Jakým směrem by se měl vydat vývoj komunitní energetiky? To pomůže určit projekt ČVUT

Energetika v posledních letech prošla velkou renezancí. Dala vzniknout i komunitním energetickým projektům, které umožňují aktivní zapojení města a jeho obyvatel, například do budování zdrojů obnovitelné energie a jejího efektivnějšího využití v místě výroby, či zvýšení soběstačnosti města v samozásobení potřebnou energií. 

Zdroj: UCEEB

Zdroj: UCEEB

 

 

A právě v Děčíně by se mohl realizovat projekt lokální energetiky, jaké běžné fungují v německých či rakouských městech.

 

„Sleduji trendy v okolních evropských městech, kde pracují s lokálními zdroji. Využití kombinace termálních zdrojů tepla a vybudované tepelné soustavy, které zde máme, je poměrně výjimečné. Je zcela zřejmé, že bude kladen stále větší důraz na ekologii a odpady, což bude mít samozřejmě vliv i na tvorbu cen,“ řekl Ondřej Smíšek. 

 

Bližší podobu záměrů vhodných pro místní podmínky, které budou mít podporu obyvatel Děčína, by měl přinést právě probíhající průzkum, který bude realizovat tým odborníků z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Průzkum by měl přinést aktuální pohled na otázku dodávek tepla a dalších energií v Děčíně. 

 

Aktivity se zaměří nejen na mapování zkušeností a postojů obyvatel k současným službám, ale mají za cíl také zjistit potenciál pro vznik nových řešení. Projekt realizuje Město Děčín ve spolupráci se společností TERMO Děčín a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT.