Jako jed: Kdy skončí fámy o snížení dotací pro soláry z NZÚ?

Solární „šmejdi“ znovu „řádí“ v Česku. Tentokrát šíří fámy o konci či snížení dotací pro fotovoltaické elektrárny. Jak to tedy doopravdy bude s dotacemi z Nové zelené úsporám (NZÚ) na nové soláry? Kdy přijde rozhodnutí ze strany ministerstva?

Zdroj: Wikipedia

Zbytečná panika

V některým médiích se v posledních dnech šíří neověřené a často zavádějící  informace ohledně omezení dotací z programu NZÚ pro fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinných domech. Na těchto fámách se poměrně rychle „začaly marketingově“ přiživovat některé instalační firmy, které mají potíže se získáváním nových zakázek na výstavbu nových FVE.

Tento typ „solárních parazitů“ na svých sociálních sítích a webech vyvolává zbytečnou paniku na trhu domácích FVE tím, že šíří zavádějící informace o dotacích. Cílem těchto firem je rychle získat nové zakázky od vystrašených zájemců o soláry.

Toto parazitování na zájemcích o nové FVE kritizuje Petr Hladík, ministr resortu životního prostředí. Ve svém komentáři pro deník Hospodářské noviny ministr uvádí: „Skutečně mě štvou firmy, které píší lidem e-maily, že k 15. lednu ministerstvo uzavírá dotace na fotovoltaiku nebo je snižuje na 150 tisíc korun. To jsou podvodné e-maily.“

Jaká je situace s čerpáním dotací?

Zájem českých domácnosti o nové soláry jako zdrojů úspor a dosažní částečné soběstačnosti stále pokračuje. Nejlépe do dokládá níže uvedený graf od Cechu Akumulace a Fotovoltaiky (CAFT), který porovnává v letech 2021, 2022 a 2023 počet podaných žádostí o nové dotace z NZÚ na fotovoltaiky.

V roce 2023 bylo v programu NZÚ a NZÚ Light podáno celkem 90 527 žádostí o dotaci na nové FVE, což je historicky nejvyšší počet v porovnání s předchozími roky. K tomu je třeba dodat, že v roce 2023 bylo proplaceno celkem 75 559 žádostí s celkovou dotací 15,077 miliardy Kč, což potvrzuje rekordní zájem

Výše uvedené statistiky  jasně prokazují zájem ze strany majitelů rodinných a bytových domů o pořízení vlastního zdroje elektrické energie, který je maximálně ochrání od budoucích výkyvů cen energie a poplatků za ně. 

Nový zdroj financí

O podporu na nové FVE mezi českými domácnostmi je obrovský zájem, dotační zdroje ale nejsou nevyčerpatelné.  Podle důvěryhodného zdroje ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který dotace administruje, zbývají dostatečné zdroje ve výši jedné miliardy na nové FVE. Toto by mělo stačit přibližně na měsíc.

Díky panice, kterou vyvolali „solární parazité“ došlo ve posledních dnech k nárůstu žádostí na nové dotace z NZÚ a může hrozit, že se alokace vyčerpá dřív, než se původně očekávalo.

Každopádně zdroje na další dotace budou díky Modernizačnímu fondu, což vedení SFŽP a také ministerstva životního prostředí avízovaly již v prosinci 2023. Vedení SFŽP na řešení problému s poskytováním dotací pro FVE pracuje, avšak zřejmě bude nutné přistoupit (jak dříve vedení SFŽP plánovalo a avízovalo)  ke krátkému přerušení poskytování dotací z NZÚ. Důvodem je převedení programu pod jiný zdroj financí, který zajistí jeho další kontinuitu v budoucnosti.

Jak se změní dotace a kdy to bude známo?

V roce 2023 poklesly ceny fotovoltaických elektráren pro domácnosti o více než 10 až 15 % v důsledku nejen ostrého konkurenčního boje mezi českými solárními firmami, ale zejména kvůli pokles cen fotovoltaických panelů.

Na tuto situaci již reagovalo zřejmě i samotné ministerstvo životního prostředí. „Pokud půjde dolů cena vstupu a cena práce, tak je relevantní se bavit o změně dotace. Pokud by ke změně mělo dojít, tak ji budeme řádně avizovat,“ prozradil ministr ve svém komentáři pro deník HN.

S ohledem na výše uvedené nelze vyloučit, že může dojít ze strany státu k nějaké úpravě dotací pro nové soláry. V současnosti má totiž Česko „nejštědřejší“ systém podpory pro nové FVE s bateriemi v Evropě. Nicméně konkrétní návrhy ze strany ministerstva nebyly dosud představeny  nebyly na stole.

Na druhou stranu však zástupci SFŽP ani MŽP potvrdili, že nechystají zásadní plošnou změnu v dotacích pro FVE z programu NZÚ.  „K  drobným změnám v nastavení dotací může dojít v průběhu tohoto čtvrtletí jakmile budou vyčerpány peníze, které jsou nyní na dotace alokované,“ prohlásil Jakub Hrbek, ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu v SFŽP.

Podle Hrbka hodlá stát dát prioritu komplexním projektům, které zvýhodní instalace OZE v kombinaci s energetickými úsporami jako je například zateplení budov.

Další jednání tento týden

Každopádně je jisté, že i v případě snížení dotací zůstane celková investice do FVE zůstane pro konečné zákazníky stále atraktivní. Stojí za tím 2 faktory.

Tím prvním je nová sazba DPH, která se od 1.1.2024 snížila o 3% pro instalace nových FVE. Druhým důvodem je výrazný pokles cen fotovoltaických panelů v minulém roce. Proto zůstane celková cena FV systémů pro investory na podobné úrovni jako v minulém roce. Také zisk pro instalační firmy by měl zůstat také na stejné úrovni jako v době před zlevněním panelů.

O změnách v dotacích již proběhlo jednání na úrovni vedení MŽP a SFŽP se zástupci fotovoltaických asociací a Komory obnovitelných zdrojů energie. Zatím však nepadlo žádné zásadní rozhodnutí ve věci jiného nastavení dotací.

Z dobře informovaného zdroje (pod podmínkou anonymity) víme, že již v polovině tohoto týdne proběhne další jednání o dotacích pro soláry z NZÚ za účasti ministra Hladíka a zástupců solární branže.

Bylo by žádoucí, aby brzy po tomto setkání následovalo veřejné prohlášení vedení ministerstva, kde budou „rozptýleny zbytečné fámy“ ohledně dotací. Jedině tak lze rychle eliminovat působení „solárních šmejdů“, které funguje „jako jed“.