Kladno rozvíjí instalace chytrých technologií v rámci řešení v oblasti energetiky

Statutární město Kladno se uchází o účast v dalším mezinárodním projektu s názvem District Chameleon. Jeho cílem je navrhnout a přímo zavést inovativní řešení v oblasti energetiky a chytrých řešení ve vybraných budovách města. Šanci na získání účasti má také díky úspěšnému působení v prestižním mezinárodním projektu SPARCS, který je rovněž zaměřen na inteligentní energetiku.

Zdroj: Město Kladno

Zdroj: Město Kladno

Aktivní zapojení občanů

Středočeské město Kladno bude usilovat o chytrý a zároveň udržitelný rozvoj do roku 2050. V rámci evropského projektu SPARCS se hodlá Kladno stát městem s nízkými emisemi skleníkových plynů.

Nově zde vznikne nejméně jeden energeticky soběstačný, a dokonce plusový komplex či čtvrť, která umožní aktivní zapojení kladenských obyvatel do energetické strategie nebo zvyšování podílu obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny.

Na projektu SPARCS město Kladno spolupracuje s vědci s ČVUT UCEEB. Podle Tomáše Váchy z UCEEB je zapojení obyvatel do energetické „plusovosti“ města technicky možné, a to díky jejich spoluúčasti na budování a provozu lokálních energetických systémů, například fotovoltaických a fototermických systémů, tepelných čerpadel aj. 

Kladno jako jedno z prvních měst z České republiky získalo možnost podílet se na pětiletém mezinárodním projektu SPARCS, zaměřeném na budoucí ekonomicky udržitelný rozvoj evropských měst, který bude zároveň šetrný k přírodě i lidem. Projekt byl zahájen v říjnu 2019. 

Podpora nových technologií

V  projektu District Chameleon vznikne konsorcium 35 mezinárodních partnerů z 15 různých zemí, kteří předložili žádost do výzvy Green Dealu v rámci evropského programu Horizon2020. Jsou mezi nimi výzkumná střediska, malé a střední podniky a tři pilotní města. Jedinečné složení účastníků, z nichž mnozí mají dlouhou historii účastí v evropských projektech, vytváří most mezi inovacemi, průmyslem, výzkumem a konkrétní implementací do praxe.

„Pilotní řešení by se měla uskutečnit ve třech městech, v portugalském Cascais, irském Corku a právě u nás v Kladně. Konsorcium usiluje o uplatnění nejinovativnějších technologií podle potřeb každého města. My bychom do projektu rádi zapojili sportovní areály a Domov pro seniory v ulici Františka Kloze. Zde by v rámci District Chameleon mohlo dojít například k instalaci chytrých technologií, čidel nebo také fotovoltaických panelů či nabíjecích stanic pro elektromobility,“ uvedl radní pro rozvoj města Ondřej Rys.

District Chameleon bude integrovat moderní řešení v oblastech energetického managementu a optimalizace budov, obnovitelných zdrojů energie, zejména solární. Zaměří se na používání dynamicky a energeticky efektivních materiálů například pro fasády budov, ale také na efektivní správu a digitalizaci dat, což umožní lepší plánování, simulaci a partnerství energetických společenství.

Projekt District Chameleon se zároveň bude zabývat implementací informační platformy a softwaru pro automatizované a inteligentní řízení prostředí v budovách, jako je hodnocení topení, větrání a klimatizace, monitorování kvality ovzduší a jiné.

„Projekt je ojedinělý a velmi praktický. Částečně je zaměřen na výzkum, ale většinově se soustředí na přímé zavádění technologií. Kladno obdrželo nabídku účasti v tomto projektu. Aktivně totiž pracujeme na budoucnosti energetiky ve městě i přes projekt SPARCS a vytváříme tím městu dobré jméno i v zahraničí. Uvidíme, zda bude žádost, kterou koordinovala izraelská společnost Argentum LTD, úspěšná, a budeme tak moci začít na konci letošního roku s implementací dalších a již více konkrétních chytrých, efektivních a udržitelných řešení v energetice,“ doplnil David Škorňa, koordinátor SPARCS za Kladno.