Jak se změní připojování velkých bateriových úložišť ve světle LEX OZE 3?

Jak nám postupuje návrh novely energetického zákona Lex OZE III sněmovnou, rýsuje se stále přesnější harmonogram pro zahájení provozu velkých bateriových úložišť energie (BESS) samostatně připojených do sítě. Kdy tedy bude možné začít reálně provozovat taková zařízení?

Zdroj: LEAG

Nový legislativní rámec

Jak informují experti právní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o. od pátého měsíce po vyhlášení Lex OZE  3 ve Sbírce zákonů umožní legislativa připojit bateriová úložiště energie (BESS) do sítě a požádat o licenci. Lze očekávat, že k tomu dojde v květnu 2025.

Od července 2025 pak bude možné začít tato zařízení skutečně reálně provozovat, protože budeme mít i pravidla pro účtování síťových poplatků při nabíjení baterie ze sítě.

Díky spolupráci Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, Energetický regulační úřad a provozovatelů distribučních soustav tak bude možné začít využívat v soustavě velkokapacitní BESS podle dočasně nastavených pravidel minimálně o rok dříve, než bude plně funkční Elektroenergetické datové centrum. To je ta lepší zpráva.

Nejasná tarifní struktura

Horší zprávou je, že od 1.1. 2025 zřejmě nebude platit nová tarifní struktura pro VN a VVN, která měla systematicky řešit síťové poplatky při akumulaci elektřiny a její zpětné dodávce do sítě. Prý z politických důvodů.

Odběratelé se tak sice nemusí přeorientovávat ze sjednávání rezervované kapacity na nový systém, pro BESS to ale znamená nutnost najít přechodné provizorní řešení i pro síťové platby. Aby nemusela platit za elektřinu, kterou nespotřebují, ale vrátí jí zpátky do sítě a pomáhají tím soustavě. Třeba i v rámci služeb výkonové rovnováhy.

Provizorní řešení

I v této věci se zatím daří hledat provizorní řešení tak, aby:

1. se za elektřinu odebranou do BESS a následně vrácenou do soustavy nehradil dvakrát poplatek na podporu obnovitelných zdrojů,

2. se za elektřinu odebranou do soustavy nehradila cena služby distribuční soustavy a systémové služby ve stejné výši jako při spotřebě elektřiny, když odběr elektřiny do BESS pomáhá udržet rovnováhu v soustavě,

3. se tato pravidla vztahovala jak na samostatně připojené BESS do soustavy, tak i zařízení provozovaná jako součást výroben elektřiny.

„Držme si palce, aby to dopadlo. Od poloviny příštího roku pak bychom mohli konečně ve větším měřítku začít využívat velkokapacitní BESS, které potřebuje česká energetika jako sůl,“ uzavírají svůj komentář k problematice BESS v rámci LEX OZE 3 experti právní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o..