Havlíček (MPO): Evropská komise chce zvýšit cíl podílu obnovitelných zdrojů energie na 40 %

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se ve svém projevu v senátu na počátku listopadu vyjádřil k návrhu balíčku FitFor55 ze strany Evropské unie, která tímto hodlá podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) a řešení pro energetickou účinnost.

Zdroj: MPO

Klíčová témata

Podle Havlíčka jsou OZE a energetická účinnost klíčová témata. „Je třeba zde sdělit, že i když máme opětovně připomínky, tak samozřejmě nejsme proti OZE. Naopak, obnovitelné zdroje dostávají suverénně největší podporu. A vůbec se už nechci vracet k těm dobám minulým, kdy jsme zde umožnili tunel padesátiletí. Ale spíše se bavíme o těch zdrojích obnovitelných budoucích. A tam jde i třeba z modernizačního fondu opravdu největší část toho dílu, který můžeme využívat na podobné aktivity,“ řekl Havlíček.

Ta zásadní změna spočívá v tom, že Evropská komise v rámci  balíčku Fit for 55 chce zvýšit cíl podílu OZE na spotřebě. A to z původně deklarovaných 32 % na 40 % do roku 2030.

„Podotýkám, minimum 40 % na rok 2030. To je zcela zásadní změna. A když se podíváme na naše ambice, tak je vždycky dobré říct i, v jaké jsme situaci dnes a kam jsme se chtěli dostat v roce 2030. Tak dnes se pohybujeme na přibližně 15 %, čímž ale plníme všechny cíle, které jsme doposud měli vůči Evropské komisi. Na rok 2030 jsme si dali cíl 22 %, což podle našeho názoru je zvládnutelné,“ dodal Havlíček.

V této souvislosti Havlíček upřesnil, že je důležité se dívat na strukturu, co půjde do elektřiny, co půjde do vytápění, chlazení atd. A jakékoli další navýšení na tuto hodnotu je technicky komplikovanější, ekonomicky extrémně náročné. A je otázka, jestli potom míra těch enormních zdrojů, které bychom do toho dávali, se nám vyplatí.

OZE jako doplněk stabilních zdrojů energie

„Protože znovu říkám, obnovitelné zdroje, a zmínil jsem to tady už v úvodu, jsou dobré zdroje. A jsou to dobré zdroje jakožto doplněk, nikoli jakožto základní stabilní zdroj energie. Prostě a jednoduše, sluníčko nesvítí pořád a vítr také nefouká stále. A s ohledem na stabilitu přenosové soustavy je důležité, aby to bylo vyvážené,“ komentoval Havlíček.

Podle Havlíčka je důležité, abychom  měli dostatek stabilních zdrojů, které jsou buď jádro, nebo plyn, anebo uhlí. Takže budeme-li snižovat uhlí, musíme posilovat jádro. A pokud ho nezvládneme posílit rychle, což je zcela zjevné, tak musíme posilovat plyn jakožto zdroj tranzitní.

„RED dvojka, důležitá věc. Ta revize je velmi významným krokem k dosažení cílů. My podporujeme vyšší ambice, ale doporučujeme, aby se v oblasti obnovitelných zdrojů lépe koordinovaly cíle těch ostatních politik v rámci těch legislativních aktů celého balíčku. A požadujeme ponechat dílčí cíle jako indikativní v rámci RED dvojky. Takže my požadujeme, aby jakékoli navyšování ambicí, podílu přes OZE, obnovitelné zdroje, bylo podloženo jednoznačně dopadovými studiemi. A ty komisí nebyly předloženy,“ řekl Havlíček.

„Z našeho pohledu je stanovisko podvýboru pro energetiku a dopravu v souladu s rámcovou pozicí a jsme tedy názoru, že i s ohledem na geografickou polohu, která je zcela zjevná v České republice, a jiná než třeba v Německu nebo Itálii nebo Španělsku, tak ta role obnovitelných zdrojů nikdy nebude dominantní. A nemůžeme se nechat dotlačit do toho, že si budeme hrát na to, jak tady vytvoříme 27 % podílu z větru. I takové studie jsem viděl, je to úplný nesmysl,“ dodal Havlíček.

Problematické cíle v oblasti energetické účinnosti

Pokud se jedná o energetickou účinnost, pak s tím ministr Havlíček v  obecné rovině souhlasí.

„Je jenom otázka opět realističnosti těch plnění poměrně ambiciózních cílů. Asi to nejdůležitější sdělení je v tom, že nám se jako problematický jeví návrh zákazu započítání úspory energie z instalací, které využívají fosilní paliva. Což jsou třeba plynové a kondenzační kotle apod,“ řekl Havlíček.

Podle Havlíčka může nastat problém v povinnosti renovovat veřejné a státní budovy do standardu s téměř nulovou spotřebou energie. Protože ta povinnost u části budov je nerealizovatelná a technicky neproveditelná. A to jak z úhlu pohledu nákladů, tak i z pohledu vlastní realizovatelnosti technické.

„Docela zásadní pro nás je i změna definice účinného dálkového vytápění a chlazení, kde podle našeho názoru musíme zajistit zohlednění principu technologické neutrality,“ dodal Havlíček.

„Navržená směrnice jsou ambiciózní, kladou na jednotlivé země vysoké náklady, a to jak administrativní, rozpočtově, ale musím tam vidět i ty pozitivní změny. Takže budeme prosazovat maximální flexibilitu při plnění cílů a Fit for 55 s důrazem na racionalitu nákladů a efektivitu by tím tedy měl logicky i minimalizovat, ale i negativní dopady na konečného zákazníka,“ uzavřel Havlíček.