Jak připravit novostavbu na instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda?

Chystáte se stavět rodinný dům a plánujete ho vytápět pomocí tepelného čerpadla typu vzduch-voda? K tomuto skvělému rozhodnutí vám moc gratulujeme a navrch přidáme pár užitečných stavařských tipů. Díky nim bude vaše novostavba hned od začátku plně připravená na instalaci tohoto ekonomického a ekologického způsobu vytápění.

Zdroj: Schlieger


2 druhy tepelných čerpadel vzduch-voda

Tepelná čerpadla typu vzduch-voda se vyrábějí ve dvojím provedení: splitovém a monoblokovémSplitová verze má venkovní i vnitřní jednotku.

Oproti tomu monoblokové provedení tvoří pouze venkovní jednotka a je rovněž jednodušší na údržbu (například nejsou nutné pravidelné revize chladicího okruhu). Kvůli těmto přednostem se právě monoblokové tepelné čerpadlo těší daleko větší oblibě, a proto se na něj zaměříme i v tomto článku.

Hledáme místo pro venkovní jednotku tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou konstruována tak, aby bez problémů odolávala venkovním podmínkám. Kvalitní tepelko vydrží třeskuté mrazy i letní tropy. Není tedy vůbec potřeba schovávat tepelné čerpadlo pod stříšku.

V žádném případě neumisťujte venkovní jednotku do rohových prostor nebo do uzavřených objektů (garáž, dřevník, kůlna…). Tepelné čerpadlo totiž pro efektivní provoz potřebuje nasávat dostatečné množství vzduchu ze všech čtyř stran.

Dobré je rovněž minimalizovat délku potrubí, které spojuje tepelné čerpadlo s technickou místností. Na venkovní části potrubí totiž dochází k velkým tepelným ztrátám. Proto je úplně nejvhodnější, když můžete tepelné čerpadlo umístit přímo před zeď technické místnosti. Pokud to možné není, snažte se alespoň o to, aby venkovní potrubí nebylo delší než 3 metry. Zároveň si hned můžete do zdi technické místnosti připravit prostup pro potrubí. Jestliže se rozhodnete pro kvalitní tepelná čerpadla Schlieger, budete potřebovat otvor o průměru 150 mm.

Kam s vodním kondenzátem?

Tepelné čerpadlo při provozu vysráží každý den několik litrů čisté vody. Tu je potřeba odvádět mimo konstrukci domu, protože jinak by ji mohla poškodit. Jak? Zkondenzovaná voda může způsobit promrzání podkladního betonu a stěny domu z ní mohou nasávat vlhkost.

Jak se tedy účinně zbavit vodního kondenzátu z tepelného čerpadla? Nejčastěji se používá jedno z těchto tří řešení:

Drenážní výkop. Vykopejte kubíkovou jímku o rozměrech 1 m x 1 m x 1m. V ní připravte ztracené bednění na rozměry tepelného čerpadla a zbytek výkopu zasypejte štěrkem o zrnitosti 16–32 mm.

Kanalizační vpusť pod betonovým podstavcem. Rozteč podstavce uzpůsobíte opět rozměrům vybraného tepelného čerpadla. Minimální rozměry podstavce by ale měly být takovéto: výška 100 mm, šířka 200 mm, délka 600 mm. Pod betonovým podstavcem si připravte vpusť do kanalizace – nejlépe té dešťové.

Kanalizační svod. Pokud nemáte kanalizační vpusť hned u tepelného čerpadla, můžete kondenzát odvádět pomocí žlabu, trubky, kanálu či jiného typu svodu. Ten nemusí nutně ústit do kanalizace. Voda je opravdu čistá, takže ji lze vypouštět klidně i do trávy. V takovémto případě si ale dávejte obzvlášť dobrý pozor na to, aby svod odváděl vodu dostatečně daleko od domu.

Jak připravit technickou místnost?

Parametry technické místnosti je dobré dobře promyslet už při projektování vašeho domu. Určitě se vyplatí nešetřit místem a vyhradit technické místnosti prostor alespoň 3 x 3 metry. Díky tomu budete moct všechna technická zařízení instalovat na jednom místě. Časem sami oceníte, že provozní zvuky jsou koncentrovány do jediné odlehlé místnosti a neruší váš klid v obytných zónách. No a samozřejmě je dobré počítat také s prostorem pro nová zařízení, která si třeba v budoucnu pořídíte.

U monoblokových tepelných čerpadel zůstává většina komponent v exteriéru. Co si tedy připravit v technické místnosti? Především si tam vyhraďte dostatečný prostor pro otopnou soustavu. Ta se skládá z oběhového čerpadla, trojcestného ventilu, elektrického bivalentního zdroje a také nádrže pro ohřev teplé vody (TV) a vody na vytápění.

V poslední době se velké oblibě těší kombinované nádrže, které jsou schopny využívat pro ohřev více zdrojů tepla. Nejčastěji se používá tepelné čerpadlo jakožto hlavní zdroj ohřevu TV i vytápění v kombinaci se solárními kolektory, které nejen ohřívají TV, ale mají i funkci přitápění.

V technické místnosti pro tepelné čerpadlo rovněž zajistěte:

  • Přívod pitné vody
  • Ukončení topných větví
  • Hlavní silový kabel 5 J x 4 mm² přivedený z hlavního domovního rozvaděče

Šetřete nejen peníze, ale i nervy

Dobře připravená technická místnost vám při instalaci tepelného čerpadla ušetří spoustu času, nervů a nebude vás nutit do kompromisů. O samotnou montáž a zprovoznění tepelného čerpadla se ve Schliegeru rádi postaráme za vás.

Nejprve ale propočítáme, jak výkonné tepelné čerpadlo budete potřebovat právě ve vašem domě. Pak vám připravíme cenovou nabídku, ve které bude zakalkulována i štědrá státní dotace. Tu vyřídíme kompletně za vás. To vše nezávazně a zadarmo. Vy tak musíte udělat jediné – ozvat se nám.