Jaké změny chystá MŽP na poli dotací pro fotovoltaiku v nejbližší době?

Na výše uvedené otázky odpovídá Richard Brabec, ministr resortu životního prostředí a Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Využili jsme jejich pracovní cesty na severní Moravu, kde navštívili oblast Lomné v Beskydech, kde nyní probíhají projekty za účelem zkvalitnění životního prostředí.

Zdroj: MŽP

Nedávno jste navštívili region severní Moravy, kde se na Frýdecko-Místecku v současnosti realizují z dotací MŽP projekty na zkvalitnění životního prostředí a života v místních obcích, vč. využití OZE na veřejných budovách. Jaké efekty to přinese obyvatelům obcí Horní a Dolní Lomná, kde tyto projekty vznikají?

Brabec: V obcích Dolní a Horní Lomná se realizují projekty na zlepšení životního prostředí z dotačních programů Ministerstva životního prostředí – především jde to soustavu domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Jsem rád, že zde v obci Dolní Lomné bylo již dokončeno 124 DČOV. Nyní se dobré zkušenosti předávají do sousední obce v nedaleké Horní Lomné, kde se soustava 25 DČOV aktuálně realizuje.

V obou obcích v tomto krásném regionu Beskyd se pak připravují další projekty na zkvalitnění životního prostředí a života – bude to nový vodovod, přírodní zahrada u mateřské školy, výsadba zeleně a revitalizace malé vodní nádrže nebo využití OZE na veřejných obecních budovách.

Jsem rád, že zde v budoucnosti na střeše místní radnice vyroste také střešní fotovoltaická elektrárna. Umožní tak smysluplnou výrobu zelené energie pro vlastní spotřebu.

Nedávno jste oznámili v médiích pokračování programu Nová Zelená úsporám (NZÚ) a také pokračování kotlíkových dotací. Jaké změny nová výzva přináší a kolik prostředků bude na nové dotace vyčleněno?

Brabec: Můžu potvrdit, že na podzim odstartuje další etapa programu Nová zelená úsporám 2030. Na tento dotační program bude vyčleněno minimálně 39 miliard korun, a to především na energetické úspory, instalaci obnovitelných zdrojů energie a další klimatická opatření v domácnostech, jako například využívání deš´tové vody či budování zelených střech. V prvních letech bude program financován z Národního plánu obnovy a následně z podílu výnosů emisních povolenek či Modernizačního fondu.

Program Nová zelená úsporám se nám podařilo od roku 2014 nastartovat opravdu ve velkém. S vyplacenými 10 miliardami korun více než 65 tisícům příjemcům dnes patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům u nás. A zájem o něj neustále roste, jen za první polovinu letošního roku jsme zaznamenali 45% nárůst v počtu přijatých žádostí.

Čísla jasně ukazují, že program domácnosti motivuje k úsporným rekonstrukcím a stavbám, zvyšuje zájem o obnovitelné zdroje energie, a proto zajistit finance a připravit pokračování tohoto úspěšného programu pro nás bylo jednoznačnou prioritou.

Proslýchá se, že všechny změny v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) oznámíte brzy na veletrhu ForArch v Praze v příštím týdnu. Můžete nám prozradit, jaké změny v další podpoře střešních FVE připravujete od roku 2022?

Brabec: Nová etapa programu NZÚ přináší řadu novinek, těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka. Příjem žádostí se rozběhne v říjnu a plynule naváže na program stávající. Více Vám o tom poví kolega Petr Valdman.

Valdman: Pokud se jedná o další podporu „solárů“, pak dojde ke zjednodušení podmínek pro získání podpory. Ve spolupráci s odborníky z ČVUT jsme připravili nový jednoduchý systém výpočtu dotace, který umožní žadatelům realizovat systém zcela dle jejich potřeb. V reakci na budoucí možnost zapojení nové FVE do energetických komunit, kde došlo ke zrušení podmínky, že 70 % vyrobené energie se musí využít pro vlastní spotřebu v daném místě. O podporu nepřijdou systémy kombinující FVE s tepelnými čerpadly a nově bude podpořena i elektromobilita pro domácnosti ve formě příspěvku 30 000 Kč na pořízení nabíječky elektromobilů.

Abychom zájemcům o dotace z NZÚ co nejvíce usnadnili podání žádosti, připravili jsme pro ně zcela nové webové stránky, kde najdou přehled všech podporovaných opatření, příklady úspěšných realizací z dobíhajícího programového období i jednoduchý návod, jak podat žádost o dotaci. Součástí webu je i databáze specialistů, která obsahuje stovky kontaktů na odborníky, dodavatelské firmy a realizační firmy, kteří pomohou s přípravou a provedením rekonstrukce či stavby domu.

