HE3DA: V létě začne velkokapacitní výroba baterií v továrně na severní Moravě

Továrna Magna Energy Storage v Horní Suché u Havířova (dále jen MES), která má vyrábět baterie HE3DA podle koncepce původního patentu Dr. Jana Procházky, připravuje spuštění velkokapacitní výroby.  Jaké budou technické parametry nové baterie? Na jakých produktových novinkách firma nyní pracuje?

Zdroj: HE3DA

Zdroj: HE3DA

Rozšíření výrobních linek

Společnost HE3DA chystá v následujících dnech rozjezd velkokapacitní výroby. Zatím v MES probíhá testovací výroba baterií na první výrobní lince, která byla uvedena do provozu v prosinci 2019.

 

Díky investice ve výši 1,4 miliardy Kč se firmě podařilo dokončit výstavbu výrobní haly a přilehajícího zázemí. V závodě MES firma v současnosti dokončuje instalaci druhé výrobní linky.

 

Pokud se jedná o spuštění velkokapacitní výroby, pak její termín byl posunut z jara na léto roku 2020 s ohledem na pandemickou situaci kvůli nemoci Covid-19. V této souvislosti HE3DA oznámila, že navzdory pandemii došlo jen malému zpoždění několika dodávek komponentů od dodavatelů, což se projeví jen v nepatrném posunu zahájení velkokapacitní výroby batérií.

 

„Naše první výrobní linka v Horní Suché již vyrábí baterie ve zkušebním režimu. Druhá linka je kompletní zhruba z 85 procent. V červenci už tedy budeme vyrábět baterie ve velkém – plynule a na plný provoz,“ sdělil nedávno ředitel společnosti HE3DA Dr. Procházka.

 

Navýšení výrobních kapacit

 

Podle investora a architekta projektu MES Radomíra Pruse se v rámci první etapy výroby v roce 2020 má továrna dostat na roční výrobní kapacitu baterii ve výši 200 MWh. V lednu 2020 na semináři Energetická soběstačnost Prus sdělil, že HE3DA bude postupně výrobu baterií navyšovat s cílem vyrobit v roce 2021 až 1 GWh.

 

„První baterie z výroby jsou rezervované pro zahraničí a jsou to zakázky, které si nemůžeme dovolit odmítnout. Tento rok budeme exportovat většinu naší produkce,“ dodal v lednu Prus.

 

Vzhledem k avizovaným požadavkům na produkci společnosti MES od jejích odběratelů, je potřeba přistoupit k rapidnímu navyšování produkce továrny. Dlouhodobým záměrem společnosti je postupně navýšit výrobní kapacity na 15 GWh, resp. 30 GWh ročně. Za účelem financování budoucí expanze projektu MES skupina investorů Battery Unite založila nový fond Clean Future Dividend Fund (dále CFDF) umístěný v Holandsku.

 

Fond CFDF bude primárně financovat navyšování výrobních kapacit společnosti MES a případně dalších návazných projektů v oblasti akumulace energie, obnovitelných zdrojů a rozvoje nanotechnologií. Cílem fondu je získat až dvě miliardy eur, v přepočtu zhruba 54,3 miliardy korun.

 

Další vývoj a nové aplikace

 

Radomír Prus na semináři v Ostravě také představil technické parametry nové baterie, která se bude komerčně vyrábět v Horní Suché. Tyto informace naleznete na obrázku níže.

 

Výše uvedené technické parametry platí pro současnou výrobu s tím, že se v budoucnosti budou dále vyvíjet. „Bude se zvyšovat kapacita, zkracovat doba nabíjení i proudy. Zároveň se již vyvíjejí další typy baterií zaměřené na konkrétní veličinu, jako například rychlost nabíjení, která je důležitá pro elektromobily,“ uvedl Prus.

 

Podle Pruse již současný pokrok ve vývoji baterii umožnil dosáhnout účinnost ve výši až 93 %. „Podařilo se nám také optimalizovat (tj. zmenšit) baterii z hlediska její váhy a objemu. V blízké budoucnosti vidíme až 30 % potenciál na vylepšení obou parametrů,“ dodal nedávno Prus.

 

Kromě vylepšení technických parametrů firma pracuje i na zdokonalení vlastního BMS (tj. řídícího systému baterie), který si firma bude sama vyrábět stejně jako další periferní zařízení na základě požadavků.

 

Podle Pruse je obrovský zájem ze strany zákazníků o speciální bateriové technologie. Jako perspektivní se jeví například baterie v garážích, kde je HE3DA průchodnější z hlediska požární ochrany v ČR i v zahraničí. Výškové budovy v Los Angeles a New Yorku by měly nově mít zálohovanou kapacitu pro případ výpadku dodávek elektřiny ze sítě. „Na druhou stranu američtí hasiči nechtějí hořlavé baterky. Je to pro nás výhodný paradox – budou povinné baterie, ale je vyžadována vysoká požární odolnost,“ konstatoval Radomír Prus.

 

Další produktové novinky firma podle Pruse představí v září 2020, kdy hodlá za účasti několika stovek hostů z ČR i ze zahraničí slavnostně otevřít novou bateriovou továrnu v Horní Suché.