Inteligentní energetický management a podpora služeb pro fotovoltaické systémy

Pro fotovoltaické systémy je nepostradatelné monitorování, které zdaleka neznamená jen evidenci výrobních výnosů. Fronius Solar.web zajišťuje transparentnost toků energie a umožňuje vzdálenou aktualizaci, analýzu i údržbu. Instalační firmy se tak mohou optimálně připravit na každou schůzku se zákazníkem a zapůsobit vysokou kvalitou servisu.

Zdroj: Fronius

Zdroj: Fronius

Nové funkce

Tento nástroj energetického managementu teď nabízí nové funkce pro maximalizaci vlastního zásobování a stupně soběstačnosti: demonstruje výhody přípravy teplé vody a akumulátorového úložiště na základě individuálních reálných dat provozovatele systému.

Zvláštní předností Solar.webu je přehledné a snadno pochopitelné zobrazení toků energie, které lze pohodlně využívat prostřednictvím smartphonu, tabletu nebo počítače. Na dobře strukturované úvodní stránce má provozovatel systému neustálý přehled o hodnotách výnosů a spotřebě fotovoltaického systému, a to v reálném čase i po jednotlivých měsících a letech.

Přehled doplňuje zobrazení amortizace, kumulovaná úspora CO2 a 48hodinová prognóza výnosů1 na základě předpovědi počasí. Pokud jsou k dispozici údaje o stavu nabití akumulátoru a přípravě teplé vody, zobrazují se také.

V kombinaci s elektroměrem Fronius Smart Meter jako obousměrným měřičem spotřeby zákazník vidí, kolik proudu vyrobí, sám spotřebuje, dodá do veřejné sítě nebo z ní odebere. Může tak zjistit, kolik energie ještě má k dispozici pro vlastní spotřebu nebo pro uložení.

„Všechny výrobky vybavujeme odpovídajícím hardwarem, abychom umožnili optimální kontrolu a monitoring systému, a nástroj energetického managementu poskytujeme zdarma. Jakmile je FV systém online, hned se může začít. Je pro nás důležité, že vlastníci domů rozumějí tokům energie svých FV systémů, protože díky tomu mohou maximalizovat vlastní spotřebu. Současně s tím mohou instalační firmy nabízet dokonalý servis a obsáhlé energetické poradenství. Tak se naše vize 24 hodin slunce, tedy světa, ve kterém je veškerá spotřeba energie 100% pokryta z obnovitelných zdrojů, stává realitou,“ zdůrazňuje Leonhard Peböck, pracovník produktového marketingu ve společnosti Fronius International GmbH.

Efektivita a komplexní řešení

Pro instalační firmy a vlastníky systémů je výhodné, když se FV systém zaregistruje na portál Solar.web a zpřístupní online již při uvedení do provozu. Stává se tak základem pro vytvoření dobrého vztahu se zákazníkem spočívajícího na dobrých zkušenostech.

Solar.web nabízí podporu při péči o zákazníka a minimalizuje servisní náklady: automatické hlášení poruch umožňuje rychlé odstranění chyb, technické analýzy lze provádět během okamžiku a pravidelné aktualizace nebo menší servisní případy je možné řešit vzdáleně. Tento proaktivní servis šetří technikům čas a jízdní náklady.

Pokud je však potřeba zásah na místě, rychlé analýzy chyb, přehledné sestavy a stavové zprávy pomáhají, aby se technici na zásah co nejlépe připravili a efektivně naplánovali cestu. S odpovídajícími komponentami a vhodným předem připraveným řešením může Fronius System Partner téměř každý servisní případ zvládnout během jediné návštěvy. Výsledkem je spokojenost zákazníků, kteří se mohou spolehnout, že je o ně i jejich FV systém dobře postaráno.

Optimalizace vlastní spotřeby na základě výnosů

Díky Solar.webu může instalační firma své zákazníky individuálně provázet při jejich energetické transformaci. Například chytrým přesunem spotřeby energie v dobách dostatečné FV výroby je možné výrazně zvýšit proudový výtěžek. Instalační firmy určitě zabodují, pokud budou k zákazníkům přicházet s dobrými tipy a radami.

To, jak lze maximálně využít potenciál FV systému, se ukáže na základě analýz výnosů, kontrol výkonu a porovnání požadovaných a aktuálních hodnot až na úrovni MPP trackerů. Provozovatel systému například může přebytečný proud spotřebovat sám a napájet jím tepelné čerpadlo nebo ho může ukládat pro využití v nočních hodinách. FV systém lze budovat a rozšiřovat postupně.

Ani nabíjení elektromobilu už není vzdálenou budoucností. Nejlépe vybavené jsou k tomu střídače Fronius, protože se u nich už předem počítá s mnoha rozhraními pro propojování sektorů.

Ukázat zákazníkům možnosti

„Solar.web je nově vybaven simulačními funkcemi, pomocí kterých lze prezentovat rozšíření systému. Po stisknutí tlačítka se provozovateli systému ukáže, jak se dá pomocí akumulátorového úložiště nebo regulátoru spotřeby Fronius Ohmpilot zvýšit vlastní spotřeba a jaký to bude mít finanční dopad. Základen jsou analýzy dosavadní výroby a spotřeby, tedy konkrétní naměřené hodnoty z vlastního systému,“ popisuje nové funkce propojování sektorů Thomas Obermüller, Fronius Digital Business Solutions.

FV systém, který je online na Solar.webu, má vše potřebné. Simulace Ohmpilota po několika kliknutích ukáže, jak lze využít přebytečný sluneční proud pro přípravu teplé vody. Výsledkem jsou nižší náklady na vytápění, úspora fosilních zdrojů energie a prodloužení životnosti primárního topného systému o mnoho let.

Stejně jednoduchá je i simulace akumulátoru. Ta umožňuje výběr různých typů a kapacity akumulátoru a nabízí grafické znázornění rostoucí soběstačnosti a vlastní spotřeby FV energie.