IMMOFINANZ bude kompenzovat 100% své spotřeby energie obnovitelnou energií ve všech svých českých provozovnách

Mezinárodní realitní operátor IMMOFINANZ, známý díky svým nákupním parkům STOP SHOP, nákupním centrům VIVO! a kancelářským nemovitostem myhive, se zavázal kompenzovat veškerou spotřebu energie v České republice výhradně obnovitelnými zdroji, a to od roku 2021. Na tomto programu IMMOFINANZ spolupracuje se společnosti Pražské energetika (PRE).

Zdroj: Amper Meteo

Důraz na udržitelný rozvoj

Environmentální certifikát vydaný dodavatelem energie, společností Pražská energetika (PRE), nedávno potvrdil odpovědné chování a ohleduplnost společnosti IMMOFINANZ vůči prostředí, ve kterém působí, její zaměření na udržitelný rozvoj a její odhodlání podílet se na zelené budoucnosti.

Změna klimatu patří mezi nejdiskutovanější problémy současného světa. Ke globálnímu oteplování, tání ledovců, zvyšování hladiny moře a vymírání původní flory i fauny výrazně přispívá výroba energie z fosilních paliv. IMMOFINANZ proto přispívá k udržitelnější společnosti tím, že kompenzuje veškerou svou spotřebu energie v České republice výhradně zelenými zdroji elektřiny.

Veškeré budovy spadající pod správu společnosti IMMOFINANZ získaly pro rok 2021 certifikát Energy EKO Gold od Pražské energetiky (PRE), jenž dokládá, že 100 % jejich spotřeby je kryto ekologickou elektřinou z obnovitelných zdrojů. Implementací certifikátu Energy EKO Gold sníží IMMOFINANZ nepřímou znečištěnou tonáž emisí CO2 v roce 2021 o více než 12 000 tun.

,,Od tohoto roku budou všechny nemovitosti v České republice vlastněné společností IMMOFINANZ kompenzovat své emise CO2 využíváním energie z obnovitelných zdrojů. Jsme si vědomi toho, že jako firma působící v České republice máme odpovědnost za zdejší prostředí, a chceme se podílet na snižování zátěže vyplývající z naší ekologické stopy,“ vysvětluje Filip Poltoratský, Country Manager Operations pro Českou republiku.

Snahu o hledání alternativních a k životnímu prostředí šetrnějších řešení dokládá rovněž síť nabíjecích stanic pro elektromobily, kterou společnost IMMOFINANZ buduje u svých nákupních parků STOP SHOP po celé zemi. Tzv. e-stanice nabízejí zákazníkům pohodlné, rychlé a levné dobití jejich vozu s elektrickým pohonem během 20-30 minut strávených nakupováním.

Sociální závazek

Mezinárodní společnost IMMOFINANZ se angažuje také v oblasti sociálního rozvoje české společnosti a podporuje obecně prospěšné aktivity. V rámci filantropie dlouhodobě pomáhá pražskému Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) při náboru do registru dárců krvetvorných buněk.

,,V minulých letech jsme IKEMu poskytli prostory pro odběry vzorků v naší moderní budově myhive Pankrác House. Před Vánoci 2020 jsme se rozhodli obdarovat IKEM a jeho zdravotnický personál vánočními dárky a finančním příspěvkem,“ dodává Filip Poltoratský.

Během roku 2020 společnost IMMOFINANZ rozšířila své dobročinné aktivity o podporu dalších tří neziskových projektů. Potravinovou banku, azylový dům Kolping, jenž se soustředí na pomoc svobodným matkám s malými dětmi. A také přispěla ve formě finančního příspěvku na transparentní účet ve prospěch sedmileté dcery zdravotní sestry z Nemocnice Jihlava, která podlehla onemocnění covid-19.