Hubáčková (KDU-ČSL): Budování obnovitelných zdrojů energie musí jít ruku v ruce s úspornými opatřeními

V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 jsou připraveny více než tři miliardy korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních službách, podpoří také výstavbu energeticky úsporných veřejných budov, výměnu zdrojů vytápění a instalaci fotovoltaických a solárních systémů.

Zdroj: KDÚ-ČSL

Důraz na úspory

„Budování nových obnovitelných zdrojů energie musí jít ruku v ruce s úspornými opatřeními v oblasti energetické náročnosti veřejných budov a provozů. Cílem nových výzev je nejen ekologická výroba energie, ale též její efektivní využití,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Prostředky v celkové výši jedné miliardy korun rozdělí 8. výzva a 9. výzva na projekty zaměřené na snížení spotřeby energie gastro provozů a prádelen ve školách, sociálních zařízeních a zdravotnických institucích. Výše dotace může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů.

Téměř miliarda a půl je připravena na efektivní výstavbu úsporných veřejných budov. Subjekty veřejného sektoru mohou žádat o dotaci z 10. výzvy ve výši 70 % způsobilých výdajů na výstavbu splňující parametry nulových budov nebo 50 % způsobilých výdajů na výstavbu pasivních budov.

Stavebníci veřejných budov ve vysokém energetickém standardu, u kterých s ohledem na specifický typ provozování nelze dosáhnout parametrů pasivního domu (např. bazény, aquacentra, laboratoře atd.), mohou získat 40 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí od 24. srpna

Poslední ze čtveřice nových výzev (výzva č. 11) nabízí celkem 825 miliónů korun na vybudování a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách zahrnující například výměny zdrojů vytápění za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, instalace solárně – termických systémů a též na využití OZE k zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např. v oblasti vodohospodářství nebo pro kompostárny.

Příjem žádostí odstartuje 24. srpna letošního roku, žádat bude možné až do konce května 2023. Aktuálně vyhlašované výzvy jsou průběžné s jednokolovým hodnocením a jsou adresovány žadatelům z celé republiky s výjimkou hl. města Praha.

„Žadatelé z oblasti veřejného sektoru na území hlavního města o podporu nepřijdou. Do konce září mohou čerpat finanční prostředky z Národního plánu obnovy a současně pro ně připravujeme dotační výzvu z Modernizačního fondu,“ připomíná ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 navazují na úspěšné výzvy z let 2014-2021. V tomto období bylo podpořeno téměř dva tisíce projektů, zaměřených na energetické úspory ve veřejných budovách, částkou blížící se šesti miliardám korun.