Jaká je budoucnost obnovitelných zdrojů v Argentině?

Objem energie vyrobené z obnovitelných zdrojů zaznamenal v roce 2020 v Argentině vzestup. Slunečné, větrné a vodní elektrárny se podílí na výrobě 31 % veškeré elektřiny v této Latinskoamerické zemi.

Zdroj: Wikipedia

Stoupající role OZE v energetickém mixu

První místo s přehledem obsazují tepelné elektrárny s výkonem cca 82 000 GWh (61 %). Tyto elektrárny jsou zásobovány téměř většinou zemním plynem a v menší míře kapalnými palivy (topný olej a nafta), které jsou dražší a více znečišťují. V roce 2020 se však spotřeba plynu snížila o 5,6 %, zatímco objem topného oleje se  mezi lety 2019 a 2020 ztrojnásobil. Třetí místo zaujímá energie jaderná (7,4 %).

Význam obnovitelných energií v Argentině každým rokem roste. Pro českého čtenáře jsou ale statistiky v tomto ohledu zavádějící, neboť Argentina do čistých zdrojů nezapočítává energii vodní (ta spadá pouze do obnovitelných). Výstavba vodních elektráren totiž nenávratně mění ráz krajiny. Energie ze slunce a větru by podle zákona přijatého v roce 2015 měla do roku 2025 dosáhnout 20 % procent.

V roce 2020 však tento podíl činil pouze 10 % (rok předtím 6 % a v roce 2018 to bylo 2,4 %). Je však potřeba přiznat, že toto číslo v poslední době roste. Výroba pomocí větru loni zaznamenala meziroční nárůst o 69 % a v porovnání s energií sluneční vyrábí dvaapůlkrát více elektřiny (71:29).

Naplnit výše zmíněný – zákonem daný- cíl však bude obtížné, neboť za poslední dva roky nezapočala výstavba žádné nové elektrárny a pandemie koronaviru spolu s hospodářskou situací v zemi investice do této oblasti upozadily.

Další růst investice do OZE

K dnešnímu dni existuje 168 komerčních projektů v oblasti čisté energie s instalovaným výkonem 4 369 MW. Z tohoto počtu bylo v posledních čtyřech letech kolaudováno 111 projektů (3 521 MW). Za jejich vznikem je třeba hledat nový regulační rámec Mater (velkoobchodní trh, kde působí velcí uživatelé) a hlavně program RenovAR.

V rámci tohoto programu však v současnosti pouze dobíhají již dříve započaté projekty (mnoho z nich navíc uvízlo na mrtvém bodě). Mezi roky 2016 a 2018 byla vyhlášena celkem tři kola tohoto programu, ve kterém mohly (i zahraniční) firmy žádat o dotace na výrobu obnovitelné, čisté energie.

Čtvrté kolo v plánech předchozí administrativy figurovalo. Nástup nového prezidenta a následná pandemie koronaviru v době, kdy Argentině hrozil další státní bankrot, však tyto investice oddálil na neurčito. Po doběhnutí některých rozestavěných projektů se dá odhadnout další mírný nárůst podílu čisté energie i pro rok 2021.

Pokud však nynější argentinská vláda bude chtít do roku 2025 naplnit literu zákona, musí velmi brzy přinejmenším představit plán, jak tohoto cíle dosáhnout.

Autor: Radek Hovorka, diplomat Velvyslanectví ČR v Buenos Aires