Jaké fotovoltaické panely budou dominovat trhu v roce 2020? Kam zamíří ceny?

V roce 2019 ceny krystalických křemíkových panelů zůstávají prakticky na konstantní úrovni. „V budoucnosti však lze očekávat další pokles cen, ale nedokáži přesně odhadnout konkrétní vývoj, jelikož na ceny křemíkových panelů působí celá řada faktorů,“ říká Maengyoon Kim, výkonný ředitel společnosti Hanwha Q CELLS GmbH, zodpovědný za prodej v Evropě.

 
 
 
 
 
SN: Velkoobchodní ceny křemíkových krystalických modulů poklesly až o 80 % během posledních 10 let. V roce 2019 ceny křemíkových panelů zůstávají více méně na konstantní úrovni podle údajů agentury Bloomberg. Jaké je vaše očekávání budoucího vývoje ceny křemíkových panelů v horizontu následujících 5 let?
 
Maengyoon Kim: Na ceny křemíkových panelů působí celá řada faktorů na kvartální bázi. Mnoho předních analytiků v oblasti fotovoltaiky se snaží predikovat vývoj cen a trendy na 1 či 2 nebo 5 let dopředu, a všichni se shodují, že je to zcela nemožné s ohledem na přesnost.
 
Je to dáno skutečností, že fotovoltaická branže je poměrně mladá, a proto zde nelze vyloučit zcela nečekané vývojové obraty v budoucnosti. Co je však možné s velkou přesností konstatovat, je fakt že všeobecný cenový trend bude směrem k dalšímu poklesu, ale nedokáži přesně odhadnout konkrétní vývoj.
 
Cenově stále dostupnější fotovoltaika je přínosná pro životní prostředí, ale také přináší výzvy, kterým musí t Q-CELLS čelit v budoucnosti tak, aby byla dobře připravena na vývoj v oblasti výroby panelů s ohledem na flexibilitu poptávky na příslušných trzích.
 
SN: Řada instalatérů FV systémů tvrdí, že fotovoltaické moduly jsou prostě komoditou. Sdílíte tento názor, nebo NE?
 
Maengyoon Kim: Je to obvyklá otázka, na kterou často odpovídám na konferencích po celém světě. A upřímně musím říci, že částečně souhlasím s tvrzením, že FV moduly se mohou v budoucnosti stát „komoditou“, a že tento vývoj může mít pozitivní dopad na spotřebitele.
 
Avšak, s ohledem na současný vývoj, vidíme řadu odlišnosti v kvalitě a výkonnosti solárních panelů. Rozhodně se vyplatí z pohledu zákazníka udělat „kvalifikované rozhodnutí“ při investici do fovotoltaiky- nejen z pohledu CAPEXU (nebo-li prvotních výdajů na nákup), ale také z pohledu dlouhodobé výtěžnosti s ohledem na jejich investice. Při tomto procesu se zákazníkům jasně podaří zjistit, že žádní dva výrobci solárních modulů nejsou shodní. Q CELLS je pravidelně hodnocena předními nezávislými analytiky jako přední výrobce křemíkových panelů a lídr trhu s ohledem na výkonnost, spolehlivost, kvalitu a zákaznický servis.
 
Q-Cells

 

 
SN: Podle sdělení německého nezávislého testovacího institutu solární techniky Fraunhofer ISE se za posledních 10 let zvýšila účinnost komerčně dostupných křemíkových  modulů z 12 % na cca 17 % (v případě technologie „Super Mono“ až na 21 %). Jaká je nejvyšší účinnost FV modulů vyráběných Q CELLS v současnosti a jaký je Váš odhad vývoje účinnosti modulů v horizontu let 2024-2025?
 
Q CELLS byla prvním výrobcem FV modulů, který zavedla do masové výroby technologii PERC článků již v roce 2012. Jsme přesvědčeni o tom, že naše proprietární technologie FV článků Q.ANTUM stanoví nový “benchmark” v oblasti fotovoltaického průmyslu v oblasti výkonnosti a spolehlivosti. V blízké budoucnosti dále zdokonalíme naši technologii FV článků Q.ANTUM.
 
Zcela určitě bude Q CELLS atakovat až 24% účinnost FV modulů v blízké budoucnosti s tím, že díky nové technologii článků na bázi p-typu  budeme schopni dále navyšovat účinnost FV článků na bázi samotné Q.ANTUM technologie. V budoucnosti navíc naši technologii  posílíme tím, že na úrovni jednotlivých článků a panelů dodáme nové technické prvky.
 
