Kam směřuje česká a slovenská energetika?

Přeshraniční spolupráce, modernizace distribučních soustav na standardy Smart Grids odpovídající nárokům jednadvacátého století i možnosti využití financování ze strany Evropské unie. To vše byla témata on-line konference s názvem ACON – Distribuční sítě budoucnosti, která se uskutečnila na sklonku minulého roku. Záznam setkání energetických expertů a zástupců státních správ z Česka, Slovenska i dalších zemí si lze pustit prostřednictvím platformy Vimeo.

 

Zdroj: EGD

Setkání expertů

Dvouhodinová konference se uskutečnila na začátku prosince prostřednictvím platformy Webex v českém a anglickém jazyce.

„V našem prostředí se jednalo o unikátní setkání, jehož účastníci přiblížili budoucnost distribučních soustav v kontextu zavádění standardů Smart Grids z více úhlů pohledu najednou. Mezi řečníky totiž byli jak zástupci energetických společností z Česka, Slovenska a Německa, tak i zástupci státní správy či evropské unie,“ popisuje Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

Zástupce Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) Eduardo Vega Fanjul se zaměřil na představení klimatických a energetických cílů EU. Nemalá část jeho prezentace byla věnována tématu Smart Grids, roli Komise v jejich podpoře, stejně jako takzvaným projektům společného zájmu a finanční podpoře z nástroje CEF (Connecting Europe Facility).

Aktivity Česka a Slovenska v oblasti energetické tranzice a evropského Green Dealu poté představili zástupci ministerstev. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě věnovala ředitelka sekce elektroenergetika Hana Konrádová, za Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky se tématu věnoval ředitel sekce energetiky Ján Petrovič.

Odborníky z Evropské unie i státních správ Česka a Slovenska pak svými příspěvky doplnili i zástupci energetických společností EG.D, Západoslovenské distribučné (ZSD) a německého Bayernwerku. Za EG.D k tématům Smart Grids hovořili členové představenstva David Šafář a Pavel Čada, za ZSD Marian Rusko a Marian Kapec, za Bayernwerk pak Wandan Solongo.

Důraz na modernizaci energetiky

Jednotliví mluvčí věnovali pozornost i trojici konkrétních projektů zaměřených na modernizaci distribučních soustav v regionu střední Evropy. V prvé řadě šlo o první přeshraniční projekt inteligentních distribučních soustav ACON, který vzniká ve spolupráci EG.D a Západoslovenské distribučné (ZSD) a byl zařazen na seznam takzvaných projektů společného zájmu Evropské unie (PCI).

„Prostor během setkání následně dostaly i další dva projekty, které v regionu střední Evropy vznikají ve spolupráci s EG.D či ZSD. Zástupci ZSD přiblížili projekt Danube InGrid, který podobně jako ACON získal evropské spolufinancování. Zástupci EG.D a německého Bayernwerku poté představili také projekt Gabreta Smart Grids,“ dodává Miroslav Kopt.

Zájemci o budoucnost evropské i tuzemské energetiky, kteří dvouhodinovou konferenci nestihli, si mohou pustit její záznam. Ten je umístěný na platformě Vimeo.