JRD Energo expanduje na fotovoltaickém trhu v Maďarsku

Společnost JRD Energo, součást skupiny JRD Group, navýšila instalovanou kapacitu svých fotovoltaických elektráren v Maďarsku z 12 MWp na 30 MWp. Společnost nedávno t zprovoznila dva fotovoltaické parky o výkonu celkem 18 MWp na jihu země.

Zdroj: BayWa

Rozvoj projektů v oblasti moderní energetiky

Všechny její maďarské solární elektrárny ročně vyrobí až 36 000 MWh elektrické energie, která pokryje spotřebu přibližně 14 400 domácností. Divize JRD Energo dále spravuje například druhý největší větrný park v České republice, vyrábějící až 69 000 MWh elektrické energie ročně.

Nové fotovoltaické parky v Maďarsku u obcí Komló a Mánfa patří k největším projektům divize JRD Energo. Elektrická energie, kterou vyrobí, je dodávána přímo do sítě a určená k pokrytí spotřeby až 14 400 domácností (při průměrné spotřebě 2,5 MWh ročně).

Další desítky MW výkonu ve slunečních, větrných a vodních zdrojích má v přípravě. Kromě této činnosti se věnuje také vývoji moderních energetických řešení pro energeticky úsporné developerské projekty JRD.

Fotovoltaika je prioritou

Mezi další projekty JRD Energo patří například české fotovoltaické elektrárny s instalovanou kapacitou přes 7 MWp, jež vyrobí 8 000 MWh elektrické energie ročně, a rozsáhlý větrný park ve Václavicích v Libereckém kraji. Ten tvoří 13 turbín produkujících kolem 69 000 MWh ročně, které jsou schopné pokrýt spotřebu až 30 000 domácností.

„Primárním cílem divize JRD Energo je příprava, realizace a provoz projektů moderní šetrné energetiky, které dodávají do sítě zelenou energii s co nejmenší ekologickou stopou. Kromě této činnosti se věnujeme také vývoji moderních energetických řešení pro úsporné developerské projekty. Za první pololetí letošního roku jsme tak dosáhli celkového obratu 137 mil. Kč,“ konstatuje Jan Řežáb, zakladatel JRD Group.

 „A proč se zaměřujeme na fotovoltaiku? Solární parky jsou dnes ve střední Evropě nákladově nejefektivnějším energetickým zdrojem. V energetickém mixu se navíc dobře sezónně doplňují s větrnými elektrárnami, a do budoucna tak budou určitě tvořit jeden z hlavních pilířů moderní energetiky,“ dodává Marek Lang, ředitel divize JRD Energo.

Efektivní a ekologické zpracování odpadu

Divizi JRD Plazma představuje společnost Millenium Technologies, která se zaměřuje na plazmové zplyňování a vitrifikaci odpadu. Produktem tohoto efektivního, environmentálně šetrného a zcela bezpečného procesu je syntézní plyn a sklovitá struska, jež jsou druhotně použitelné jako energetický zdroj, respektive stavební materiál.

Firma provozuje vědecko-technický park v Dubé, kde v červnu instalovala nový reaktor na plazmové zplyňování (prototyp o kapacitě 150 kg zpracovaného odpadu za hodinu).

„Tato přelomová technologie je moderní a potřebnou alternativou ke klasickým metodám nakládání s odpadem, jehož objem každoročně narůstá. Reaktory na plazmové zplyňování jsou ve srovnání se spalovacími technologiemi prostorově úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Dokážou účinně likvidovat například nebezpečné průmyslové nebo nemocniční odpady a hodí se také do spaloven pro likvidaci popílků,“ říká Marek Lang, ředitel divizí Energo a Plazma.