Hnutí Duha kritizuje podmínky dotace na spravedlivou transformaci

Hnutí Duha kritizuje podmínky v první výzvě na žádosti o dotace v souvislosti s takzvanou spravedlivou transformací, která má pomoci uhelným regionům vyrovnat se s ukončením těžby. Celkem 35 velkých podniků a strategických projektů krajů, měst a univerzit může získat až 90 procent ze státního rozpočtu na projektovou přípravu.

Zdroj: Wikipedia

Bezprecedentní podpora

Podle hnutí jde o bezprecedentní podporu, jiné projekty pro energetickou transformaci tak velkou podporu nemají. Nová vláda by měla přezkoumat efektivitu takto vysoké dotace, sdělilo minulý týden hnutí.

První výzvu na žádosti o dotace vypsalo ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Dotace v celkové výši 170 milionů korun jsou poskytovány z Národního programu životní prostředí a nepocházejí tak z peněz EU, ale z českého státního rozpočtu.

Výzva je určena výhradně pro 35 strategických projektů, které předvybraly kraje a potvrdila vláda. Mezi strategické projekty se ve finále má rozdělit přibližně 21 miliard Kč, což je polovina z celkových peněz fondu. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na příští rok s výdaji 20,3 miliardy korun schválila v září vláda, podle materiálu se také počítá se zahájením implementace Fondu pro spravedlivou transformaci s výdaji kolem miliardy korun.

Ačkoli strategické projekty budou realizovat kraje, města, univerzity nebo velké firmy, tedy instituce, které mají podle hnutí svá zavedená grantová oddělení, spolupracují běžně s projektanty a mají možnosti čerpat úvěry u bank, ministerstvo životního prostředí pro ně připravilo dotační podporu, kterou Hnutí Duha označilo za bezprecedentní.

„Dotace uhradí 75 až 90 procent nákladů na projektovou přípravu strategických projektů. K dispozici bude také předfinancování, tedy možnost získání části peněz ještě před začátkem samotné práce na projektu,“ uvedlo hnutí.

Nerovný přístup

Taková podpora je v Česku podle ekologů ojedinělá. „Jiné projekty, které jsou pro energetickou transformaci nutné, například úspory energie v obecních budovách dotované z Operačního programu Životní prostředí nebo obnovitelné zdroje podpořené z Modernizačního fondu, žádnou podporu pro projektovou přípravu nedostávají,“ uvedlo hnutí.

Právě nedostatek kapacit na přípravu takových projektů je přitom, zejména pro malé obce a malé firmy, bariérou pro realizaci projektů. Projekty obnovitelných zdrojů a úspor energie domácností dosáhnou maximálně na 50 procent dotace z celkových nákladů. Na rozdíl od velkých firem, krajů a měst tak musí malé obce a domácnosti pokrýt daleko větší část energetické transformace z vlastních zdrojů, uvádí Hnutí Duha.

Výzva také nezavazuje žadatele, aby do přípravy strategických projektů zapojili veřejnost v postižených krajích. Zapojení veřejnosti už v přípravné fázi je přitom klíčové pro přijetí projektů ze strany místních obyvatel a snižuje rizika dlouhodobých sporů, uvedlo hnutí.

„Nová vláda by měla přezkoumat efektivitu tak vysoké dotace subjektům, které mají know-how v oblasti přípravy projektů i přístup ke kapitálu. Zároveň by měla minimálně stejně výhodné podmínky zpřístupnit i žadatelům o menší projekty, jako jsou obecní obnovitelné zdroje nebo zateplení domácností,“ uvedli  zástupci hnutí.

Operační program Spravedlivá transformace budou moci využít regiony nejvíce zasažené odklonem od uhlí, jde o Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Peníze mohou využít na zmírnění dopadu odklonu od těžby uhlí, například na rekvalifikaci pracovníků, transformaci podniků k nízkouhlíkovému provozu, podporu inovací, investice do zakládání firem, investice do malých a středních podniků a regeneraci a využití nevyužívaných lokalit. Na roky 2021 až 2027 je k dispozici 42,7 miliardy korun.