Hodonín bude vyrábět energii ze Slunce pro energetickou soběstačnost

Zdroj: Edison Energia

Zacíleno na energetickou soběstačnost

Město Hodonín již dříve reagovalo na vypsaný dotační titul, jehož prostřednictvím chce zajistit větší energetickou soběstačnost. Přistoupilo také k využití solárních svítidel. Dvě z nich jsou již zkušebně instalována na Mrkotálkách, kde osvětlují cestu vedoucí ke Kauflandu, další jsou v plánu na nové lávce u zoo.

S ohledem na vývoj cen energií je energetická soběstačnost více než nutností. Město tak počítá s postupnou instalací solárních panelů na většině budov ve svém majetku. Vyrobená energie z těchto „mini-elektráren“ bude využita k pokrytí provozní spotřeby objektů, energetické přebytky lze navíc využít například k napájení veřejného osvětlení, případně prodat do sítě a zajistit tak postupnou návratnost vynaložených finančních prostředků.

Dalších 28 elektráren

V současnosti je vytipováno 28 objektů, kde by mohly být fotovoltaiky instalovány. Kromě mateřských a základních škol nebo úředních budov se jedná například o objekty sportovišť, domu kultury, hotelu Krystal nebo objektu Regionálního centra na Masarykově náměstí. V roce 2021 zažádalo město o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení první fotovoltaiky na budově městského úřadu na Národní třídě. Ta by mohla vyrůst již v příštím roce.

Posílení veřejného osvětlení zejména v okrajových částech měst slibují také solární svítidla. Jsou vhodná například na cyklostezkách nebo hřištích, všude tam, kde například majetkové vztahy, terén nebo finanční náročnost neumožňují zřízení věcného břemene v podobě elektrických sítí. Jednoduchá instalace a technologie umožňující provoz svítidla i v případě, kdy je delší dobu nedostatek slunečních paprsků, z nich dělá efektivní zdroj světla.

V pilotním provozu jsou nyní dvě světla na Mrkotálkách, kde osvětlují cestu ke „starému“ Kauflandu. V případě lávky se počítá rovněž s montáží dvou kusů svítidel, která zde zajistí větší bezpečnost chodcům i cyklistům zejména v zimních měsících, kdy se brzy stmívá. V případě, že se provoz solárních svítidel osvědčí, zváží město jejich využití i v dalších částech města.