Havlíček (MPO): V budoucnosti hodláme aktivně rozvíjet chytrou decentrální energetiku a akumulaci

Před konferencí Smart Energy Forum v Praze, kde jsme pozvali ministra průmyslu Karla Havlíčka, jsme mu položili několik otázek. „Rozhodně chceme propojovat průmysl s moderní energetikou. Za tímto účelem připravujeme celou řadu nových programů a podpor pro chytrou energetiku,“ říká ministr Havlíček.

Kromě ministra Havlíčka jsme na konferenci Smart Energy Forum v Praze letos pozvali celou řadu špičkových odborníků.

Kdo vystoupí na konferenci Smart Energy Forum?


• Ike Inkwan Hong, Prezident, Kokam Co. Ltd., Jižní Korea
– přednáška na téma: Pokročilé Li-Ion baterie a hlavní trendy ve vývoji bateriových technologií do roku 2025

• Cyril Svozil, CEO, Fenix Group a.s.
– přednáška na téma: Proč se vyplatí investovat do největší průmyslové baterie bez dotací?

• Dr. Victor Schäfer, Vice President – Research & Development, Tesvolt GmbH, Německo
– přednáška na téma: První gigatovárna na baterie v Evropě a budoucí plán rozvoje

Celý program a registrace je na tomto odkazu.

A co říká ministr Havlíček o dalších perspektivách chytré decentralizované energetiky?

Ve video rozhovoru (viz níže) ministr Havlíček odpovídá na následující otázky:

– Jaký je pohled MPO na rozvoj decentrální energetiky a akumulace v Česku?
– Jak hodlá stát v budoucnosti podporovat rozvoj výroby a akumulace energie z OZE pro vlastní spotřebu?
– Proč se nejvíce daří rozvíjet výrobu na Ostravsku, kde již vznikly/připravují se 4 továrny na baterie?

„Ať už to budeme nazývat decentralizace, akumulace energie pro vlastní spotřebu, to je přesně ten směr, kterým bychom do budoucna chtěli podporovat podnikatele nebo domácnosti,“zdůrazňuje ministr Havlíček.