Jak rozeznat „zrno od plev“ aneb 10 praktických rad pro výběr dodavatele solární elektrárny

Česko zažívá obří boom fotovoltaiky v posledních měsících. Na trh vstoupilo více než 500 nových instalačních firem, a v některých případech zažívají zákazníci problémy s nedodržováním sjednaných termínů či dokonce i s kvalitou odváděné práce. Jak správně rozpoznat spolehlivou instalační firmu pro instalaci solárních elektráren? Na co dát při výběru instalatéra obzvláště pozor?

Zdroj: RHEINZINK PV

Cech Akumulace a Fotovoltaiky (CAFT) ve spolupráci s Komorou OZE připravil poměrně propracovaný návod na výběr dodavatelů fotovoltaických elektráren (FVE). Pomocí tzv. „desatera“ si zájemci o novou FVE mohou vyvarovat řady problémů a možných rizik.

Bod č.1.: Co očekávám od FVE?

Prvním krokem investora je upřesnění účelu pro pořízení FVE. Tedy zda vám jde především o celkovou úsporu elektrické energie v domácnosti nebo jestli chcete zajistit pouze ohřev vody, provoz klimatizace, nabíjení elektromobilu, či jiných zdrojů.

Případně zda chcete zajistit bezproblémové fungování domácnosti v případě výpadků elektřiny (tzv. blackoutů) nebo být zcela nezávislý na elektrické síti.

Na základě těchto předpokladů vám pak může dodavatel navrhnout optimální systém tak, abyste zbytečně neplatili za něco, co nebudete využívat. K tomu bude jako bonus (nebo možná jeden z důvodů) skutečnost, že vyrábíte 100 % bezemisní ekologickou energii.

Bod č.2.: Kritéria výběru instalační firmy

Investice do nové FVE  bude představovat vyšší desítky, či spíše stovky tisíc z Vaší peněženky. To je důvod, proč je nutné věnovat výběru dodavatele řádnou péči a čas.

Při výběru instalační firmy je žádostí si ověřit reference a také její historii. Rozhodujícím kritériem by měl být i to, jaký servis poskytuje po instalaci samotné FVE.  Ptejte se na zkušenosti a doporučení svých známých.

Kvalitní firma vám poskytne stoprocentní servis a zajistí pro vás všechny podklady pro vyřízení žádosti o připojení k síti, respektive za vás také podá žádost podle požadavků příslušné distribuční společnosti. Kvalitní firma Vám pomůže také případně vyřídit žádost o dotaci například z programu Nová zelená úsporám.

V případě využití dotace musí mít dodavatel oprávnění dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, k instalaci fotovoltaických elektráren. Po realizaci samotné FVE Vám nabídne mimo jiné i zajištění pravidelných revizních prohlídek FVE.

Na trhu je řada firem z okruhu velkých a celorepublikových dodavatelů, které jsou poměrně známé. Dobrou instalaci ale může splnit i firma s regionální působností (například krajskou), na kterou získáte několik referencí z bezprostředního okolí.

Pro výběr můžete využít adresáře na webu Cechu akumulace a fotovoltaiky v sekci Hledám profíka nebo na webových stránkách programu Nová zelená úsporám v sekci Seznam specialistů.

Teprve po vyřízení žádosti o připojení k síti doporučujeme vyplácet instalační firmě větší zálohu na instalaci.

Bod č.3.: Požadovaný výkon FVE

Zde se vyplatí vycházet z účtů za elektřinu spotřebovanou za poslední roky. Zkuste se ale zamyslet, jestli se vaše spotřeba energie nebude v budoucnosti měnit. Třeba jednou budete potřebovat dobíjet elektromobil, budete si chtít koupit tepelné čerpadlo, klimatizaci nebo bazén. Nebo naopak spotřebu snížíte, protože si třeba pořídíte nový zdroj tepla.

Od dodavatele pak můžete chtít, aby vám nainstaloval právě tolik panelů, které budou mít požadovaný výkon.  Vlastní výkon fotovoltaiky lze korigovat, záleží, jak si ve smlouvě o připojení k síti s distribuční společností nastavíte pravidla.

Když máte velkou střechu, brzy taky budete moct nabídnout přebytky vyrobené elektřiny rodině, sousedům či přátelům. Jde o trend nejbližších let. Stát připravuje legislativu, která snadné sdílení energie umožní.

V případě sjednání připojení jako mikrozdroje do 10kWp, tedy bez možnosti přetoků vyrobené elektřiny do distribuční sítě, doporučujeme instalovat velikost elektrárny odpovídající zhruba pokrytí poloviny až dvou třetin roční spotřeby vašeho domu.

