Havlíček (MPO): Brusel musí respektovat energetický mix ČR, i podporu jádra a plynu jako transitního zdroje

O zelené transformaci včetně útlumu uhlí či balíčku „Fit for 55“ a reálných možnostech České republiky (ČR) jednali minulý týden vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec s výkonným místopředsedou Evropské komise (EK) Fransem Timmermansem. V Ostravě se k nim připojil také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Výsledkem je dohoda k energetickému mixu ČR a jeho podpoře.

Zdroj: MPO

Jednání o novém klimatickém balíčku „Fit for 55“

„Ambiciózní cíle Evropské komise v oblasti klimatu respektujeme, ale EK musí respektovat naše požadavky při přechodu na nové energetické zdroje na bázi jádra, OZE a plynu,“  říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Dohoda s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem byla mimo jiné o tom, že se bude respektovat nejen energetický mix, ale i podpora nízkoemisních nebo bezemisních zdrojů založených na obnovitelných zdrojích, ale rovněž na jádře a jakožto transitní zdroj rovněž na plynu. To jsou pro náš zásadní východiska, ze kterých nemůžeme uhnout ani o jeden jediný milimetr.“

Místopředseda Evropské komise Timmermans přijel do České republiky jako do první země po ohlášení klimatického plánu, jehož součástí má být i ČR. „Pan místopředseda Timmermans přijel do České republiky s balíčkem, řekl bych spíše balíkem, změn „Fit for 55“. Bude to velmi náročné, ale ještě daleko náročnější bude získat pro tyto změny společnost,“ popisuje situaci ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Mohu vám slíbit, že vám pomůžeme, abyste se při transformaci vyhnuli chybám, které jsme v minulosti učinili my. Digitální a zelená transformace je nejrychlejší průmyslová revoluce v dějinách. A je v zájmu evropských průmyslových zemí s ní držet krok. Česká republika je země, která hledí kupředu, a například v otázce cirkulární ekonomiky by mohla být pro mnohé příkladem,“ říká výkonný místopředseda EK Frans Timmermans.

„Držte nám, prosím, všichni palce, teď je to na nás. Pravda je však taková, že moc jiných možností nemáme,“ doplňuje hejtman Ivo Vondrák.

Konec spalovacích motorů

Komise například navrhuje, aby se do roku 2035 skončilo s výrobou benzinových a dieselových vozů. Podle Bruselu je rovněž zásadní rozšíření systému emisních povolenek, jejichž prostřednictvím by se mělo nově platit i za znečišťování ovzduší v důsledku silniční či lodní dopravy a vytápění budov.

Průmyslové podniky či aerolinky by už neměly mít nárok na bezplatné povolenky. Právě z emisních povolenek by měly přibýt peníze do Modernizačního fondu, který může ČR na ekologické projekty využít. K dispozici na ekologické projekty bude mít také finance z mimořádného fondu obnovy.

„Diskuze nebyla o potřebnosti klimatických cílů, ale o způsobu, jak jich docílit, nezničit si hospodářství a udržet energetickou soběstačnost či stabilitu přenosové soustavy,“ doplňuje ministr Havlíček s tím, že: „Podíl zelených projektů v Národním plánu obnovy činí víc než 41 %. Zavázali jsme se klimatickým cílům. Investujeme stovky miliard do OZE a čisté mobility. Představili jsme vodíkovou strategii. Naše závazky plníme a totéž očekáváme od Evropské unie.“