Jak bezpečně skladovat Li-Ion baterie?

Již více než 30 let se společnost DENIOS zabývá vývojem a výrobou produktů pro bezpečnou manipulaci a skladování olejů, hořlavin, pohonných hmot, odpadů a jiných nebezpečných látek. V široké nabídce DENIOSu naleznete komplexní řešení pro předpisové skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami, záchytnými vanami z oceli nebo plastu různých velikostí počínaje a skladovacími kontejnery, určenými pro vnější i vnitřní umístění, konče. Velmi žádanými produkty z DENIOS sortimentu jsou také bezpečnostní skříně na nebezpečné látky, podlahové plošiny a sorbenty. Portfolio produktů završují individuální projekty v podobě ucelených skladovacích systémů podle zadání a potřeb zákazníka, které zároveň splňují legislativní požadavky na správné skladování nebezpečných chemických látek.

Zdroj: LEAG

Zdroj: LEAG

Protipožární skříně na Li-Ion baterie

Možná jste již sami zaznamenali, že se v poslední době čím dál častěji hovoří o problematice bezpečného skladování a manipulace s Li-Ion bateriemi, a to jak novými, tak i nějakým způsobem poškozenými. Nabízí se tedy otázka, jak bezpečně skladovat Li-Ion baterie? Pro bezpečné skladování baterií se na trhu pomalu začínají objevovat vhodná řešení a ani na tomto poli nezůstává společnost DENIOS pozadu. Součástí DENIOS sortimentu jsou např. speciální protipožární skříně na baterie v různých provedeních nebo speciální boxy na baterie se zhášecím granulátem PyroBubbles, které zajišťují dostatečnou bezpečnost při přepravě baterií.

Bezpečnostní skříně na Li-Ion baterie s oboustrannou požární odolností 90 minut jsou vyvinuty pro bezpečné aktivní či pasivní skladování lithium-iontových baterií s malým až středním výkonem a odpovídají normám EN 14470-1 a EN 1363-1. Pro bezpečné uložení, tj. pasivní skladování, nových či použitých Li-Ion baterií jsou určeny bezpečnostní skříně typu SafeStore, které odpovídají normě EN 14470-1 a samozřejmě se pyšní 90minutovou požární odolností.

 

Bezpečnostní skříně typu SmartStore s požární odolností 90 minut jsou oproti tomu vhodné pro tzv. aktivní skladování, kdy lze Li-Ion baterie nejen bezpečně uskladnit, ale zároveň i nabíjet. Tento typ skříně na Li-Ion baterie má zabudovaný zhášecí systém s elektrickou požární signalizací a inteligentní monitorování stavu nabíjení. Skříně SmartStore jsou vybaveny jednofázovými, případně třífázovými zásuvkami pro nabíjení baterií přímo z elektrické sítě.

 

Pro skladování většího množství baterií lze navrhnout a vyrobit technicko-bezpečnostní kontejner, který bude pro tyto účely speciálně upraven.

 

PyroBubbles a boxy na skladování Li-Ion baterií

 

Pro bezpečnou přepravu především poškozených Li-Ion baterií jsou navrženy zvláštní plastové a nerezové boxy naplněné PyroBubbles granulátem, které jsou k dostání v různých velikostech. PyroBubbles je důmyslný zhášecí prostředek na pevné a kapalné hořlaviny třídy požárů A, B, D a F. DENIOS plastové a nerezové boxy s PyroBubbles granulátem, určené na přepravu a skladování Li-Ion baterií, disponují UN schválením pro přepravu poškozených Li-Ion baterií.

 

Jak to celé funguje?

 

Poškozenou baterii jednoduše uložíme před uzavřením boxu do PyroBubbles granulátu tak, aby jím była ze všech stran bezpečně obklopena. Pokud se baterie uložená v boxu v průběhu skladování vznítí, bezpečně uvnitř boxu vyhoří, což je doprovázeno vyvedením reakčních plynů v podobě kouře zpod uzavřeného víka boxu. PyroBubbles granulát nedá následně ohni šanci, do několika minut se postará o jeho udušení a kouř přestane být patrný.

 

Podrobnější informace a celkovou nabídku skříní a boxů na baterie naleznete na https://www.denios.cz/.