní baterie a FVE,  začnete každý den vydělávat.

 

Zdroj: ComacCal s.r.o.

Úspory za jistič i elektřinu ze sítě

 

S velkokapacitní baterií v kombinaci s FVE každý den šetříte za dodávky elektřiny z distribuční sítě, takže celá investice se Vám postupně vrátí. V prvé řadě totiž nemusíte navyšovat hodnotu hlavního jističe. Pokud máte velkokapacitní baterii s funkcí „Peak Shaving“, jednoduše si nastavíte maximální odběr energie z hlavního jističe a veškerá energie, která by se měla odebrat nad Vámi nastavenou hodnotu, půjde z Vaší velkokapacitní baterie.

 

Takto ušetříte každý měsíc poplatek, za navýšení hodnoty hlavního jističe. Další podstatnou úsporou může být nabíjení velkokapacitní baterie z Nízkého Tarifu (NT) a také vlastní energie ze Slunce, čímž si podstatně snížíte i cenu silové odebírané energie.

 

Praktický příklad ze severní Moravy

A přesně takto uvažovali ve společnosti ComacCal s.r.o. v Těrlicku nedaleko Českého Těšína při výstavbě nové haly pro unikátní cejchovací linku pro velké průtoky, která má odběr P 100 kW (3x156A). Trafo místního distributora totiž v místě realizace už nestačilo požadavkům nového odběru.

 

Maximum možné energie ze stávajícího trafa je 160A, ale jejich nový požadavek už je 285 A pro spotřebu celé firmy ComacCal s.r.o. i s novou unikátní cejchovací linkou pro velké průtoky. ComacCal s.r.o. se tedy s distributorem dohodnul na maximální hodnotě jističe 160 A, a chybějících 125 A se rozhodli vyřešit investicí do velkokapacitní Baterie Varta FlexStorage E 80kW/150kWh, která umí dodat okamžitý výkon P 80 kW (125 A).Peak Shaving funkce je zde nastavena na P 20 kW, což znamená že 20 kW jde vždy ze sítě Distributora a vše co je nad, jde z velkokapacitní Baterie Varta FlexStorage E 80kW/150kWh až do hodnoty P 80 kW.

Zdroj: BatteryFlow s.r.o.

 

Nabíjení Baterie Varta je převážně realizováno v době NT v nočních hodinách, takže baterie je vždy ráno nabitá na 100% hodnotu kapacity. A pokud k tomu jěště svítí přes den sluníčko, tak fotovoltaické panely o výkonu 20 kWp dodávají energii pro pokrytí vlastní spotřeby společnosti ComacCal a také do baterie Varta FlexStorage E 80kW/150kWh.

 

Reference zákazníka?

 

Ing.Marcel Maceček, majitel a jednatel společnosti ComacCal s.r.o. hodnotí novou investici následovně: „Díky investici do velkokapacitní Baterie Varta FlexStorage E 80kW/150kWh jsme optimalizovali náklady elektrické energie a podle našich současných poznatků se nám investice vrátí do 5 let. Poté už nám bude velkokapacitní baterie společnosti ComacCal s.r.o. jen vydělávat, což je nesporná konkurenční výhoda při neustále se zvyšujích nákladech na energie“.

 


Zdroj: BatteryFlow s.r.o.

 

„Současně jsme moc rádi, že jsme přispěli díky implementaci obnovitelných zdrojů a dotačním programům MPO ke snížení naší uhlíkové stopy ve světě,“ dodal Maceček.

 

„Chtěl bych touto cestou poděkovat společnostem www.akumulace-energie.cz a www.flowbattery.cz za instalaci Fotovoltaické elektrárny a velkokapacitního úložiště Baterie Varta FlexStorage E 80kW/150kWh v naší společnosti ComacCal s.r.o. Celé řešení plní přesně to, co jsme od začátku očekávali, zajistilo nám dostatečný elektrický výkon, a každý den snižuje náklady na elektrickou energie,“uzavřel Maceček.