Karaba (SAPI): Na Slovensku sa po dlhých rokoch opäť začnú stavať väčšie FVE

Jaké jsou perspektivy rozvoje fotovoltaiky na Slovensku? Kdy se spustí aukce na velké zdroje? Jak investoři reaguji na repowering? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro náš portál Jan Karaba, ředitel Slovenské asociace fotovoltaického průmyslu a OZE (SAPI).

Zdroj: SAPI

V jaké kondici je v současnosti fotovoltaické branže na Slovensku? Kolik nových FVE se připojilo do sítě v roce 2020 a jaký je Váš odhad pro rok 2021?

V roku 2020 pribudlo 2,9 MW inštalovaného výkonu FV zariadení. Jedná sa prevažne o zdroje, ktoré sú podľa slovenskej legislatívy definované ako tzv. lokálny zdroj. Lokálny zdroj je zariadenie vyrábajúce elektrinu výhradne z obnoviteľných zdrojov, ktorá je určená pre vlastnú spotrebu, pričom jeho inštalovaný výkon nesmie presiahnuť 500 kW alebo maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta.

Odhadujeme, že rast inštalovaného výkonu nových FVE môže byť tento rok o niečo vyšší, než tomu bolo v roku 2020, no neočakávame žiadne dramatické čísla, keďže nepribudla žiadna väčšia fotovoltická elektráreň a nárast výkonu malých zariadení je v porovnaní s minulým rokom stabilný.

Letos na jaře na Slovensku konečně „padl“ stop-stav připojování nových velkých OZE. Již dochází k realizaci nových velkých FVE či VTE?

Zrušením Stop-stavu sa konečne vytvorila možnosť pripájať do siete OZE zariadenia s výkonom vyšším, než 500 kW. Očakávame, že to bude pozitívny signál pre investorov a na Slovensku sa po dlhých rokoch opäť začnú stavať väčšie FVE, čo od roku 2014 nebolo možné. Na pripojenie OZE zariadení je vyčlenená kapacita 407 MW. Z tejto kapacity je momentálne zarezervovaných 383,2 MW, čo znamená, že voľných zostáva 23,8 MW.

To však neznamená, že všetky projekty, ktoré si zarezervovali kapacitu budú zrealizované. Jedna vec je totiž zarezervovanie kapacity a druhá vec je realizovateľnosť týchto projektov. Slovenský sektor OZE je totiž stále brzdený viacerými bariérami ako sú napríklad pripojovacie poplatky, silná administratívna záťaž či tzv. G-komponent. Ďalšou komplikáciou je častokrát bohužiaľ aj prístup distribučných spoločností.

Horkou otázkou energetiky v celé Evropě je obrovské zdražení elektrické energie. Jaký dopad to může mít na rozvoj OZE či fotovoltaiky na Slovensku? Nemáte obavu, že kvůli „mediální hysterii“ to může mít negativní dopad na OZE?

Pri téme zdražovania energií vidíme na Slovensku medzi politikmi vzájomné osočovanie sa, koho vina súčasný stav cien vlastne je. Opozícia obviňuje súčasnú vládu a naopak. Zo strany politikov vidíme, že táto hystéria, ako ste aktuálnu situáciu označili, je podporovaná a vina je hádzaná na OZE.

Pritom realita je úplne opačná. Čím viac OZE budeme mať pripojených do sústavy, tým bude naša energetika cenovo stabilnejšia a nebudeme vystavení cenovým výkyvom do takej miery, ako sme v súčasnosti. Ľudia si musia uvedomiť, že teraz je pre nás kľúčové zníženie závislosti na fosílnych palivách, čím si upevníme energetickú bezpečnosť krajiny. Dôležité v tejto situácii je znížiť dopady zvýšenia cien pre domácnosti a firmy a hľadanie riešení, ako tomuto stavu v budúcnosti predísť. My vidíme cestu v dramatickom zvýšení podielu OZE na energetickom mixe.

