Karaba (SAPI): Ako je to naozaj s podielom OZE a záväzkami Slovenska voči EÚ?

V decembri verejnosť prekvapila správa, že Slovensko dosiahlo v roku 2019 v skutočnosti výrazne vyšší podiel OZE, ako sa predtým uvádzalo v štatistikách. Rozdiel je pomerne dramatický, keďže podľa oficiálnych štatistík Eurostatu sa podiel 11,9% v roku 2018 zvýšil na 16,89% za rok 2019 a prekonal tak záväzný cieľ 14%, ktorý malo Slovensko dosiahnuť za minulý rok. Aké sú príčiny tejto skokovej zmeny a aké budú jej dôsledky pre ďalší vývoj v oblasti OZE?

Zdroj: SAPI

Zdroj: SAPI

Jediné vysvetlenie

Zatiaľ jediné vysvetlenie poskytol štátny tajomník MH SR Karol Galek prostredníctvom rozhovoru v Energie-portal (žiaľ ministerstvo ako také v tejto veci nezverejnilo žiadnu tlačovú správu ani oficiálne vysvetlenie). Podľa Galeka boli na Eurostat dodatočne nahlásené údaje o energii vyrobenej z OZE v domácnostiach, ktoré tam predtým vôbec nefigurovali.

Žiadny úrad ale takéto údaje v presnej podobe mať nemôže, keďže domácnosti povinnosť nahlasovať využívanie OZE na vykurovanie a chladenie. Z toho vyplýva, že hovoríme o odhade, založenom na nejakom type aproximácie priemernej spotreby energie slovenských domácností na vykurovanie a ohrev teplej vody a počte predaných, resp. nainštalovaných zariadení OZE (tu zrejme pomohla SIEA a program Zelená domácnostiam).

Aktivita sa však ministerstvu určite oplatila, keďže jej výsledkom je masívny nárast podielu OZE v sektore vykurovania a chladenia o 9,1 percentuálneho bodu, ktorý nás posúva na vedúce priečky v dosahovaní, resp. prekračovaní záväzného cieľa do roku 2020, hneď vedľa Švédska, Fínska a Dánska.

Zvýšenie podielu OZE

Aj keď zmena reportovania energie z OZE v domácnostiach bola štátnym tajomníkom uvedená ako jediný dôvod, pri podrobnejšom pohľade na štatistiky Eurostatu do údajov pribudla ešte jedna zmena, a to zvýšenie podielu OZE zodpovedajúce využívaniu pokročilých biopalív vrátane ich multiplikačného efektu.

Touto jednou zmenou sa podiel OZE v doprave zvýšil o takmer 1,32 percentuálneho bodu, čo je nárast o takmer 20%. Keďže podrobnejšie údaje zatiaľ ministerstvo neposkytlo, ostáva dúfať, že nejde len o žonglovanie so štatistikou. Je totiž veľmi jednoduché si predstaviť, že vďaka tomuto nárastu už aktuálne stanovený a zjavne podhodnotený cieľ 19,2% do roku 2030 nemusí byť tak ďaleko, aby sme sa na jeho dosiahnutie príliš museli snažiť.