Je novela LEX OZE 2 revolucí, či spíše evolucí pro komuinitní energetiku?

Minulý týden poslanci dnes ve třetím čtení jednomyslně schválili novelu energetického zákona známou také jako LEX OZE 2. Jaké pozitiva předloha přináší? Je skutečně revolucí, či evolucí pro rozvoj komunitní energetiky v Česku?

Zdroj: FrankBold

Klíčové změny

Novela konečně zakotvuje rozvoj komunitní energetiky v české legislativě a otevírá cestu jejímu rozvoji v ČR.  Dlouho očekávaný zákon dá lidem, firmám či organizacím možnost vyrábět a spotřebovávat energii na místě, navíc ekologičtějším způsobem. Také zmírní tlak na růst cen.

V praxi bude komunitní sdílení vypadat podobně jako v zahraničí – pokud například obec bude mít na střeše úřadu či školy nainstalované solární panely, bude moci energii z nich vyrobenou sdílet také s několika dalšími domy nebo ji použít v jiných částech obce, například na sportovištích či hospodářských objektech. Podobně to bude platit i o fotovoltaice umístěné na obytných domech s byty.

Součástí úpravy je i výrazné snížení byrokracie spjaté s využitím energií z obnovitelných zdrojů a zavedení rozsáhlé digitalizace. S mnohem vyšší mírou decentralizované energetiky bude totiž spjato i velké množství dat o výrobě a spotřebě v reálném čase, a to i mezi různými provozovateli distribučních soustav. K tomu bude sloužit Energetické datové centrum, jež se bude průběžně spouštět.

LEX OZE 2 má šanci zásadně zlepšit českou energetiku – decentralizovat a demokratizovat výrobu elektřiny a usnadnit její sdílení v rámci energetických komunit. Díky tomu můžou z výroby energie profitovat i obce a domácnosti. Novelu bude nyní schvalovat Senát. Účinný může být zákon od 1. 1. 2024. 

Novela energetického zákona přinese zakládání energetických společenství i možnosti sdílení energií mezi více odběrnými místy. „To je klíčový dílek, který dlouho chyběl k tomu, aby byl u nás potenciál obnovitelných zdrojů využít naplno,“ uvedl pirátský náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák, který změnu dlouhodobě prosazoval.Hlavním účelem takových společenství či komunit není primárně vytvářet zisk, ale poskytovat přínos svým členům. Komunitní energetika tak přináší občanům úspory v podobě levnější energie, kterou sami vyrobí v rámci společenství. Stane se tak jedním z nástrojů, jak zvýšit energetickou nezávislost domácností, samospráv i malých podniků a především tak zmírnit dopady vysokých cen energie.

Boom komunitní energetiky?

“Příští rok můžeme očekávat boom komunitní energetiky – zákon je připravený kvalitně a navíc je nyní téměř jisté, že bude schválen do konce roku. Od ledna tak budou moci vznikat energetická společenství a od července potom mohou začít sdílet elektřinu,” říká Laura Otýpková, právnička a expertka na energetické právo Frank Bold.

Nový zákon sice klade desítky překážek, ale nabízí i tisíce příležitostí. Češi mají velké nadání pro společné neziskové aktivity. Do roku 2030 by díky zákonu a aktivitě občanů v Česku mohla být do nějaké formy komunitní energetiky zapojena až třetina obcí a polovina občanů,“ říká Jiří Krist, předseda ENERKOM Opavsko, z. s. a člen rady UKEN.

Občanům, menším obcím a malým podnikatelům se velmi usnadní přístup k lokálně vyrobené energii, zvýší se podíl obnovitelných zdrojů na celkovém mixu, sníží se závislost na fosilních palivech. Zákon významně posílí decentralizaci zdrojů, která je klíčová pro energetickou bezpečnost. Také přispěje k ochraně naší planety pro budoucí generace,” uvedla pirátská poslankyně Klára Kocmanová.

Kritické připomínky

Experti se shodují, že přijetí LEX OZE 2 bude dalším výrazným impulsem k rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Nicméně, předloha má v sobě několik sporných pasáží.

„Jestli nějaké opatření dokáže stabilizovat a snižovat ceny elektřiny, tak to bude akumulace energie a agregace flexibility. A na ně se ještě v zákoně nedostalo. Je k zamyšlení, že před seriózními nástroji dá legislativa přednost mediálnímu hype,“komentuje přijetí LEX OZE 2, právní expert Pavel Douha, partner advokátní kanceláře DouchaŠikola Advokáti.

Podle Douchy se mediální pozornost v rámci LEX OZE 2 soustředila především na pravidla tzv. komunitní energetiky, jejíž využitelnost bude minimálně první dva roky fungování svázána velmi omezujícími podmínkami.

Nicméně, sdílení elektřiny v komunitách bude limitovat skutečnost, že každý, kdo bude odebírat sdílenou elektřinu, bude povinen zaplatit celou regulovanou složku její ceny, včetně distribučních poplatků a poplatků za obnovitelné zdroje, jakoby ji nakoupil od obchodníka. V praxi se tedy ušetří přibližně jen polovinu celkových nákladů na elektřinu.

„Dále je třeba připomenout, že sdílet lze elektřinu pouze v okamžiku, kdy výrobna vyrábí a odběrné místo spotřebovává. Pokud není v daném okamžiku odběr, nespotřebovaný přebytek se prodá obchodníkovi, stejně jako je tomu dnes,“ doplňuje Doucha.

Výše zmíněné faktory významně limitují úsporu, kterou si obce a občané slibují od sdílení. „V LEZ OZE 2 jsme se bohužel neinspirovali například rakouským modelem, který zvýhodňuje výrobu a spotřebu na jedné napěťové úrovni téže části distribuční soustavy. Například při výrobě a spotřebě na téže NN lince lze vedle bezplatného sdílení silové elektřiny realizovat i úsporu na distribučních poplatcích ve výši skoro 70 %,“ uzavírá Doucha.

Nutnost LEX OZE 3

Navzdory legislativním nedostatkům v LEX OZE 2 je nutné v každém případě její schválení přivítat. Novelu však nelze považovat za „revoluci“, ale spíše o evoluci v oblasti energetiky.

Pro dobré fungování komunitní energetiky budou potřeba ještě další kroky. Jedná se zejména o rychlé založení Energetického datového centra a vhodné nastavení podmínek pro registraci a sdílení. Podmínky bude mít na starosti Energetický regulační úřad.

Zejména je však nutné rychle přistoupit k důslednějším změnám v energetice jako je legislativní zakotvení  rozvoje akumulace, flexibility a agregace energie, které stále zůstávají v „legislativním vakuu“. Proto je nutné brzy schválit novelu energetického zákona LEX OZE 3 na počátku roku 2024.