Fronius GEN24 Plus je jedním z nejudržitelnějších střídačů na světě

Společnost Fronius ve spolupráci s externím odborníkem na udržitelnost analyzovala životní cyklus střídače GEN24 Plus. Všechny fáze, od pořízení přes výrobu a použití až po likvidaci na konci životního cyklu výrobku, obdržely nejlepší hodnocení.

Zdroj: Fronius

Nezávislá analýza

Analýzu životního cyklu ověřil a certifikoval renomovaný Fraunhoferův institut. Střídač Fronius GEN24 Plus tak má celosvětově první ekobilanci potvrzenou nezávislým institutem.

Oddělení výzkumu a vývoje společnosti Fronius a analytik udržitelnosti DI Mag. Haraldem Pilz ze společnosti Together for tomorrow po dobu jednoho roku vědecky vypracovávali a ověřovali různé scénáře1. Výsledky stojí za povšimnutí: Oproti běžnému názoru z analýzy vyplývá doba návratnosti dopadu na klima v rozmezí méně než jeden rok až 3,7 roku, v závislosti na scénáři. To odpovídá stopě² CO2, jakou zanechá nákladní vůz po ujetí 117 000 kilometrů.

„Ve společnosti Fronius není udržitelnost prázdnou frází, ale je hluboce zakořeněná v našem myšlení a konání. Investujeme do dlouholetého výzkumu, abychom nabízeli perspektivní a udržitelné výrobky a řešení,“ říká Martin Hackl, Global Director obchodní jednotky Solar Energy, Fronius International GmbH.

„Základem skutečné udržitelnosti je práce podložená fakty a vysoká transparentnost,“ dále vysvětluje Martin Hackl. Zapojení do této studie bylo velmi obohacující i pro mě, jako znalce, protože analýza osvětlila mnoho aspektů, které se v jiných ekobilancích často zanedbávají.

Vědecky prokázaná udržitelnost

V rámci analýzy životního cyklu tým odborníků prověřil na vědecké úrovni celý životní cyklus střídače GEN24 Plus. Všechno, počínaje surovinami a materiály přes udržitelnost ve výrobě, přepravní cesty a životnost výrobku až po opravitelnost a recyklaci, bylo velmi pečlivě prozkoumáno.

Doba návratnosti dopadů na klima (CO2 payback time) se v závislosti na scénáři pohybuje v rozmezí méně než jeden rok až 3,7 roku. Přínos pro životní prostředí je až 26krát vyšší než náklady na výrobu, provoz a zhodnocení odpadu, resp. likvidaci střídače.

„To, že ušetřené emise CO2 tak silně převažují nad těmi vznikajícími, lze doložit jen u velmi malého počtu elektronických výrobků. Od první návrhářského nákresu přes výběr materiálů a dodavatelů až po udržitelnou výrobu a inteligentní servisní programy a nejlepší možnou recyklaci na konci životního cyklu je vždy středem zájmu udržitelnost,“ s hrdostí informuje Martin Hackl.

Během předpokládané 20leté životnosti střídače GEN24 Plus se ušetří až 16 932 kg CO2. To odpovídá devíti letům z Mnichova do New Yorku.

Opravitelnost a recyklace

Pro společnost Fronius je velmi důležité používání recyklovaných materiálů a opravitelnost výrobků, aby se šetřily omezené zdroje naší planety. Vyměněné nebo vadné přístroje se opravují ve vlastních opravárenských centrech.

„Všechny opravy modelované v rámci analýzy životního cyklu vykazují vyšší přínos pro životní prostředí než dřívější výměna celého střídače,“ vysvětluje David Schönmayr, projektový vedoucí, R&D Fronius International GmbH.

Střídače GEN24 Plus byly koncipovány tak, aby je bylo možné za pouhých 5,5 minuty rozebrat na hlavní části. „Demontáž a recyklace hliníkového chladiče, montážní konzoly, krytu EMC a plastového krytu dávají největší užitek,“ prozrazuje D. Schönmayr.

Celosvětově jedinečné je to, že vyškolení Fronius System Partneři mohou všechny střídače Fronius opravit přímo na místě. Dalším významným přínosem pro vyšší udržitelnost je recyklovaný obsah v hliníkovém chladiči. U střídačů Fronius GEN24 Plus se používá 100procentně recyklovaný hliník.

Dobrý příklad společnosti Fronius

Při rozhodování zákazníků o koupi je kromě ceny a výkonu stále důležitější také dopad výrobku na životní prostředí. Evropské regulace a směrnice ohledně LCA však teprve vznikají.

„I když tyto požadavky v současné době ještě nejsou závazné, rozhodli jsme se, že budeme provádět hodnocení udržitelnosti našich výrobků. Aby se naše vize 24 hodin slunce stala realitou, chceme jít příkladem,“ vysvětluje M. Hackl.

„Na výsledky analýzy životního cyklu střídače GEN24 Plus jsme opravdu hrdí,“ vysvětluje D. Schönmayr, „a protože nám to všechno ještě nestačí, spustili jsme program „Sustainability by Design“ s cílem dále urychlit udržitelné oběhové hospodářství založené na důkazech.“

Analýzy životního cyklu se plánují také pro další výrobky Fronius. Výsledky budou použity pro vývoj a optimalizaci výrobků a služeb.