Konkrétně se jedná o 12- busburové technologie (tj. sběrnice na povrchu FV článků), tenčí spojovací konektory, nové koncepty „tzv. Gapless modulů“ (tj. obsahují článkůý bez mezer na povrchu) a samozřejmě take bifaciální (oboustranné) FV moduly. Všechny tyto nové technické “vychytávky” se stanou součástí naší nové produktové strategie v blízké budoucnosti. 
 
SN: Podle predikce přední analytické společnosti IHS Markit dojde v roce 2019 k výraznému růstu fotovoltaického trhu v Evropě.  Jedním z hlavních “motorů” tohoto růstu se stanou tzv. “privátní PPA smlouvy”. Co si Vaše společnost myslí o relevanci PPA smluv? Stanou se skutečným hybatelem FV trhů  v zemích jako je Polsko a Česká republika v blízké budoucnosti?
 
Maengyoon Kim: Věřím, že PPA smlouvy se stanou  nadějným vývojovým prvkem v solárním průmyslu, a současně se stanou “živým svědectvím” o zralosti četných FV trhů v Evropě. Zatímco mnoho trhů je stale zavislých na podpoře ve formě FIT (pevné výkupní ceny), je pozitivní skutečnost rozvoj trhů bez závislosti na tradičních dotacích, což se stává rostoucím trendem. 
 
Navzdory faktu, že mnozí považují PPA smlouvy za jistý typ tradiční podpory, skutečností se stává rostoucí rozvoj tohoto segment bez závislosti na státních dotacích. Toto představuje výrazný milník ve vývoji fotovoltaiky, což sebou přináší řadu nových příležitostí. Pro bankovatelnou integrovanou výrobní společnost jako je Q CELLS je rozvoj PPA smluv dobrou zprávou, protože našim zákazníkům nabízíme ve formě našich modulů bezkonkureční hodnotu, a zejména spolehlivost v dlouhodobém horizontu. Ve střednědobém horizontu se PPA smlouvy stanou velmi “živou a atraktivní” možností pro  rozvoj FV trhu v Polsku či České republice.
 
SN: Pokud se jedná  o vývojové trendy v oblasti FV článků, PERC technologie se stává stále populárnější variantou pro investory. Celková výrobní kapacita PERC modulů má do konce roku 2019 dosáhnout hodnoty 100 GW. Jaké jsou hlavní výhody PERC článků? 
 
Maengyoon Kim: Vliv PERC technologie FV článků na rozvoj solárního průmyslu je velmi povzbudivý: tato technologie se totiž stává dominantní na trhu a tento trend  bude dále pokračovat. Její tržní podíl poroste kvůli hlavním přínosům, jako je vyšší účinnost a vyšší konkurenceschopnost z pohledu LCOE (tj. celkových nákladů na výrobu solární energie), což je pozitivně vnímáno celou branží.
 
Tento dominantní výrobní trend je výrazně ovlivněn Q CELL a její proprietární technologií PERC článků Q.ANTUM. Jak jsem zmínil dříve, naše proprietární  Q.ANTUM technologie představuje “benchmark” pro celý průmysl s ohledem na výkonnost a spolehlivost. Jak asi víte, zadní pasivovaná kontaktní struktura FV článků způsobuje výrazný nárůst výtěžnosti ve výrobě solární energie. Z pohledu zákazníka  to nemusí být snadné, jelikož PERC produkty se můžou výrazně odlišovat a výběr FV správných modulů má zásadní význam.
 
Například ve výrobě monokrystalických waferů v rámci PERC článků se vyskytují přirozené nestálosti, které nelze obvykle kontrolovat, ale v rámci naší proprietární Q.ANTUM technologie dokážeme zmírnit dopad těchto jevů pomocí tzv. “anti LID/anti LeTID a anti PID” výkonnostních prvků, a totéž platí o výskytů tzv. HotSpotů (nebo-li horkých míst na povrchu panelů, které snižují jejich výkonost). 
 
Celkově vzato, tyto produktové charakteristiky umožňují minimalizovat degradaci panelů na výrazně vyšší úroveň, než je standardem v průmyslu. Kromě toho tato technologie nabízí zákazníkům také vyšší stabilitu a výkon. V současnosti jsme již překonali “milník” ve výši 15 GW ve výrobě  přes 3 miliard Q.ANTUM článků, což je nejlepším důkazem o tom, jak trh vnímá naši Q.ANTUM technologii.
 
Naše důvěra v tuto technologii je nesmírně silná, což dokazuje, že naše celková výrobní kapacita FV modulů ve výši 9 GW je ze 100% postavena na výrobě PERC článků na bázi Q.ANTUM technologie. Přitom více než 90 % naší výrobní kapacity (cca 8 GW) připadá na monokrystalické panely. Díky kombinaci Q.ANTUM technologie a půlených solárních čláků jsme vytvořili jedny z nejvýkonnějších FV panelů pro trhy na celém světě=naši produktovou řadu Q.PEAK DUO.
 
