Jaká je návratnost investice do velké fotovoltaické elektrárny a baterie na Slovensku?

Zejména velcí spotřebitelé mohou proti rostoucím cenám elektřiny bojovat vlastní výrobou. Ekonomická rentabilita lokálního zdroje na Slovensku je podle Tomáše Rajčana, ředitele divize Energetika a průmysl společnosti IPESOFT, velmi zajímavá.

Zdroj: ČEZ

Výhodná investice navzdory zdražení komponentů

Ceny energií na trhu rostou vysokým tempem. Elektřina na příští rok se již prodává za více než 300 EUR/MWh, zemní plyn je vysoko nad magickou kulatou hranicí 100 EUR/MWh. Všichni spotřebitelé musí sáhnout hlouběji do kapsy, pokud jde o náklady na vyúčtování. Lze se proti tomuto vývoji bránit?

Zejména pro větší spotřebitele existuje možnost výroby vlastní energie. Pomoci mohou i změny podmínek pro „lokální zdroje“, kdy byl na Slovensku zrušen limit pro instalovaný výkon do 500 kW a zmírněna omezení pro dodávky elektřiny do sítě. Nejběžnějším základem řešení je fotovoltaická elektrárna.

Přestože ceny fotovoltaických komponentů za poslední rok vzrostly až o 30 %, návratnost velkých fotovoltaických systémů je podle Tomáše Rajčana, ředitele divize Energetika a průmysl společnosti IPESOFT, stále velmi dobrá. „Pokud si například průmyslový podnik postaví vlastní fotovoltaický zdroj s instalovaným výkonem odpovídajícím rezervované kapacitě odběrného místa, mohou investiční náklady dosáhnout zhruba 100 tisíc eur na 100 kW.

Návratnost se v tomto případě blíží třem letům za předpokladu ceny elektřiny 230 EUR/MWh v příštím roce. Návratnost je stále příznivá i při nižší ceně elektřiny.
Například při ceně 125 eur v roce 2028 se investice vrátí za šest let.

„Investicí do obnovitelného zdroje elektřiny si zákazník může výrazně pomoci a snížit své náklady na elektřinu,“ uvedl Rajčan  na webináři e-Focus „Digitalizace energetiky“.

Ještě lepší alternativa

Druhou možností, jak snížit účty za elektřinu, je kombinace fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm. V tomto případě závisí návratnost investice především na způsobu využití baterie.

„Tradiční způsob, tj. skladování vyrobené elektřiny a její pozdější spotřeba, nebyl v minulosti výhodný. Dnes se tento parametr pohybuje kolem deseti let,“ vysvětluje Rajčan.

Podle jeho názoru je mnohem zajímavější využít baterii inteligentnějším způsobem, například poskytováním regulačních služeb pro potřeby přenosové sítě. „Komerční instalace se již realizují na Slovensku, kde je doba návratnosti až tři roky. Důvodem jsou vysoké ceny regulační elektřiny, odchylek a podpůrných služeb, které se odvíjejí od tržních cen elektřiny.“

Připravuje se také první investice do baterie poskytující podpůrné služby provozovateli elektrizační soustavy SEPS v oblasti primární regulace výkonu.