Gigant Total začíná testovat agrovoltaiku ve Francii

Přední francouzská energetická společnost Total uvedla minulý týden do provozu první zkušební agrovoltaickou instalaci s využitím vertikálních konstrukcí německé společnosti  Next2Sun. Zařízení o instalovaném výkonu  240 kWp bylo připojeno do sítě v Channay v severovýchodní Francii.

Zdroj: Next2Sun

Testovací provoz

Projekt první agrovoltaické instalace ve Francii vznikl ve spolupráci s německým startupem Next2Sun Mounting Systems, se kterým společnost Total podepsala v březnu 2020 exkluzivní partnerskou smlouvu.

První pilotní agrovoltaický projekt  využívá vertikální konstrukce Next2sun, na kterých jsou umístěny bifaciální fotovoltaické panely od ruské společnosti Hevel Solar, které využívají technologie vícepřechodových článků (HJT). Podle sdělení společnosti Total tato agrovoltaická instalace zajišťuje maximální výkon v době  energetických špiček v ranních a odpoledních hodinách, přičemž zároveň stabilizuje síť.

V rámci agrovoltaické farmy jsou fotovoltaické panely instalovány svisle v dlouhých řadách od severu k jihu. Díky bifaciálním panelům se tak elektřiny vyrábí z obou stran. Ráno na ně svítí slunce z jedné strany, v poledne je přesně nad nimi a odpoledne svítí z druhé strany.

Velké ambice

„Naše partnerství se společností Next2Sun se konečně projevilo v podobě realizace prvního testovacího projektu agrovoltaiky ve Francii,“ uvedl Thierry Muller, generální ředitel společnosti TotalEnergies Renouvelables France.

„Jsme velmi nadšeni myšlenkou realizace těchto inovativních řešení vyvinutých s naším partnerem InVivo, která kombinují zemědělskou výrobu a obnovitelnou elektřinu,“ dodal Muller.

Celý projekt první testovací agrovoltaické instalace vznikl za pomoci  crowdfundingového financování ve výši 50 000 eur, přičemž 42 % bylo vybráno od obyvatel místních obcí Channay a Nicey. Na projektu společnost Total spojila síly s odborníky ze Zemědělské komory Côte d’Or, místního zemědělského  družstva  Dijon Céréales a také s agroekologického inovačního centra AgrOnov.

Francouzská energetická společnost Total bude rovněž provádět testy a analýzy v rámci tohoto pilotního projektu, které umožní skupině a jejím partnerům využít zpětnou vazbu ze zkušeností k rozvoji dalších agrivoltaických projektů. Cílem společnosti Total je do roku 2025 postavit ve Francii více než  500 MW agrovoltaických instalací.

„Jsme přesvědčeni, že díky spolupráci energetických a zemědělských společností lze efektivně podporovat výrobu zelené energie udržitelných způsobem pro všechny zúčastněné strany,“ uzavřel Muller.