Jaké jsou výhody a nevýhody obnovitelných zdrojů?

„Mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji musí do budoucna fungovat jistá synergie a rovnováha, která zajistí stabilní dodávku elektřiny do sítě. Trend obnovitelných zdrojů narůstá, proto přechod na obnovitelné zdroje musí přicházet postupně. Při rozumném využití a uchopení nám mohou obnovitelné a neobnovitelné zdroje sloužit společně. Záleží pouze na našem rozhodnutí“, komentuje Ondřej Žídek, Fund Manager NOVA Green Energy.

 

Zdroj: Redside

Jsou přírodní zdroje, které se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovují, a to zpravidla samy nebo za přispění člověka. S výrobou energie z obnovitelných zdrojů se pojí celý seznam výhod a nevýhod. Ty nejdůležitější jsme shrnuli v článku.

Výhody

  1. DOSTUPNOST

Dostupnost přírodních obnovitelných zdrojů je v porovnání s neobnovitelnými snadná. Konkrétně Slunce a jeho sluneční paprsky jsou nejdostupnějším dodavatelem energie na planetě Zemi. Podobně na tom je i větrná energie, která vzniká důsledkem rozdílných tlaků, které ovlivňuje teplota. Svou podstatnou roli zde hraje zemský povrh a rozmístění pevnin a moří.

       2. NÍZKÁ EKOLOGICKÁ STOPA

V případě výroby energie ze slunečních paprsků s využitím solárních panelů jsou v Česku instalované solární elektrárny, které jsou z 98 % tvořeny křemíkovými moduly. Největší podíl na hmotnosti u krystalických křemíkových modulů připadá na sklo (až 70 %) a hliníkový rám (přibližně 20 %). Současné zpracovatelské technologie dokážou materiálově vytěžit u hliníku až 100 % a u skla až 95 % hmotnosti.

     3. KONKURENCESCHOPNOST

V roce 2009 se cena minimální produkce solární energie pohybovala nad hranicí 300 €/MWh. Při srovnání s rokem 2020 došlo ke snížení ceny o enormních 90 %. Opačný efekt nastal např. u jaderné energie. V roce 2009 byla cena 100 €/MWh. Během 11 let cena vystoupala na 135 €/MWh. Vyvstává otázka, zda se cena zastaví, či nadále poroste. Na téma konkurenceschopnost a minimální cena produkce pro vás připravujeme samostatný článek.

Nevýhody

  1. POČASÍ

Nevýhoda obnovitelných zdrojů je jednoznačně v jejich závislosti na počasí. Pokud se budeme věnovat fotovoltaickým panelům, tak o potřebě slunečních paprsků není pochyb. podstatnou roli hraje počet slunečných dnů a intenzita slunečního záření. V České republice se doba využití maxima (tedy počet hodin se 100% intenzitou) ročně pohybuje na úrovni 1 000 hodin. Nejsilnější měsíce jsou od dubna do srpna. Po zbytek roku nastává období, během kterého je vyráběno nižší množství energie ze slunečních paprsků.

Tento nedostatek je možné eliminovat ukládáním energie na horší časy – noc nebo nízký sluneční osvit. Akumulace energie a elektřiny především je fenoménem dnešní doby. Probíhá velmi intenzivní výzkum a vývoj s cílem snížení investičních nákladů, které zatím brání masivnějšímu využití.

2. REGULACE ZE STRANY STÁTU

Každého odvětví se dotýkají vládní nařízení, legislativa či kvóty, proti kterým je těžké bojovat. Z investičního pohledu je pouze možné investorům doporučit, aby své investice do obnovitelných zdrojů diverzifikovali jak na úrovní technologické, tak i regionální.

Technologická diverzifikace – fotovoltaické elektrárny, bioplynové a biomasové stanice, vodní a větrné elektrárny atd.

Regionální diverzifikace – může se jednat o diverzifikaci na úrovni států a kontinentů.

I přes nevýhody, které se staví obnovitelným zdrojům do cesty, je snahou hledat řešení k jejich vylepšení a nápravě. Každá překážka na cestě vpřed představuje možnost ke zdokonalení.

Další informace o možnostech investování do obnovitelných zdrojů naleznete na webu společnosti REDSIDE