Jaká je vlastně reálná cena 1 kWh vyrobené z fotovoltaické elektrárny?

V současné době zažívá Česká republika další fotovoltaický boom, který do jisté míry odstartovala energetická krize v loňském roce. Vysoké ceny elektrické energie v kombinaci s různými dotačními tituly zkracovaly návratnost fotovoltaických instalací do řádu několika let.

O výhodách investování do fotovoltaiky můžete diskutovat s experty společnosti PV SERVICE PLUS na veletrhu Smart Energy Forum v Praze ve dnech 17.-18. října.

Zdroj: PV Service Plus

Co rozhoduje o návratnosti investice do solárů?

Nyní se zdá, že se situace na trhu s elektrickou energií stabilizuje a cena silové energie klesá k historickým minimům. V případě nepovolení přetoků do distribuční sítě se může zdát, že se fotovoltaické instalace již nevyplatí budovat.

Pravda je však úplně jiná. Asi nikdy v historii nebylo budování fotovoltaické elektrárny výhodnější než teď. Nicméně je nutno podotknout, že není elektrárna jako elektrárna, a ne pro každého je stejná elektrárna vhodné řešení.

Základem pro úspěšný projekt je důkladná analýza zákazníka, objektu, spotřeb, časových průběhů spotřeb, a to minimálně v ročním období. Také je dobré znát plány zákazníka na další období, co se týče energetických opatření – zvýšení nebo snížení spotřeb. Pokud se fotovoltaická elektrárna navrhne podle těchto podkladů, může být návratnost investice velmi zajímavá.

V případě malé rodinné elektrárny s instalovaným výkonem 10 kWp a bateriovým úložištěm o velikosti 10 kWh je dnes běžná cena po odečtení dotace z Nové zelené úsporám 250 tisíc CZK. Pro zjednodušení přepočtu můžeme uvažovat o celkovém ročním úhrnu výroby 10 MWh. S využitím bateriového úložiště může být podíl přímo spotřebované elektřiny až 80 %. Při průměrné ceně elektrické energie včetně distribučních poplatku 5,- Kč/kWh vychází úspora za jeden rok 40 tisíc CZK.

Návratnost této instalace tedy vychází kolem 6,25 let. Když do výpočtu zahrneme stále se zvyšující cenu elektrické energie, inflaci a podobné aspekty, může být návratnost ještě kratší.

Pokud bychom uvažovali o instalaci v řádu 100 kWp instalovaného výkonu bez baterií, s pořizovací cenou cca 2,5 miliona CZK umístněnou v České republice, můžeme dosáhnout kumulativní výroby na úrovni 95 MWh. Pokud budeme kalkulovat zaručenou životnost technologie na úrovni 20 let, vychází cena vyrobené 1 kWh elektrické energie jednoduchým přepočtem na cenu 1,31 Kč. Pokud zainvestujeme do fotovoltaické elektrárny teď, zafixujeme si cenu elektrické energie vyrobené z fotovoltaické elektrárny na všechny další roky, co bude elektrárna v provozu.

Komplexní přístup

Co se týče návratnosti, je výpočet již o něco složitější. Základem je definovat cenu elektrické energie na trhu na dalších 20 let. To jistě není snadný úkol. Pokud bychom definovali cenu na úrovni 3,- Kč/kWp, včetně distribučních poplatků, bude návratnost FVE na úrovni 9 let.

Kvalitní analýza objektů bývá většinou komplikovanější a podrobnější. Vstupují do ní další aspekty jako víkendové odstávky, směnný provoz, centrální nákupy energie a pod., implementace bateriových systémů a obecně energetický management objektů. Také cena elektrické energie je do budoucna velká otázka. Obecně se ale dá říci, že cena fotovoltaických komponent je nyní na historickém minimu a instalace nebyla nikdy výhodnější.

Společnost PV SERVICE PLUS působí na trhu již patnáct let a má za sebou stovky úspěšných FVE instalací v Čechách i na Slovensku. Je jednou z popředních firem v oblasti výstavby fotovoltaických elektráren na klíč pro firmy i domácnosti. Jen nedávno společnost podepsala memorandum o spolupráci v oblasti energetiky a akumulace elektrické energie s globálním hráčem, společností HUAWEI.      

O výhodách investování do fotovoltaiky můžete diskutovat s experty společnosti PV SERVICE PLUS na veletrhu Smart Energy Forum v Praze ve dnech 17.-18. října.