Investice do zelených projektů v Česku pokračují i během pandemie COVID

V prostorách Anenského areálu se rozjela významná rekonstrukce vytápění. Od října bude objekty zásobovat teplem nová kotelna, osazená účinnějším a ekologičtějším kotlem. V areálu sídlí například Archiv Národního divadla nebo soubory Baletu a Činohry, které tam mají rozsáhlé zázemí, včetně zkušeben. Kotelna zároveň slouží pro potřeby Divadla Na zábradlí nebo Střední průmyslové škole Betlémská. Emise oxidů dusíku budou díky novému kotli 4x nižší. Projekt v hodnotě 13,2 milionů korun bude mít na starost společnost ENESA, dcera ČEZ ESCO.

Zdroj: Enesa

Zdroj: Enesa

Zacíleno na úspory

 

„Obdrželi jsme stavební povolení. Úpravy budou probíhat v době provozní odstávky, tak aby nová kotelna mohla začít fungovat před začátkem topné sezony,“ vysvětluje prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla.

 

V rámci modernizace vytápění bude během léta odstraněno kompletní vybavení kotelny a strojovny. Místo něj ENESA nainstaluje nové technologie, včetně dvojkotle HOVAL o výkonu 1,8 MW.

 

„Stávající technické řešení jsme vylepšili vyšším využitím odpadního tepla ze spalin, které nyní ohřívá vzduch přiváděný k hořákům, snižuje teplotu zpětné topné vody do kotlů a díky tomu i spotřebu plynu,“ říká Milan Dorko, ředitel společnosti ENESA.

 

Kotelna je centrální a slouží jako zdroj tepla pro vytápění několika okolních budov. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících zdrojů tepla v kotelně za nový plynový kondenzační dvojkotel, přesunutí stávající technologie a návrh nových směšovacích uzlů ve strojovně a k úpravě měření a regulace tlaku plynu pro kotelnu.

 

Po instalaci veškerého nového vybavení bude fasádě kotelny citlivě navrácen původní historický vzhled – dojde k vybourání stávající prosklené stěny, kompletní rekonstrukci dřevěných vrat, ozdobných mříží, oken a kovaných venkovních svítidel. Národní divadlo v rámci plánované rekonstrukce vrací objektům část jejich původní podoby zničené necitlivými zásahy v průběhu minulého století.

 

Energetickým úsporám se Národní divadlo věnuje již od roku 2007. Ve svých objektech realizuje různé energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC, který díky spojení tradičních technických řešení s využitím obnovitelných zdrojů a inteligentního způsobu řízení budovy v centru Prahy umožnil snížit spotřebu plynu o polovinu a přinesl úspory energie v hodnotě přes 93,4 mil. korun.

Obnova kotelny

 

V kotelně jsou osazeny dva teplovodní plynové kotle Veissman Vitoplex 100, každý o výkonu 1 120 kW. Přívod plynu do kotelny je z místnosti pro obchodní měření.

 

Po rekonstrukci budou stávající kotle demontovány. V rámci tohoto projektu je navržen jeden nízko emisní kondenzační stacionární dvojitý ocelový kotel, skládající se ze dvou jednotlivých kotlů o výkonu 199-1854 kW (výkon uváděn při spádu topné vody 80/60°C). Na kotelnu o výkonu 1 854 kW se vztahuje ČSN 07 0703 z ledna 2005. Dle této normy je kotelna zařazena do II. kategorie.

 

V místnosti na měření plnu, přístupné z venkovního prostoru, budou veškeré armatury demontovány, opět namontován bude pouze plynoměr s přepočítávačem. Ostatní armatury budou nové – HUP – kulový kohout, membránový uzávěr – EX s vazbou na indikátory úniku plynu a regulace tlaku plynu.

 

Historie areálu

 

Areál je součástí pražské památkové rezervace a je jako národní kulturní památka chráněn v rámci architektonicko-kulturního dědictví UNESCO. Anenský klášter je tvořen ze dvou na sebe navazujících objektů č. p. 211 a č. p. 948. Historie areálu sahá až do roku 927, kdy zde měla stát rotunda sv. Vavřince, vedle níž si svou komendu postavili templářští rytíři. Téměř 500 let zde působil dominikánský ženský řád.

 

Následně v areálu pracovaly dvě tiskárny: krátce Schönfeldova tiskárna a pak tiskárna Gottlieb Haase Söhne, která patřila k nejvýznamnějším polygrafickým firmám v Rakouské monarchii. V roce 1871 byla firma převedena na akciovou společnost Bohemia, v jejíž včele stáli potomci zakladatele původní tiskárny, na počátku 20. století vnuk Max Haase. Před začátkem druhé světové války rodina tiskárnu i nemovitosti prodala a přesídlila do Vídně, kde potomci žijí dodnes. V době ČSSR tiskárna patřila státu (tiskárna Svoboda).

 

Národní divadlo získalo celý areál v roce 1976 a v roce 1977 se do kláštera, po potřebných úpravách, nastěhoval Archiv ND, protože Národní divadlo započalo velkou rekonstrukci (1977–1983). Dne 24. 10. 1994 byly otevřeny první dva baletní sály v prvním patře a Anenský areál se stal sídlem Baletu ND.

V roce 2014 bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované zázemí Baletu ND a nový sál. Kromě Baletu ND v současnosti dále v Anenském areálu sídlí Divadelní a Hudební archiv a fotooddělení. Do traktu v Liliové ulici se v roce 2018 přistěhovala Umělecká správa Činohry ND. Bývalý kostel sv. Anny pronajalo ND Nadaci VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových. Konají se zde kulturní, ale i charitativní akce.