KDU-ČSL: Budoucností energetiky je fotovoltaika na střechách. V Česku jich může vzniknout přes 100 tisíc

Přechod na obnovitelné zdroje je nevyhnutelným krokem důležitým pro snižování emisí vzniklých spalováním uhlí. Budoucnost české energetiky je  podle lidovců v decentralizovaných obnovitelných zdrojích, zejména ve fotovoltaických zařízeních.

Zdroj: SOLSOL

Podpora střešních solárů

„Máme na to dostupné kapacity i prostředky. Je potřeba budovat náhradní nízkoemisní zdroje energie, které budou postupně nahrazovat energii z tepelných elektráren. Lidovci proto chtějí podpořit odstavování uhelných elektráren a souběžnou výstavbu fotovoltaických zařízení v kombinaci s dotacemi na výměny kotlů či zateplování,“ popisuje jednotlivé kroky přechodu k alternativním zdrojům energie místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí Petr Hladík.
 
Budoucnost české energetiky je v decentralizovaných obnovitelných zdrojích, zejména ve fotovoltaických zařízeních. 

„Limity těžby uhlí jsou pro nás konečné a neprolomitelné. Výhodami dřívějšího ukončení spalování uhlí oproti doporučení komise je zejména snížení emisí CO2 o třetinu, nižší velkoobchodní ceny pro spotřebitele a dlouhodobě nižší systémové náklady. Zavedeme také provozní podporu majitelům menších fotovoltaických zařízení, kteří budou moci vyrobenou energii prodávat v aukcích či sdílet,” uvedl Hladík, který se životnímu prostředí věnuje také v Brně, jako náměstek primátorky. Zde dokonce už začali budovat vlastní sluneční elektrárnu na střechách domů. 

Městská sluneční elektrárna 

„V Brně jsme již vytipovali 120 budov vlastněných městem, jejichž střechy pokryjeme solárními panely. Tím si zajistíme roční úsporu emisí minimálně 36 tisíc tun oxidu uhličitého. Takto bychom do čtyř let mohli pokrýt více než 100 tisíc střech po celém Česku a významně tak napomoci přechodu na obnovitelné zdroje energie,“ dodal Hladík, který také kritizuje vládu za to, že nezohledňuje rostoucí cenu emisní povolenky.

“Vláda opět spí a podporuje zájmy Andreje Babišem a ne České republiky. Česko je pátý největší emitent CO2 na hlavu v EU a 20. na světě. Emisní povolenky letí neuvěřitelně nahoru a co na to naše vláda? Z její strany nepřichází žádná podpora, vláda jen doufá, že se cena výroby elektřiny z uhlí nebude zvyšovat. Opak je ale pravdou,” doplnil Hladík.

Při přechodu z uhelné energetiky na obnovitelné zdroje však bude potřeba alespoň dočasně využívat zemní plyn. “Chceme proto zajistit možnost získat podíl na terminálu LNG v sousedních státech, aby nebyla ohrožena naše geopolitická bezpečnost,” upřesnil Hladík.

Green Deal nám umožní modernizovat českou ekonomiku

Termín navržený uhelnou komisí navíc nemusí být dostatečný pro plnění mezinárodních závazků plynoucích z Pařížské dohody, ke kterým se Česká republika zavázala. Fondy Evropské unie určené na přechod k bezuhlíkové ekonomice se budou nejvíce využívat během tohoto desetiletí, otálet s přechodem k obnovitelným zdrojům se tak nemusí vyplatit. 

Díky Green Dealu bude možné modernizovat českou ekonomiku a zvýšit kvalitu obyvatel České republiky. Zastavení výroby uhelné energie také výrazně přispěje k dosažení uhlíkové neutrality, ke které se Česká republika zavázala.