Bod č.4.: Investice do baterie

Baterie vám umožní využívat energii ze slunce i v době, kdy fotovoltaika elektřinu nevyrábí. Třeba když je zamračeno nebo noc. Výrazně tak přispívá k maximalizaci využití vámi vyrobené elektřiny a navíc vám pomůže v případě neočekávaných výpadků sítě a zajistí tak vaši nezávislost.

V budoucnosti budete energii z baterie patrně moct taky prodávat zpátky do sítě a pomáhat ji tak stabilizovat. Proto mají baterie i i vyšší dotační podporu v programu Nová zelená úsporám.

Baterie každopádně není nutnou součástí FVE, je to na vás. Pokud byste si to v budoucnu rozmysleli a baterie chtěli do systému doplnit, technicky je to možné. Jen vám s rozšířením můžou vzniknout vícenáklady a nebudete moct už čerpat dotační podporu.

Bod č.5.: Kvalita

I když vám prověřená instalační firma poskytne nabídku na míru, ujistěte se, že používá kvalitní a značkové materiály. Kvalitu zajišťuje instalace ze značkových komponent a realizace od dodavatele se zkušenými a proškolenými pracovníky na instalaci.

Přehled nejkvalitnějších panelů na trhu přináší nezávislé poradenské společnosti jako je například Bloomberg New Energy Finance nebo PV Tech. Zde si můžete snadnou ověřit postavení dané značky z pohledu kvality či finanční stability daného výrobce.

Opravdu kvalitní firma nabízí společně s instalací i dodávku a instalaci chytrého řízení spotřeby, což může výrazně zvýšit podíl vyrobené elektřiny využité pro vlastní spotřebu a tím i urychlit návratnost investice.

Bod č.6.: Umístění panelů

Pro maximálnímu využití vyrobené energie během dne je žádoucí zvolit orientaci panelů ve směru východ/západ. Jižní orientaci lze také doporučit. Toto rozhodnutí je samozřejmě výrazně ovlivněno orientací ploch, na které se bude FVEinstalovat.

Panely se zpravidla umísťují na střechu domu, ale mohou být umístěné i na garáži či jiných stavbách, které jsou na pozemku domu umístěny. Lze je nainstalovat i na fasádu domu, kde však mají nižší účinnost výroby. Doporučujeme přihlédnout i k základnímu architektonicko-estetickému hledisku instalace.

Bod č.7.: Připojení do sítě

Připojení FVE do sítě se nazývá uvedení do provozu . Kvalitní firma připraví veškeré podklady nutné pro podání žádosti o připojení k síti a podá žádost podle požadavků příslušné distribuční společnosti.

U kvalitního dodavatele FVE je součástí díla mimo jiné projektová dokumentace a smlouva o připojení.

Bod č.8.: Financování

Doporučený postup je takový, že první záloha je hrazena po podpisu smlouvy s vybranou společností, která vám bude instalovat elektrárnu, a pohybuje se většinou ve výši přibližně 10–40 %.

Druhá záloha je požadována většinou ve výši do 50–70 % a hradí se po získání smlouvy o připojení k síti a začátku montáže. Zbytek z celkové ceny fotovoltaické instalace se hradí po předání hotového díla (předávací protokol + revizní zpráva).

Některé firmy vám mohou nabídnout i vyřízení spotřebitelského úvěru na financování instalace elektrárny. Doporučujeme výhodnost úvěru dobře posoudit a všímat si hodnoty ročního úročení. Jak bylo uvedeno výše, kvalitní firma vám pomůže také vyřídit žádost o dotaci například z programu Nová zelená úsporám.

Bod č.9.: Dotace

Na instalaci FVE je možné čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám. Výše podpory je 40–200 tisíc korun, podle velikosti a typu systému. Žádosti lze podávat před instalací, v jejím průběhu i po ní. Přiznaná investiční dotace je vyplácena poskytovatelem dotace vždy po doložení proplacení celkové ceny za dodávku, instalaci elektrárny a potvrzení o připojení k síti.

Solidní instalační firma za vás zkompletuje podklady nutné pro vyplacení dotace, případně za vás žádost i podá. Dotace se vyplácí po doložení proplacení celkové ceny za dodávku, instalaci elektrárny a potvrzení o připojení k síti.

Dokumenty a podmínky k Nové zelené úsporám najdete na webu programu v sekci Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy. Návod, jak postupovat při podání žádosti najdete na stránce Jak na to.

Bod č.10.: Servis a záruka

Životnost fotovoltaických panelů a životnost některých dalších komponent elektrárny se liší. Výrobci panelů nabízejí záruku až 25 let na produkt, ale v některých případech to může být u špičkových technologií až dokonce 40 let.

Pokud se jedná o produktové garance střídačů či baterií, pak standardem je 10 let. Další komponenty pak mají různé záruční doby (konstrukce, kabeláž, jističe, atd.).

Při výběru instalační firmy se vyplatí všímat si, jak firma na reklamace reaguje u jiných instalací a jaké má reference.