Jak chytré jsou projekty věnované chytrým sítím?

Ve čtvrtek 20. května 2021 se uskutečnil společný workshop Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury České republiky. Hlavním tématem byly pokročilé technologie a související projekty.

Zdroj: Siemens

Výjimečný projekt

Ačkoliv se ERÚ zapojil do několika z nich, jeden je svým pojetím výjimečný. Projekt tvořený sérií workshopů se zaměřuje na projekty samotné a jejich výstupy, nakolik jsou praktické pro jejich skutečné uživatele, ať už jde o úřady státní správy nebo například samosprávy.

Slovo chytrý či smart se stalo zaklínadlem energetiky a nacházíme ho ve spojení prakticky s jakýmkoliv tématem týkajícím se nejen energetické budoucnosti a její transformace. Budeme-li hovořit za ERÚ, například v programech BETA2 a THÉTA Technologické agentury České republiky se úřad aktivně zapojil do řady projektů, ať už z pohledu konečného uživatele nebo jako aplikační garant.

„V rámci programu BETA2 je to především projekt zaměřený na sběr a využití dat. Výzkumné týmy zde taktéž pracují na systému pro hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, což je pro regulátora zásadní nástroj. Z pohledu spotřebitelů určitě bude zajímavý připravovaný projekt cenové kalkulačky, neboli srovnávače cen a projekt nového designu trhu a změn v regulovaných cenách a tarifech v elektroenergetice,“ popisuje Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Významnou oblast našeho zájmu tvoří také projekty z programu THÉTA věnované decentralizaci, konkrétně právě chytrému měření, které je součástí programu dnešního workshopu,“ dodává Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Koordinovaný přístup

Právě množství projektů a jejich členitost ale může znesnadňovat skutečné využití výstupů v energetické praxi. Ti, kteří by měli pracovat s jejich výsledky, o nich ne vždy vědí nebo nemají komplexní informace. Koordinaci pak jednotlivé projekty zaslouží i mezi sebou, aby nedocházelo k případným duplicitám.

„Právě na tento aspekt se soustředí náš projekt série workshopů, který představuje vzájemnou koordinaci výzkumných aktivit a výsledků projektů z praktického hlediska. Horizontální propojení znalostního potenciálu k jednotlivým řešeným tématům poskytuje důležitou zpětnou vazbu státní správě. V rámci workshopů mohou představitelé státní správy také nasměrovat projektové týmy k lepší využitelnosti a načasování jejich práce,“ shrnuje Martina Krčová.

Zapojení ERÚ do výzkumu, vývoje a inovací můžete průběžně sledovat na webových stránkách ERÚ. Veškeré informace k programové podpoře VaVaI jsou dostupné také na stránkách Technologické agentury České republiky.