Jaké jsou perspektivy rozvoje akumulace energie na Slovensku?

Na Slovensku vzniká nová gigatovárna na baterie InoBAT, se kterou zahájila spolupráci česká energetická společnost ČEZ. O perspektivách rozvoje nového bateriového startupu a o budoucnosti sektoru akumulace energie na Slovensku diskutujeme s Ing. Mariánem Smikem, Prezidentem slovenské bateriové aliance (SBaA).

SBaA


Co je posláním a cílem společnosti InoBAT, která byla nedávno založena na Slovensku jako bateriový startup? Bude Inobat vyrábět bateriové články, nebo spíše bateriové systémy pro akumulaci energie z OZE či elektromobilitu?

Dlhodobým cieľom spoločnosti InoBat je slúžiť európskemu trhu s novými energetickými riešeniami, a to prostredníctvom budovania strategických partnerstiev a spoločných podnikov medzi spoločnosťami vyvíjajúcimi prelomové globálne technológie a poprednými priemyselnými skupinami v regióne strednej a východnej Európy. Gigafabrika, ktorá má na Slovensku vzniknúť v najbližších rokoch, sa má zameriavať na výrobu batérií pre autá a elektromobily. V budúcnosti však chceme vyvíjať projekty aj v oblasti ukladania energie.

Kdy InoBAT zahájí výstavbu své první gigatovárny na baterie? Jakým způsobem má společnost zajištěno financování?

Nová gigafabrika má obsahovať nielen výrobu batérií najmä pre elektromobily, ale aj výskum a vývoj v tejto oblasti. Investície do vývoja spolu s nákladmi na výstavbu výrobnej linky by mali dosiahnuť 100 miliónov eur. Začiatok výstavby závodu sa odhaduje na 2. štvrťrok 2020. Produkcia batérií bude spustená koncom roka 2021. Linka bude zo začiatku vyrábať v priemere 1 500 batérií ročne s tým, že v ďalších rokoch je plán zvýšiť kapacitu až na 150 000 batérií. Výstavba gigafabriky je čiastočne financovaná spoločnosťou Wildcat Discovery Technologies, medzi ktorej zákazníkov patrí napríklad Apple, Samsung či BMW.

V současnosti v Evropě vzniká nejméně 10 nových gigatováren na baterie (Francie, UK, Německo, Polsko, Maďarsko a ČR), ale ani do 1 z nich neinvestovala polostátní česká energetická společnost ČEZ. Proč se právě ČEZ rozhodl podpořit Váš bateriový projekt a jaké máte byznysový cíle při spolupráci s ČEZ?

Slovenská spoločnosť InoBat nadviazala spoluprácu s českou energetickou skupinou ČEZ. Obe firmy chcú preskúmať potenciál vývoja projektov v oblasti skladovania energie v strednej a východnej Európe. Výsledky nášho spoločného projektu by mali slúžiť európskemu trhu s inovatívnymi projektmi skladovania energie.

V Česku se letos postaví cca 10 MW utilitních BESS a cca 5 MW ESS v korporátním sektoru. V jaké kondici je bateriový trh na Slovensku a jaké jsou jeho perspektivy v horizontu následujícícíh 5 let?

Slovensko ako automobilová krajina, kde sa vyrobí takmer 4 milión áut ročne a stále viac a viac z nich sú elektromobily, zatiaľ nevyrobí ani jednu batériu. Pritom hodnota trhu s batériami podľa odhadov odborníkov bude od roku 2025 predstavovať 250 miliárd eur a bude rýchlo rásť. Batérie budú nevyhnutným tovarom pre každú ekonomiku a ich výroba v Európe je nevyhnutná na pokrytie enormne rastúceho dopytu a zníženie závislosti od mimoeurópskej produkcie, najmä od ázijských trhov. Verím, že vybudovaním gigafabriky na Slovensku posilníme európsku konkurencieschopnosť.

Na Slovensku byla nedávno založena bateriová asociace SBaA. Kolik má členů a jaké jsou její priority?

Zakladateľskú zmluvu záujmového združenia právnických osôb Slovenská batériová aliancia (SBaA) podpísalo deväť subjektov. Aliancia chce byť výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami  s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom batériovom reťazci v Európe. SBaA bude pôsobiť ako odborný klaster a partner pre verejný a súkromný sektor i odbornú verejnosť v oblasti budovania a podpory inovatívneho batériového ekosystému na Slovensku.

Jako řečník budete vystupovat na konferenci ENERGY MANIFEST. O čem bude Vaše přednáška?

Zúčastním sa panelovej diskusie, v ktorej sa budeme venovať analýze možností ukladania energie. S ostatnými spíkrami sa budeme zameriavať najmä na štatistické predpovede pre energetický sektor a ako by mohol celý hodnotový reťazec vyzerať v najbližšej budúcnosti. Patria sem procesy ako ťažba surovín, ich spracovanie, výroba batériových článkov, životnosť batérií ako aj ich recyklácia. Tiež sa dotkneme témy ako vyriešiť ukladanie energie zo zvyšujúcej sa výroby z obnoviteľných zdrojov.