Jeffrey Sachs: Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 je realitou, Česko pro to ale dělá málo

„Je nutné, aby svět dostal na správnou cestu ke zvládnutí změny klimatu. K tomu je nutné přijat závazek, že svět jako celek dosáhne do roku 2050 čistých nulových emisí uhlíku,“ říká vlivný americký ekonom a expert na udržitelný rozvo Jeffrey Sachs v rozhovoru pro deník Financial Times.

Zdroj: IIEA

Ambiciózní závazek Číny

Podle Sachse je k dosažení uhlíkové neutrality mimo jiné potřeba ambicióznější závazek Číny, která nyní tvrdí, že uhlíkové neutrality dosáhne o deset let později – tj. až v roce 2060. Sachs se optimisticky domnívá, že Čína se k tomuto kroku odhodlá, protože Peking vidí příležitosti v poskytování dekarbonizačních technologií.

Plán na dosažení uhlíkové neutrality, který loni představila Mezinárodní energetická agentura (IEA) je také podle Sachse správným krokem, jelikož  přináší okamžité ukončení investic do průzkumu nových ložisek ropy a zemního plynu.

Česko zaostává v boji proti změnám klimatu

V roce 2019 Sachs vystoupil s přednáškou v Praze na  Fóru pro udržitelný rozvoj. Podle něj Česko dělá málo v boji proti klimatickým změnám, v ostatních indikátorech udržitelného rozvoje ale patří ke světové špičce.

Podle Sachse se klimatická politika Evropské unie bude rozhodovat ve státech, které se nyní spoléhají na spalování uhlí při výrobě elektrické energie, tedy včetně Česka. Přitom Země středovýchodní Evropy, které jsou nyní závislé na spalování uhlí při výrobě energie, budou podle něj rozhodující z hlediska budoucí klimatické politiky celé EU.

Během své prezentace Sachs s jistou mírou nadsázky dodal, že „budoucnost světa se rozhodne v Praze“. Podle něj je totiž způsob, jakým EU přejde do doby bez uhlí a dalších fosilních paliv, zcela zásadní.

Současně Sachs vyjádřil přesvědčení, že ostatní země světa, především ty v Asii, se v případě evropského vůdcovství v boji proti snižování emisí připojí. Získání Číny, Indie, Afriky či Latinské Ameriky ke spolupráci při dekarbonizaci ekonomik označil za klíčové z hlediska boje proti klimatické změně.

Politické i ekonomické důsledky

Sachs v duchu předního ekonoma Johna Maynarda Keynese optimisticky vyhlíží budoucí ekonomické příležitosti v souvislosti s dosažením uhlíkové neutrality. Zásadní změna naší energetiky podle něj nemusí být na úkor hospodářského blahobytu. Z technického hlediska není důvod, proč bychom nemohli dosáhnout uhlíkové neutrality i hospodářského růstu.

Na politiku však Sachs nahlíží pesimističtěji a Spojené státy hodnotí obzvláště sžíravě. Tvrdí, že za stávající nevraživost vůči Číně může především Washington a americká elita.

Podle Sachse je snaha čelit vzestupu Číny jak pokrytecká, tak jalová.

Místo toho se vyslovuje pro intenzivní spolupráci s Čínou, a to na celosvětové úrovni, na problémech, které se týkají nás všech, a zároveň volá po překonání ekonomických a sociálních rozdílů, které vyplynuly z přechodu na ekonomiku založenou na znalostních službách.

Kdo je to Jeffrey Sachs?

Vlivný americký ekonom Jeffrey Sachs již více než tři desetiletí se zabývá makroekonomickou stabilizací a zkrocením překotné inflace. Od roku 1989 radil různým vládám při ekonomickém přechodu od komunismu k liberální demokracii.

Později se pustil do rychle se rozvíjejícího oboru makroekonomie zdraví a pak do ekonomického rozvoje v širším slova smyslu. Pracoval jako zvláštní poradce hned několika generálních tajemníků OSN. Působil jako poradce pro rozvojové země, kde se zaměřoval na vymýcení chudoby, poté pro následné cíle udržitelného rozvoje.

V současnosti Sachs působí jako expert na udržitelný rozvoj a profesor na Kolumbijské univerzitě v USA.