Q-Cells

 

 
SN: Nový technologický vývoj v oblasti „p-typu“ solárních článků umožňuje v současnosti „pokořit až 400 Wp benchmark“ ve výrobě FV modulů v letošním roce. Stanou se podle Vás 400 Wp moduly novým standardem v branži v roce 2020?
 
Maengyoon Kim: Solární moduly nyní nabízející výkon přes 400 Wp se zcela jistě stanou standardem v průmyslu v krátké době. V příštím roce pravděpodobně naši zákazníci začnou preferovat tyto vysoce výkonné moduly, a Q CELLS se na tento trend těší. 
 
Naše produktová mapa v roce 2020 počítá s tím, že na trhu uvedeme nové moduly řady 
Q.PEAK DUO-G9, které v sobě zahrnují novou technologie článků bez mezer na povrchu, větších waferů a 12-busbarů, která zákazníkům nabídne skvělou kombinaci vysokého výkonu až ve výši 460 Wp v rámci půlených 156-článků. Tento modul bude vyráběn pomocí proprietární Q.ANTUM  technologie, která využívá p-typ waferů. 
 
SN: Na největších trzích jako je USA nebo Čína stále roste poptávka po bifaciálních (tj. oboustranných) modulech. Opravdu se investorům vyplatí investovat „několik eurocentů“ navíc do pořízení těchto produktů?
 
Maengyoon Kim: Každý investor se musí provést důkladnou kalkulaci investice do svého projektu samozřejmě, ale všeobecně se dá konstatovat, že bifaciální moduly jsou stále více považovány za nákladově nejvýhodnější variantu v určitých regionech světa a také s ohledem na určité podmínky na trhu a provozní podmínky.
 
SN:  Výrobci FV modulů v poslední době stále více používají wafery a moduly o šířce 160 μm s tím, že preferují moon technologie solárních článků. Co je hybatelem tohoto vývojového trendu?
 
Maengyoon Kim: „Hybatelem“ tohoto vývoje – je jako vždy- možnost získat z pohledu zákazníků vyšší výkon, vyšší účinnost a spolehlivost, aniž by nezbytně bylo nutné na tuto technologii vynakládat výrazně vyšší výdaje. Všeobecná tržní tendence adaptability směrem k větším rozměrům waferů je podle mého mínění pouze otázkou času, a to je důvod, proč Q CELLS se již vydala touto cestou a na trh uvádí produktovou řadu Q.PEAK DUO-G6, která využívá M4 wafery. 
 
Tento typ modulů dosahuje výkonu až 355 Wp, a lze je vyrábět bez nutnosti výraznějšího upgradu stávajících výrobních linek.  Pokud se jedná o výraznou preferencí monokrystalických panelů, pak tento trend je vyvolán zejména vývojem a dominancí PERC technologie FV článků, a také skutečností, že tažení a řezání mono-ingotů představuje až 60% část „komoditního trhu“, který umožňuje dosáhnout stabilizaci nákladů. Mono wafery také nabízejí výrobcům FV článků větší rozsah účinnosti s využitím změn ve výrobě panelů. 
 
SN: Během výstavy  Solar Power International v USA letos v září jste představili produktovou novinku, kterou se stal prototyp FV modulu bez mezer na povrchu článků. Dále pro domácnosti jste představili modul Q.PEAK DUO BLK ML-G9, které obsahuje celočerný panel, který se skládá ze 132 půlených článků bez mezer s 12 busbary (sběrnicemi). Jaké jsou hlavní přednosti těchto modulů? Proč preferujete technologii solárních článků se 12- busbury?
 
Maengyoon Kim: Modul Q.PEAK DUO BLK ML-G9 představuje zajímavý produktový přírůstek do naší rodiny panelů. Spojuje řadu malých technologických vylepšení, které jsme zavedli již v předchozí generaci panelů řady Q.PEAK DUO do 1 typu modulu. Věříme, že tento modul bude v roce 2020 naším produktovým „best-sellerem“ na řadě trhu.
 
Jeho výhody jsou uživatelům jasné: celočerný povrch panelu, který dosahuje vyšší estetický efekt pro majitele domácností a firem; skutečnost, že panel je na povrchu bez mezer pomáhá zvýšit jeho výkonový zisk a 12-busbarová technologie dokáže také zvýšit jeho účinnost, a to až o 0,5 % oproti předchozí panelové řadě, přičemž maximální účinnost dosahuje 20.1%.
 
Naše redakce tímto děkuje za rozhovor Maengyoon Kimovi,  výkonný ředitel společnosti Hanwha Q CELLS GmbH, zodpovědný za prodej v Evropě. .