Gigant ABB opouští solární byznys

Jeden z předních světových výrobců fotovoltaických střídačů, švýcarská společnost ABB opouští solární arénu. Minulý týden společnost ABB prodala solární byznys italské firmě FIMER. Transakci obě firmy oznámily ve společné tiskové zprávě.

ABB


ABB se chce koncentrovat na perspektivní trhy

Podle sdělení firmy FIMER jí umožní převzetí solárního byznysu ABB zlepšit předpoklady pro budoucí rozvoj solárního byznysu. Na druhou stranu transakce umožní firmě ABB soustředit vlastní obchodní portfolio na další perspektivní trhy.

Solární byznys společnosti ABB zaměstnává zhruba 800 zaměstnanců ve více než 30 zemích světa. Většina výroby, výzkumu a vývoje je soustředěna v Itálii, Indii a Finsku. Součástí jsou solární střídače z původní firmy Power-One, kterou převzala divize Pohonů a Robotů ABB v roce 2013. 

Zachování záruk pro zákazníky

Obě společnosti se dohodly na předání invertorového byznysu, které neovlivní zaměstnance ani zákazníky. FIMER převezme všechny stávající záruky a ABB bude kompenzovat veškeré náklady související s převzetím byznysu a všech souvisejících závazků.

Společnost ABB uhradí FIMER na základě dohody neprovozní náklady po zdanění ve výši zhruba 430 milionů dolarů, a to za druhé čtvrtletí roku 2019 s dorovnáním průběžné půlroční bilance. Okolo 75 procent z těchto úhrad tvoří finanční výdaje ABB, jež budou uhrazeny k datu ukončení účinnosti smlouvy v roce 2025. 

ABB dále předpokládá proplacení nákladů spojených s předáním byznysu ve výši 40 milionů do konce roku 2019.

Po uzavření transakce ABB očekává, že provozní marže EBITDA bude mít vliv na divizi Elektrotechnických výrobků o 50 bodů, a hodlá podporovat jeho rozvoj k dosažení výsledného podílu mezi 15-19 procenty. Dokončení transakce je odhadováno k prvnímu čtvrtletí roku 2020 a předpokládá dosažení určitých podmínek, například dokončení přesunu do firmy FIMER a včasné konzultace se orgány zastupujícími zaměstnance.

Posílení pozice FIMER v solárním byznysu

„Přesun solárního byznysu je v souladu s naší strategií průběžného a systematického řízení portfolia za účelem posílení konkurenceschopnosti, zaměření na kvalitu tržeb a rozvoj ostatních segmentů. Solární byznys je už dostatečně rozvinutý a je klíčovou součástí aktivit firmy FIMER, proto věříme, že je jeho ideálním novým vlastníkem. Kombinace portfolií společnosti FIMER umožní další růst tržeb. Skrze nabídku nízko – a středněnapěťových řešení bude ABB pokračovat s využíváním solární energie do spektra našich chytrých řešení pro chytré budovy, uložišť energie a nabíjení elektrických vozidel
,“ uvádí Tarak Mehta, prezident divize Elektrotechnických výrobků firmy ABB.

„Jsme rádi, že můžeme oznámit tento krok kupředu v oblasti solárního byznysu, zaměření naší firmy bude tato akvizice výrazně pomáhat k dalšímu růstu. Náš závazek pozitivního vlivu na trh s energiemi bude uskutečněn pomocí rozvoje platforem nových produktů a inovativních digitálních technologií. Budeme pokračovat ve skvělé práci, kterou ABB dosud odvedla, s cílem kombinovat drahocenné zdroje, znalosti a odborné kvality v Itálii i na celém světě. S posíleným portfoliem budeme mít lepší pozici, abychom mohli ovlivňovat budoucnost tohoto rostoucího strategického trhu,“ dodává Filippo Carzaniga, výkonný ředitel společnosti FIMER.

Společnost FIMER byla založena v roce 1942 a technologii konvertorů se věnuje od roku 1983. V současnosti je osmým největším výrobcem konvertorů na světě. Hlavním obchodním artiklem je výroba konvertorů pro fotovoltaické elektrárny, svařovací zařízení a nabíjecí stanice pro elektrická vozidla, které vyrábí ve svém provozním sídle v italském Vimercate. FIMER si vybudovala konkurenční výhodu na trhu díky průběžným inovacím, vysoké kvalitě výrobků i výjimečného zákaznického servisu.