GLS vybudovala v Jihlavě fotovoltaickou střešní elektrárnu pro vlastní spotřebu

Mezinárodní balíkový přepravce GLS pokryl střechu jihlavského hubu solárními panely. Solární panely vyrobí energii pro celodenní provoz logistického areálu.

Zdroj: GLS

Omezení uhlíkové stopy

Minimálně dalších 10 dodávek a 10 nákladních kol na elektrický pohon rozšíří do konce roku vozový park mezinárodního balíkového dopravce GLS. Jejich nasazení významně přispívá k omezení uhlíkové stopy.

Důraz na ochranu životního prostředí GLS klade i při výstavbě a renovaci svých přepravních uzlů – střechu nové haly mezinárodního třídícího centra v Jihlavě zaplnilo celkem 666 solárních panelů, které dodala společnost AEG.

Roční úspora emisí oxidu uhličitého by měla dosáhnout až 156 tun, což odpovídá více než sedmi tisícům vysazených stromů. Aktuálně na jedné straně budovy vzniká také zelená fasáda. Společnost za své celoevropské aktivity v oblasti ekologie a udržitelnosti získala prestižní ocenění EcoVadis pro rok 2022.

Bezemisní rozvoz zásilek

Zásilky v síti GLS CZ doručuje od loňského července celkem 15 bezemisních dodávek, a to již ve dvanácti městech České republiky včetně Prahy, Karlových Varů, Ostravy či Hulína. Jejich flotila se letos rozšíří minimálně o dalších deset vozidel, které významně pomohou snížit uhlíkovou stopu.

Přibude rovněž dalších 10 nákladních elektrokol, která jsou již přes rok využívána pro doručování balíků v historickém centru Prahy. Budou jimi obsluhována i centra dalších větších měst.

„Doručování balíků pomocí nákladního elektrokola se nám v Praze velmi osvědčilo, kurýr denně doručí přibližně 50 menších a středně velkých balíků. Proto jsme navázali spolupráci s českým výrobcem, který pro nás na míru vyvinul speciál pro zvýšení provozní spolehlivosti a výkonnosti. Z našeho pohledu jde o jednu z cest, jak do budoucna obsluhovat centra větších měst, a kompenzovat tak nejen emise oxidu uhličitého, ale také urychlit kurýrům doručování. Elektrokola nemají problém zaparkovat téměř kdekoliv a dostanou se i do úzkých uliček, kam dodávky zajíždějí obtížněji,“ uvádí Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Zelená energie na celodenní provoz

Na ochranu životního prostředí GLS dbá také při výstavbě nových a rekonstrukcích stávajících dep. Nově je na střeše haly nainstalována 300 kW fotovoltaická elektrárna, které ročně uspoří až 156 tun emisí oxidu uhličitého, což odpovídá více než 7 tisícům vysazených stromů.

„Vyrobená solární energie pokryje celodenní provoz areálu a 200 kW bateriové úložiště společně s infrastrukturou pro nabíjení vozidel na elektrický pohon umožňuje i její skladování a využití mimo denní dobu. Na jedné straně budovy vzniká v současnosti zelená fasáda s ptačími budkami, která spolu s retenční nádrží na dešťovou vodu vytvoří ideální prostředí pro mnoho živočichů. Chceme jít příkladem a ukázat, že při industriální výstavbě se dá udělat nemálo i pro životní prostředí,“ komentuje Pavel Včela.

Evropská skupina GLS za své aktivity v oblasti udržitelného rozvoje získala již podruhé prestižní ocenění EcoVadis. Každoročně společnost EcoVadis provádí hodnocení udržitelného podnikání a přístupu k životnímu prostředí, sociálního a etického chování více než 62 tisíc dodavatelů z celého světa. Z celkových 100 bodů si balíkový přepravce GLS vysloužil 67 bodů, a vylepšil tak své hodnocení z roku 2020 ze stříbrné medaile na zlatou, díky čemuž patří mezi devět procent nejlépe hodnocených firem v odvětví na světě.