HYFLEXPOWER: Technologie Power-to-X umožní dlouhodobou akumulaci energie z OZE

HYFLEXPOWER je projekt financovaný Evropskou komisí jako součást rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (grantová smlouva 884229). Na jeho realizaci se podílí konsorcium tvořené společnostmi Engie Solutions, Siemens, Centrax, Arttic, Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku (DLR) a čtyřmi evropskými univerzitami.

Zdroj: Siemens

Zdroj: Siemens

 

 

Akumulace energie z OZE do vodíku

 

Praktický výsledek tohoto projektu, první průmyslový demonstrační model zařízení typu power-to-X-to-power1 s moderní plynovou turbínou pro spalování vodíku, bude uveden do provozu v závodě společnosti Smurfit Kappa PRF, která se specializuje na výrobu recyklovaného papíru, v Saillat-sur-Vienne ve Francii.

 

„Cílem projektu je ukázat, že pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů lze vyrábět a skladovat vodík, a s ním potom až do výše 100 procent doplňovat zemní plyn, který se nyní používá pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Pro tyto aplikace zmodernizujeme stávající průmyslovou plynovou turbínu Siemens SGT-400 tak, aby byla schopna přeměnit uložený vodík na elektrickou a tepelnou energii,“ vysvětluje Jaroslav Lahoda, ředitel Siemens Energy, s.r.o.

 

První power-to-X-to-power projekt na světě

 

Evropská komise svým rámcovým programem Horizont 2020 podporuje vysoce inovativní výzkumné a předváděcí projekty zaměřené na vývoj a tvorbu inovativních produktů a služeb, které v Evropě napomáhají dalšímu rozvoji. Za tímto účelem vyhlašuje Evropská komise soutěž o granty a projekt HYFLEXPOWER se i přes nemalý počet konkurentů dokázal v této soutěži prosadit.

 

Tímto konkrétním projektem HYFLEXPOWER ukáže, že obnovitelný vodík může sloužit jako flexibilní prostředek k ukládání energie, kterou lze následně využít k pohánění výkonných průmyslových turbín.

 

Ukládání energie z nestálých obnovitelných zdrojů (např. solární a větrné) představuje jednu z největších výzev procesu energetického přechodu směrem k udržitelné energetice. V této souvislosti vyvíjejí účastníci projektu HYFLEXPOWER nové technologie, které bude možno využít v rámci celého cyklu power-to-X- to-power. Nainstalovaný předváděcí model bude sloužit k ukládání přebytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě „zeleného“ vodíku. V obdobích zvýšené spotřeby pak tento uskladněný ekologický vodík poslouží k výrobě elektrické energie pro napájení sítě.

 

Výrobu energie v závodě Smurfit Kappa ve francouzském Saillat-sur-Vienne má na starosti společnost Engie Solutions. Tato společnost zde provozuje teplárnu kombinovanou s elektrárnou o výkonu 12 MWe, kde se vyrábí pára pro potřeby výrobní společnosti. Přeměna stávající infrastruktury má oproti stavbě zcela nového zařízení výhodu podstatně nižších nákladů a minimalizace doby nutné k realizaci. Projekt vytvoří a předvede technologicky vyspělou koncepci závodu, která přispěje k modernizaci a vylepšení stávající závodní elektrárny.

 

V průběhu dvou kampaní bude výrobní zařízení poháněno směsí zemního plynu a vodíku, přičemž výhledově se počítá až se 100% vodíkovým provozem. V tomto ohledu je hlavním cílem projektu HYFLEXPOWER otestovat provoz s čistě ekologickým vodíkovým zdrojem energie, zcela bez uhlíku. Při použití turbíny SGT-400 v trvalém provozu by se tak ušetřilo až 65 000 tun CO2 ročně.

 

Výlučně evropská technologie

 

Konsorcium vybrané na základě výzvy k překládání návrhů je tvořeno výlučně evropskými společnostmi a orgány. Společnost Engie Solutions vybuduje zařízení na výrobu a skladování vodíku včetně směšovací stanice zemního plynu a vodíku k instalaci před turbínu.

 

Společnost Siemens Energy dodá elektrolyzér na výrobu vodíku a vyvine vodíkovou plynovou turbínu. Společnost Centrax provede úpravu komplexu na vodíkový provoz a nainstaluje novou turbínu.

 

Německé středisko pro letectví a kosmonautiku (DLR) spolu s University College London, Duisbursko-Essenskou univerzitou a Lundskou univerzitou podpoří vývoj technologie vodíkové turbíny. Národní polytechnická univerzita v Aténách zajistí ekonomické, environmentální a sociální posouzení projektu.

 

Společnost Arttic zajistí provozní management a komunikační aktivity projektu. Celkový rozpočet projektu činí téměř 15,2 milionu eur, z čehož celých 10,5 milionu poskytne Evropská unie v rámci projektu Horizont 2020.

Harmonogram projektu

 

Projekt HYFLEXPOWER byl oficiálně spuštěn 1. května 2020, poběží 4 roky a bude rozdělen do několika fází. V květnu 2020 došlo k finalizaci smluv a zahájení inženýrského vývoje. V roce 2021 je cílem projektu instalace zařízení na výrobu, skladování a dodávku vodíku v pilotním předváděcím závodě.

 

V roce 2022 je plánována instalace plynové turbíny poháněné směsí zemního plynu s vodíkem a první předvedení koncepce moderního pilotního závodu. O rok později v roce 2023 se připravuje pilotní demonstrace s až 100% využitím vodíku pro bezuhlíkovou výrobu energie z uložené přebytečné energie z obnovitelných zdrojů.

 

Tato mimořádně slibná technologie plně odpovídá strategii společností Siemens Energy, Engie Solutions a Centrax, jíž je poskytovat klientům zcela bezuhlíková řešení.