Jihlava postaví solární elektrárny na školní budovy

Město Jihlava bude investovat do malých střešních fotovoltaických elektráren. Projekt schválili jihlavští zastupitelé na svém zasedání minulý týden. Celkové náklady by se měly pohybovat i s daní kolem 1,5 milionu korun. Návratnost je bez dotace odhadována do devíti let, s dotací do šesti let.

Zdroj: ČEZ

Realizace již v roce 2023

Hned na dvou městských budovách by se měly už příští rok objevit panely fotovoltaických elektráren. V současnosti připravuje projektová dokumentace pro pro MŠ Resslova 44 a ZŠ speciální Březinova 31. Vybrány byly podle kritérií nejkratší návratnosti a jednoduchosti realizace i následného provozu

Byly zvoleny fotovoltaické elektrárny s předpokládaným instalovaným výkonem do 10 kWp, u kterých se kalkuluje návratnost na dobu asi devíti let. U výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kWp není v současné době energetickým zákonem (§ 3 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyžadována licence na výrobu elektřiny a podle stavebního zákona není vyžadováno stavební povolení.

Realizace těchto dvou fotovoltaických elektráren ušetří ročně městu cca 15,5 MWh elektřiny, kterou nebude nutné odebrat z elektrické soustavy. Při předpokládané ceně dodávky elektřiny pro rok 2023 ve výši 7 400 Kč/MWh bez DPH to představuje roční úsporu nákladů cca 115 tis. Kč bez DPH.

Důraz na vlastní spotřebu

Velikost výroben je dimenzována tak, aby byla většina elektřiny spotřebována v objektech a nedocházelo příliš k ekonomicky méně výhodným přetokům vyrobené elektřiny zpět do distribuční soustavy. Elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami lze také označit za nízkoemisní a bude snižovat uhlíkovou stopu města.

„My věříme, že nějakou dotaci bychom na to mohli dostat, takže nám to přijde jako dobré řešení, byť v tuto chvíli jsou to nějaké peníze navíc,“ řekl k záměru náměstek primátorky Petr Ryška (ODS). Doplnila ho vedoucí odboru rozvoje města (ORM) Alena Kottová, která uvedla, že na začátku bylo vytipováno 36 objektů ve vlastnictví města. „Tyto dva objekty, které navrhujeme, jsou v našich aktuálních finančních možnostech. Zásadní pro nás byla návratnost,“ vysvětlila za ORM Alena Kottová.  

Zpracovaná studie uvádí investiční náklady na vybudování jedné fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem 9,9 kWp ve výši 445 000 Kč bez DPH. S ohledem na aktuální výrazný růst cen lze očekávat, že cena bude v roce 2023, kdy je předpokládána realizace, vyšší.

Na instalaci fotovoltaických elektráren požádá město o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro návrh nakonec zvedlo ruku 19 přítomných zastupitelů, zdrželo se jich 14 a jeden zastupitel nehlasoval.