Dále bude platit, že čím více opatření žadatel zkombinuje, tím vyšší bonus získá ke standardní dotaci. Pokud například majitel rodinný dům zateplí a vymění kotel, získá za tuto kombinaci bonus 10 tisíc korun. Pokud navíc ještě instaluje fotovoltaiku a pořídí nádrž na dešťovou vodu, obdrží bonus ve výši 30 tisíc korun (3x 10 000 Kč). Cílem je motivovat žadatele, aby dělali kompletní rekonstrukce. Celkem tak mohou domácnosti na bonusech získat desítky tisíc navíc.

Brabec: Rád bych doplnil, že kromě bonusů za kombinaci více opatření nabídneme nově i bonus až 75 tisíc korun navíc a vyšší maximální míru podpory za kombinaci s kotlíkovými dotacemi. Vztahovat se bude na nízkopříjmové domácnosti, které si požádají o výměnu starého neekologického kotle z kotlíkových dotací, které kraje spustí nejpozději na začátku roku 2022 a současně zateplí svůj dům s dotací Nová zelená úsporám.

MŽP nedávno vyhlásilo v rámci Modernizačního fondu několik výzev. Jedna z nich je určena pro podporu výstavby nových FVE na brownfieldech a střechách. Jaký je zájem o tyto projekty po několika týdnech od spuštění ostré výzvy? Budete do konce roku vyhlašovat v rámci MF další výzvy – například na podporu v rámci komunitních projektů?

Valdman: Na podporu fotovoltaiky v rámci Modernizačního fondu jsme připravili 2 výzvy. Pro velké fotovoltaické elektrárny (FVE) se bude soutěžit o cenu za instalovaný výkon. Tato soutěž bude uzavřena na konci října, kdy skončí příjem žádostí. Pro FVE o výkonu do 1 MWp běží druhá výzva, kde máme aktuálně cca 30 podaných žádostí. Jejich výkon je v rozsahu 0,9-1,0 MWp. Některé projekty kombinují využití brownfieldů a střešních prostorů, nebo se jedná pouze o brownfieldy.

Pokud se jedná o komunitní projekty, pak to je oblast, o které intenzivně jednáme s dalšími aktéry, již nyní je jisté, že první kroky ke komunitním projektům povedou přes úpravu stávajících výzev, ze kterých je možné podpořit instalace nových obnovitelných zdrojů, následně – spolu s chystanými změnami v právních předpisech – připravíme i podporu na samotné propojování výroben.

Na konci července Evropská komise schválila tzv. Národní plán obnovy (NPO), který umožní ČR čerpat podporu na ekonomické oživení v důsledku pandemické krize. Nyní se připravuje další balíček „Fitfor55“. V čem je podle Vás nová eurolegislativa pozitivní? V čem bude tyto návrhy upravit tak, aby vyhovovaly specifickému postavení ČR průmyslové země a jejímu energetickému mixu?

Brabec: V rámci NPO se jedná o 180 miliard z eurofondů a 20 miliard korun ze státního rozpočtu. Jen za resort MŽP se uplatní cca 33 miliard na podporu životního prostředí. NPO pokrývá ale širší spektrum- je tam podpora infrastruktury, průmyslu, energetiky, zemědělství. Jsem rád, že v rámci NPO bude podpořena 19 miliardami Nová zelená úsporám a také kotlíkové dotace.

Když to strnu, tak NPO je přínosný, jelikož řeší podporu pro celou řadu resortů. Jsou tam zastoupeny resorty, jako je kultura, sociální věci, zemědělství, životní prostředí až po průmysl. Tam mám shodu s Evropskou komisí, která to již odsouhlasila.

Velký výzva pro nás do budoucna bude ale nově chystaný balíček „Fitfor55“. To je nyní naše současná a budoucí priorita. V rámci „Fitfor55“ bude nutné korigovat některé záležitosti, které odpovídají pozici České republiky jako průmyslové země. To znamená, že musíme jinak nastavit využití plynu jako přechodného paliva, využití jaderné energie nebo postupného nástupu elektromobility.

Pro upřesnění- Fitfor 55 představuje velký balík 14 směrnic, který pokrývá zemědělství, odpady, dopravu, lesnictví, a další oblasti. Toto je pro nás obrovská výzva, a to zejména v příštím roce, kdy Česko bude toto muset projednat v době předsednictví EU. Pro nás to znamená obrovské množství práce, které budeme muset brzy zvládnout.