V únoru 2020 Ministerstvo hospodárstva SR oznámilo  nové aukci na podporu OZE ve výši až 30 MW. Nakonec ministerstvo později aukci zrušilo kvůli pandemii Covid-19. Kdy budou znovu aukce vyhlášeny a v jakém objemu se počítá s podporou FVE?

Ministerstvo oznámilo, že aukcie by mali byť opätovne spustené niekedy v 1. kvartáli roku 2022. Žiadne ďalšie detaily však nie sú známe. Podľa vyjadrení kompetentných bude aj SAPI zapojená do odbornej konzultácie o dizajne týchto aukcií.  

Velké OZE se na Slovensku podle tajemníka MH Karola Gáleka mají také podpořit pomocí Modernizačního fondu a také z Národního plánu obnovy (NPO). V jaké fázi je spuštění podpory z Modernizačního fondu a NPO? Jaký objem bude alokován pro nové FVE?

Ministerstvo životného prostredie (MŽP) zverejnilo informáciu, že štátna pomoc na výrobu elektriny z OZE cez MoF má byť pre rok 2022 vo výške 20 mil. EUR. Nie je špecifikované, koľko z týchto peňazí pôjde na FVE. Z Plánu obnovy má byť podporená inštalácia nových zdrojov OZE v objeme 120 MW inštalovaného výkonu do roku 2026, pričom investície majú dosiahnuť 103 mil. EUR. Tieto investície majú byť rozdeľované na základe aukcií na investičnú podporu, ktoré však ešte stále nie sú zo strany Ministerstva hospodárstva nadizajnované.

Horkým tématem na Slovensku je tzv. „Repowering“. Jaké dopady to bude mít na investory a na rozvoj OZE v budoucnosti?

Repowering, teda modernizácia existujúcich zariadení, je súčasťou Plánu obnovy. Jedná sa hlavne o OZE zariadenia, ktorým sa končí podpora v rokoch 2025/2026. Nehovoríme tu len o FVE, ale viac sa to bude týkať vodných elektrární a bioplynových staníc, ktoré budú mať v budúcnosti veľký problém fungovať bez štátnej podpory.

Vláda SR tento rok schválila novelu zákona, ktorou 442 zariadeniam FVE prinútila znížiť výkupnú cenu výmenou za predĺženie podpory o ďalších 5 rokov. Jedná sa o veľmi silný legislatívny zásah, s ktorým sú mnohí výrobcovia nespokojní a žiadajú o výnimku. Zároveň to nie je dobrý signál pre investorov, keď štát nesystémovo zasahuje do podmienok podpory pre OZE.

Poslední otázka – v září ÚRSO oznámil snížení poplatku za přístup do distribuční sítě (tzv.- G-komponent). Jak na to reagují investoři z branže OZE? Není G-komponent v rozporu s evropskou legislativou na podporu OZE- tj. Green Deal/Zimní energetický balíček EU?

SAPI dlhodobo kritizuje G-komponent, ktorého výška odrádza investorov od toho, aby investovali do sektora OZE. SAPI v minulosti podala v súvislosti s G-komponentom aj žiadosť na Ústavný súd SR, ktorý nám dal za pravdu. Taktiež sme sa spolu so spoločnosťami Slovenské elektrárne a Veolia obrátili na Európsku komisiu so sťažnosťou vo veci nesúladu G-komponentu s Nariadením o sieťových poplatkoch. G-komponent však naďalej funguje.

Súčasné vedenie URSO navrhlo zníženie G-komponentu, teda poplatku za prístup do distribučnej sústavy z pôvodných 30 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity na 10 %. Tento krok hodnotíme pozitívne, no taktiež treba dodať, že aj po tejto zmene budú výrobcovia naďalej cez G-komponent platiť 7.000 EUR ročne na MW, čo rozhodne nepovažujeme za motivačné a nijako tým neprispievame k snahe o rozvoj FVE na Slovensku.

Portál www.solarninovinky.cz děkuji za rozhovor, který poskytl Jan Karaba, ředitel Slovenské asociace fotovoltaického průmyslu a OZE (SAPI).