Jurečka (KDU-ČSL): O sjednocení hodnoty IRR pro překompenzaci POZE se rozhodne v rámci třetího čtení novely

Minulý týden poslanci Hospodářského výboru Sněmovny schválili změny ve vládních novelách zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. V následujících dnech čeká obě novely finální hlasování ve Sněmovně, které by mohlo proběhnout ještě během června.

Zdroj: KDU-ČSL

Aukční podpora pro fotovoltaické elektrárny

Pozměňovací návrh připravený Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) rozšiřuje aukční podporu také o fotovoltaické elektrárny. Cílem opatření je zajistit spotřebitelům možnost využívat ten nejlevnější a nejdostupnější obnovitelný zdroj energie.

Pozměňovací návrh předložený předsedou lidovců Marianem Jurečkou odstraňuje slabiny vládní novely a rozšiřuje systém aukcí o solární elektrárny. Výhodou je zajištění skutečně tržního prostředí pro využívání obnovitelných zdrojů. Čeští občané se tak budou moci těšit z výhod čisté energie za rozumných podmínek, kterou přinese právě tržní soutěž mezi zájemci o výstavbu s provozní podporou. Navíc stát získá jistotu, že se realizované typy obnovitelných zdrojů budou provozovat dlouhodobě a udržitelně.
 
„Cílem KDU-ČSL je nastartovat rozvoj moderní energetiky a nastavit předvídatelné prostředí pro nové investice. Vítám, že mé kolegyně a kolegové z Hospodářského výboru podpořili návrh k otevření tržního systému podpory také pro solární elektrárny. Vláda pak bude vyhlašovat samostatná kola aukcí pro daný typ zelené energie podle vývoje technologií nebo potřeby náhrady uhlí,” popisuje princip tržní podpory osvědčený v zahraniční Marian Jurečka. 
 
Pokud by Česká republika neplnila svoje závazky v navyšování podílu obnovitelných zdrojů, může vláda kdykoli vyhlásit další aukce v potřebném objemu. Toto řešení podpory je také energeticky neutrální, tedy umožňuje velmi pružně měnit rozhodnutí ohledně toho, jaké zdroje podporovat nejvíce s ohledem na technologický vývoj.

„Vše navíc funguje v tržním prostředí, které zajistí férové ceny jak pro majitele obnovitelných zdrojů energií, tak pro koncového spotřebitele. Stát tak získá jistotu dlouhodobé stability, předvídatelné podmínky provozní podpory, zlevní nové projekty a systém se otevře pro domácnosti, města, obce či firmy,” dodává Jurečka.

Promeškaná příležitost

Podporu Hospodářského výboru naopak nezískal jeho návrh, který obsahuje stejný mechanismus také pro nové bioplynové stanice, ty by cíleně využívaly biologicky rozložitelný odpad. Bioplynové stanice přispívají také k vytváření pracovních příležitostí na venkově a jsou součástí moderního zemědělství. ¨

Kromě elektřiny produkují také teplo a pomáhají čistit vzduch zejména na venkově. Proto bude předseda lidovců i nadále hledat podporu napříč politickým spektrem před třetím čtením.
 
Hospodářský výbor nezaujal žádné stanovisko k dalším Jurečkovým pozměňovacím návrhům, které se týkaly řešení údajné překompenzace. Předseda lidovců předložil takové řešení, které přináší definitivní tečku za divokým rozjezdem solární energetiky v Česku. 

„​Jde o řešení možné překompenzace solární energetiky elegantnějším a více předvídatelným způsobem, než jak navrhuje vládní novela. Ta totiž k fotovoltaice, větru či malým vodním elektrárnám přistupuje jednoznačně diskriminačně, když jim přiděluje nízkou míru možné výnosnosti,” komentuje tuto oblast Jurečka

Cílem Jurečkovy novely je sjednotit parametr vnitřního výnosového procenta pro všechny typy podporovaných zdrojů na úroveň IRR 9,5 %. Současně zavádí pro odčerpání možných nepřiměřených zisků zvýšení solární odvodu (tzv. solární daň) a to ve výši 10 % pro projekty z roku 2009 a 2010.
 
„​Solární odvod přinese každý rok do státního rozpočtu až 5,5 miliardy, o které půjde snížit zatížení spotřebitelů v platbách na zelené zdroje energie. Je to jasná a předvídatelná částka, na rozdíl od vládního návrhu nebude nutné zvyšovat kapacity úředníků pro kontroly projektů a opatření je také předvídatelné pro majitele elektráren,” upřesnil Jurečka.

O sjednocení hodnoty IRR se proto Jurečka pokusí prosadit v rámci třetího čtení.

Akumulace dál na vedlejší koleji

V případě novely energetického zákona navrhl Jurečka legislativní úpravu, která by umožnila rozvoj bateriových systémů zapojených do systémů stabilizujících chod elektrárenské sítě.

V rámci přípravy pozměňovacího návrhu jednal přímo s Ministerstvem průmyslu a obchodu, ERÚ či ČEPS, aby zajistil formálně i technicky správné řešení. Návrh však na včerejším jednání Hospodářského výboru nezískal podporu. MPO pak nedodrželo předchozí slib pronesený ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, že návrh “opatrně” podpoří, a poslancům dalo pouze neutrální stanovisko.
 
„Pro další rozvoj obnovitelných zdrojů je také nutné řešit stabilitu přenosové soustavy. K tomu by významně mohl přispět můj pozměňovací návrh na akumulaci do baterií a vodíku,“ komentoval Jurečka.

„S touto možností dnes energetický zákon nepracuje. Jde přitom o obrovskou šanci jak inovovat naši energetiku, rozvíjet efektivně a bezpečně obnovitelné zdroje v Česku,” uzavřel Jurečka.

Záměrem Jurečky je dále hledat mezi poslanci před třetím čtením podporu rozvoje ukládání energie do baterie a dalších inovativních forem akumulace.