Hladík (MŽP): Zelená modernizace je příležitostí pro české občany, obce i firmy

Ministerstvo životního prostředí spouští komunikační kampaň zaměřenou na zelenou modernizaci. Cílem je informovat širokou veřejnost o příležitostech, které se zelenou modernizací do České republiky přicházejí. Na proměnu energetiky, adaptaci přírody a inovace má Česko stovky milionů korun, kampaň představuje možnosti, jak je lze efektivně využít.

Zdroj: KDÚ-ČSL

Pozitivní dopady

,,Česká zelená modernizace otevírá příležitosti každému a je důležité, abychom ji efektivně využili. Bude mít pozitivní dopady nejen na kvalitu života obyvatel a stav životního prostředí. I pro firmy a český průmysl bude v mnoha směrech novou a potřebnou příležitostí,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zelená modernizace představuje veškeré aktivity, které Česká republika i Evropa realizují k účinnému zmírnění dopadů změny klimatu. Zahrnuje investice do čisté energie, její dostupnosti a úsporných opatření. Také na podporu udržitelné dopravy, adaptaci krajiny a pomoci zranitelným domácnostem a regionům. Spadá pod ní většina programů, ze kterých už teď čerpáme finanční prostředky. Například Operační program Životní prostředí, Národní plán obnovy i úspěšný program Nová zelená úsporám.

„České firmy přirozeně potřebují zelenou energii z obnovitelných zdrojů – a pokud ji nebudeme mít dostatek, budou ji raději nakupovat v zahraničí. Potřebujeme pragmaticky modernizovat český průmysl, energetiku a teplárenství, abychom se jako Česká republika nestali nekonkurenceschopnými, protože jiné průmyslové areály v zemích EU budou mít výhodu, což nechceme. Byl bych nerad, aby tu byla za patnáct let velká nezaměstnanost, velmi nízká přidaná hodnota a nekonkurenceschopná výroba,“ dodává Hladík s tím, že právě to je důvodem, proč zelenou modernizaci potřebujeme.

„Díky podporám mohou firmy inovovat a modernizovat své provozy a využívat nové technologie. Další možností je také efektivnější využívání odpadů. A stejně jako domácnosti, i firmy mohou začít šetřit na energiích a čerpat je efektivně z lokálních zdrojů a tím podpořit svou soběstačnost,“ dodává ministr.

Nová mediální kampaň

Kampaň je součástí dlouhodobé komunikace Ministerstva životního prostředí. Jejím cílem je upoutat pozornost a zároveň zahájit komunikaci tohoto tématu. Zelená modernizace pomáhá lidem zvládnout změnu klimatu jako jednu z největších současných výzev a nabízí cesty, jak tu zanechat zdravé životní prostředí a rozmanitou přírodu i pro budoucí generace.

Zelená modernizace zároveň pomáhá k obnově naší krajiny a její adaptaci na změnu klimatu. Podpora směřuje například k navrácení vody do krajiny či ke zkvalitnění vodárenských soustav a vylepšení procesu čištění odpadních vod v obcích a domácnostech. Zároveň podporujeme zlepšení ochrany kvalitní půdy a také agrovoltaiku, která umožňuje využití půdy jak pro produkci, tak pro výrobu energie. Cílem Zelené modernizace je také předcházet vzniku odpadu a posilovat princip cirkularity, tedy opětovného využití materiálu. K tomu přispívá například recyklace či připravovaný zálohový systém na nápojové obaly.

Podstatnou součástí Zelené modernizace je také renovace bytového fondu. S tím pomáhá jeden z nejúspěšnějších dotačních programů Nová zelená úsporám.

„V Česku je každý šestý dům neobydlený, to je asi 400 000 domů. Je mnohem levnější opravovat staré domy, než stavět nové. Proto renovace podporujeme z investičního programu Nová zelená úsporám. Navíc díky renovaci domu či bytu je možné snížit spotřebu energie na vytápění o 69 %,“ uvedl ministr Hladík.

Kampaň probíhá od konce února do začátku dubna tohoto roku. Komunikace bude ale pokračovat i po skončení naplnění zakázky. Nejedná se o jednorázovou akci. Jde o nastavení komunikačního stylu pro opatření týkající se zelené modernizace, které nás v dalších měsících a letech čekají. Součástí kampaně je webová stránka https://www.zelenamodernizace.cz/, kde jsou přehledně dostupné veškeré informace k této transformaci tak, aby byla veřejnost informována transparentně a srozumitelně.