Ján Karaba (SAPI): Znižovanie cien elektriny majú opäť zaplatiť výrobcovia zelenej energie

Ministerstvo hospodárstva najnovšie predviedlo doslova akrobatický premet, keď po dlhodobej mediálnej komunikácii o plánovanom dobrovoľnom repoweringu výrobcov elektriny z OZE  nakoniec vytasilo návrh legislatívy, ktorá, po prvé, nie je žiadnym repoweringom a po druhé nemá byť dobrovoľná, ale povinná. Vyplýva to z aktuálneho materiálu predloženého na rokovanie Vlády SR. 

Zdroj: SAPI

Vytvorenie podmienok pre skutočný repowering

Predmetná novela zákona o OZE ide nakoniec riešiť jedinú vec: zobrať časť podpory výrobcom z fotovoltiky, ktorým sa za týmto účelom navrhuje zaviesť povinnosť podať návrh na predĺženie podpory o 5 rokov, čo bude znamenať aj jej zníženie.Získané úspory sa následne presunú do zníženia TPS (o deklarovaných 70 mil. EUR), čím sa majú vo výsledku znížiť koncové ceny elektriny pre spotrebiteľov.

V SAPI sme od začiatku podporovali myšlienku reštrukturalizácie výkupných cien za účelom odbremenenia TPS, avšak vždy sme pritom zdôrazňovali, že musí ísť o dobrovoľnú schému, ktorá musí byť nastavená správne. Len taká schéma bula pre výrobcov motivačná a bude mať želaný efekt na náklady systému financovania. Súčasne sme navrhovali, aby sa neriešila len reštrukturalizácia výkupných cien, ale aj vytvorenie podmienok, ktoré by umožnili skutočný repowering v podobe zásadnej obnovy zariadení, s cieľom zvýšenia ich efektivity a zabezpečenia dlhodobej technickej udržateľnosti.

Nemalo sa to pritom týkať len fotovoltiky, ale aj malých vodných elektrární a bioplynových staníc. Vo fotovoltike by však boli výsledky najvýraznejšie, keďže tu za posledných 10 rokov nastal obrovský technologický pokrok sprevádzaný zlacnením fotovoltických komponentov a umožnenie zásadnej obnovy existujúcich elektrární by tak prinieslo významný prínos vo výrobe zelenej elektriny pri marginálnych dodatočných nákladoch.

Vlády sa menia, ale určité praktiky ostávajú

Teraz sa však zdá, že myšlienka toho naozajstného repoweringu je nadobro pochovaná a ministerstvu spolu s ÚRSO ide v skutočnosti len o to, aby znížili koncové ceny elektriny, pričom na toto zníženie sa majú opäť povinne poskladať výrobcovia zelenej elektriny. Schválne píšem opäť, lebo mnohí výrobcovia tak už nedobrovoľne urobili cez stratu podpory v roku 2015 (kauza 1508) a všetci z nich sa neustále skladajú vo forme diskriminačného G-komponentu, ktorý je v rozpore s európskou legislatívou.

Smutným faktom v obnoviteľnej energetike na Slovensku je, že vlády sa menia, ale určité praktiky ostávajú. Tentoraz sa však štát skutočne prekonal, keďže navrhovaná novelizácia sa má dotknúť úplne všetkých veľkých podporovaných výrobcov z fotovoltiky a tiež bánk, ktoré na výstavbu elektrární poskytli stovky miliónov eur v úveroch. Verím preto, že takáto zmena neprejde bez náležitej a hlasnej diskusie o zásahoch do práv výrobcov OZE

Autor: Ján Karaba, predseda SAPI